zaterdag 5 september 2015

Kryon: Vraag en Antwoord 507: Crematie? / 5 september 2015 / Lee Carroll


507: Crematie?
5 september 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Ik heb zo’n dertig jaar geleden een boek gelezen waarin stond dat als het lichaam sterft, het zilveren koord wordt doorgesneden. Dat als het lichaam wordt gecremeerd voordat het zilveren koord wordt doorgesneden, het spirituele lichaam lijdt. Wat is de waarheid in de huidige energie? Hebben wij nog steeds enige dagen nodig zodat het zilveren koord doorgesneden kan worden?

ANTWOORD: Lieverd, het “zilveren koord” is een metafoor voor de inter-dimensionale verbinding tussen mensen en het Hoger Zelf. In de nieuwe energie is het nu een DEEL van de mens en de verbinding is niet langer meer zoals hij was.

Denk erop deze manier aan: In de oudere energie hadden jullie een extensiekoord nodig om je te verbinden met het krachtstopcontact van God. Nu, in de nieuwe energie ZIJN jullie de krachtbron. Daarom is het hele zilveren koord opgewaardeerd naar iets dat veel grootser is en vol van beloften.

En, tussen twee haakjes, er was nooit een “doorsnij-proces.”  Als jullie overgaan hebben jullie een herenigingsproces. Het lichaam is alleen maar een karkas….. niets meer dan dat.

Jullie essentie is her-verbonden met het Kosmisch Raster van God en is weer HEEL. Geloof mij, jullie missen het menselijk lichaam niet en jullie denken er zelfs niet meer aan. Het gaat van jullie wezen vandaan, net zoals het baarmoedervlies – jullie thuis voor negen maanden – nadat jullie zijn geboren. Het is niet belangrijker dan dat.

Kryon