vrijdag 15 januari 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 606: Maria Magdalena 2. /15 januari 2016 / Lee Carroll


606: Maria Magdalena 2.
15 januari 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: in een recente channeling noemde jij Het Boek Maria en vertelde dat het verborgen was gehouden en dat het nu bekend is. Wanneer zal dit soort informatie (en andere geschriften die verborgen zijn gehouden) breed beschikbaar zijn voor het publiek?

ANTWOORD: Dit Boek is van Maria, een discipel van Christus en het is niet geheim. Het is sinds 1947 in gebruik. Het is pas nu dat het een rol begint te spelen in een groter scenario dat jullie kunnen zien en lezen en als waarheid kunnen onderzoeken.

Het is ook het onderwerp in bekende boeken (De Da Vinci Code is een voorbeeld hiervan) en het komt precies op tijd!

Weet dit: de reden hiervoor is tweevoudig: (1) Er is meer in dit verhaal dan aan jullie is verteld en (2) het goddelijke vrouwelijke is er een belangrijk deel van.

De informatie is niet bedoeld om welke religie op de planeet dan ook af te schrijven, of iemands geloof geweld aan te doen. Denk er op deze manier aan: Wat als God groter is dan jullie is verteld? Als jullie blij zijn met alleen maar een deel van een groots verhaal, zouden jullie dan ook niet de rest willen weten?


Bezie het als een toevoeging op de waarheid en niet als een vernietiger van de waarheid.

Gezegend zijn de mensen die de hele waarheid zoeken, als kinderen die een nieuw geschenk openen, want het zal hun leven alleen maar verheffen en hen niet ongerust maken. Voor de priesters, dominees en sjamanen zeggen wij dit: Wees voorbereid op een completer verhaal…… een verhaal dat het voor jullie makkelijker zal maken om degenen te helpen die de Liefde van God zoeken.

Kryon