vrijdag 9 oktober 2015

Kryon: Vraag en Antwoord 535: Opgebouwde geo-thermische druk. / 9 oktober 2015 / Lee Carroll


535: Opgebouwde geo-thermische druk.
9 oktober 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Waarom hebben de regering en de media zich stilgehouden over de geothermische activiteit in onze nationale parken?

Kan Kryon iets vertellen over het tijdsbestek voor een uitbarsting?

ANTWOORD: Het is omdat niemand iets begrijpt van wat er gebeurt. Geologie verandert op een grootse manier, maar niet verder dan wat ik jullie in 1989 heb verteld over wat er zou kunnen gaan gebeuren.

Zelfs globale opwarming heeft te maken met de opwaardering van het bewustzijn van de planeet die jullie hebben geschapen.

Waarom? Het kan sneller gebeuren dan jullie lief is. Weet dit: net zoals bij aardbevingen kan dit veranderd worden. Materie beantwoordt het menselijk bewustzijn en hoe eerder jullie experimenten uitvoeren waar meer dan 12.000 mensen bij zijn betrokken, hoe eerder jullie een gloednieuwe kracht die jullie hebben, zullen begrijpen.

De reden waarom dit gevaarlijk is, is dat een massabewustzijn van angst vaak ook wanorde en onbalans brengt….. en de materie in de Aarde zal daar ook mee samenwerken.

Geduld!.


Kryon