zaterdag 19 september 2015

Kryon: Vraag en Antwoord 518: DNA 3 /19 september 2015 / Lee Carroll


518: DNA 3
19 september 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, ik heb pas onlangs jouw leringen gevonden maar ik vind hen fascinerend en hartverwarmend – dank je wel.

Ik heb een ietwat bizarre vraag en ik hoop dat jij jouw licht hierop wil laten schijnen.
Sjamanen van de inheemse culturen over de hele wereld (Afrika, Zuid Amerika en Mexico) spreken over een ras van inter-dimensionale Reptilianen die lang geleden naar de Aarde kwamen om te ontsnappen aan een ander ras dat hen vervolgde.

Zij ontdekten dat zij zich in mensen konden verbergen en ontdekking konden voorkomen terwijl de meerderheid van de mensen daarvan niets wist.

Dit concept jaagt mij geen angst aan omdat wij allemaal Een zijn en uiteindelijk deel uitmaken van het Goddelijke.

Ik ben nieuwsgierig om te weten of deze Sjamanen-verhalen op waarheid zijn gebaseerd en zo ja, zijn deze Reptilianen werkelijk onze angsten, ons ego, dat wij moeten overwinnen om verlichting te bereiken?

ANTWOORD: Reptiliaan: Door de bovenstaande waarheid die nooit bewezen kan worden, maar die intuïtief is en door jullie DNA stroomt, zijn er vele verhalen naar de oppervlakte gekomen binnen vele culturen over oorlogen, veldslagen, goed en kwaad, oorsprong van Reptilianen, en hoe dit allemaal zo kon zijn. Ik wil jou vragen om in jezelf te gaan en jezelf te vragen: Hoeveel van deze informatie past in een liefhebbend scenario over de schepping van de mens die goddelijk is en een liefhebbende rol heeft te spelen in dit Universum?

Heb jij je ooit afgevraagd wie jij op een andere planeet in vorige universums kan zijn geweest? Wij hebben jullie eerder verteld dat degenen die hier komen dit eerder hebben gedaan (leven in de dualiteit) op andere plaatsen. Wij hebben jullie ook verteld dat jullie hele spirituele verslag in jullie DNA is opgenomen.

Dit betekent ook dater een subtiele herinnering is van jullie toen jullie andere schepselen waren als jullie goed genoeg zoeken. Maar dit is zonder betekenis voor jullie huidige leven op Aarde en het heeft een “overblijfsel-rest-energie” die obsessief is geweest voor velen  en het heeft zelfs op angst gebaseerde leringen geschapen.

Denk erover na, familie: Hebben jullie je ontwikkeld als gevolg van een vergissing…….of een veldslag tussen goede en kwade goden…….of als overblijvende rommel van een kosmische oorlog……of verborgen Reptilianen?

Ik denk dat jullie eigen goddelijkheid jullie een beter verhaal zal vertellen – een verhaal over eer, logica, en een goddelijk doel.

Kryon