zaterdag 13 februari 2016

kryon: Vraag en Antwoord 624: Oude geschriften opzij schuiven? /13 februari 2016 / Lee Carroll


624: Oude geschriften opzij schuiven?
13 februari 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Ik ben een orthodoxe Jood. Ik lees de boeken van Kryon die zeggen dat de Oude Geschriften herschreven moeten worden omdat zij van een oud paradigma zijn. Hoe zit het met alle rituelen die de Joodse mensen uitvoeren? Zijn die in de tijd verloren gegaan?

VRAAG: Lieve Kryon: Ik ben een Israëlische Jood en ik zie mijzelf als een lichtwerker en ik probeer het geloof van de Nieuwe Tijd samen te laten gaan met het Judaïsme (ik ben geen religieuze Jood). Ik heb twee vragen: Allereerst: Jij sprak over veranderingen in geloofssystemen en over oude boeken die niet langer relevant zijn. Bedoel jij dat de Bijbel (de “Torah”) werkelijk niet langer relevant is? Het is in grote tegenstelling met het Judaïsme….. Ten tweede sprak jij ook over de noodzaak voor verschillende geloofssystemen op deze planeet en de verschillende rollen die elk land speelt. Betekent dit dat als ik als Jood ben geboren, de Joodse manier voor mij de meest passende spirituele weg is?  

Antwoord: Dit zijn prachtige vragen en zij verdienen diepgaande antwoorden. Laat ons eerst uitleggen wat wij bedoelen. Er zijn vele soorten boeken en sommige zijn metaforische….. lessen van het verleden die zijn geschreven voor de zielen en houdingen van mensen. Sommige zijn prachtige spirituele boeken die bestaan en inderdaad al heel oud zijn. Zij spreken over de manier waarop dingen zijn en geven advies over de manier waarop dingen zouden moeten zijn en zullen zijn.

Hoe kan je het verschil uitleggen tussen degenen die je wilt omarmen en wie niet? Hier is de sleutel: Elke spirituele tekst die vertelt dat mensen geen keuze hebben en dat voorbestemming de regel is, is nu verouderd. Als er verteld wordt dat de toekomst niet veranderd kan worden en vaststaat is het een boek dat vastzit in de oude realiteit. Elk boek dat een beeld schetst van menselijke slavernij en samenzwering zou heel goed onderzocht moeten worden of het passend is in deze tijd!

Klinken zij als Waarheid? Sommige van deze boeken zeggen feitelijk dat Kryon een deel is van een groot complot om de mensheid te verblinden met het licht van Liefde. Klinkt dit realistisch of klinkt het als de laatste oprisping van degenen die proberen om jullie allen een oude profetie over hel en verdoemenis door de keel te duwen?


Zij zullen Kryon een leugenaar noemen en jullie vragen je aan te sluiten bij een filosofie van uiteindelijke duisternis en het vechten tegen een onzichtbare vijand…… een veldslag zonder hoop en met veel angst. 

Stel je de vraag: “Wie heeft er een agenda?” De uitnodiging staat om hiernaar te kijken!

Neem nu wat wij "de Oude Teksten van Viering" noemen. Zij lijken meer op de dingen waar jullie het over hebben. Bevorderen zij een relatie tussen God en de mensheid die geëerd wordt?

Zorgen zij voor begeleiding en een eervol leven van eerlijkheid en integriteit? Onderwijzen zij Liefde? Leren zij over harmonie met alles om jullie heen? Zorgen zij voor ceremonies? Als dit het geval is bevinden jullie je inderdaad op een gepaste plaats. Omarm de spirituele cultuur die jullie vertelt dat jullie een keuze hebben en dat jullie kunnen aanbidden op de manier waarop jullie dit willen.

Omarm de oude manieren als jullie dit willen, die zorgen voor lang gerespecteerde ceremonie. Spirit houdt hiervan! Het is een tijd van communicatie tussen God en de mensen.

Voor de gevorderde denker geven wij jullie dit: verwijder het Oude van het Nieuwe en bewaar de intelligente, spirituele logica die jullie voor je hebben.

Als een prachtig boek jullie instructies geeft voor communicaties met God maar spreekt over tenten en paarden en vechten, kunnen jullie dan begrijpen dat dit woorden zijn die geen deel uit maken van heiligheid?

Het zijn alleen dingen die de tijd aangeven. Stroom mee met de culturele stromingen van de tijd en gebruik de instructies om hen toe te passen in jullie huidige situaties, zowel technisch als realistisch.

Onthoud dit: Spirit beloont intentie. Jullie hoeven geen specifieke rituelen te houden om God te plezieren. Jullie hoeven je geen driemaal om te draaien en een kameel te vinden!

Eer jezelf en God gewoon door welke ceremonie te houden die jullie ook willen, waar jullie ook zijn. Er zal Liefde zijn en Communicatie. Wij zijn vlak bij jullie en zitten niet in een vacuüm!

Onderscheid de boeken dus op hun waarde. Zijn zij beperkend van nature en plaatsen zij de mensheid in een oude tijdgeest van beperkende discipline en rituelen of zijn zij uitbreidend van nature en prijzen zij de relatie en nodigen zij uit tot verandering? Dat is de sleutel. Er is een verschil tussen het geven van instructies over hoe lief te hebben en harmonie te brengen en instructies te geven over hoe er slavernij en controle kan komen.

Ongelukkigerwijs bestaan vele hiervan gelijktijdig omdat de teksten door de jaren heen allemaal zijn veranderd. Om dus een direct antwoord te geven, sommige teksten die jullie hebben zullen dus zeer uitbreidend zijn, meer dan jullie ooit op het oppervlak van de planeet zullen zien! Jullie zullen het weten als jullie hen lezen. Kan een Oude Tekst jullie uitnodigen om inter-dimensionaal te worden? Ja. Zoek hen maar eens op en kijk!

Voor wat het tweede deel van de vraag betreft, onthoud dit: Als jij Joods bent geboren, ben je anders dan ieder ander op Aarde. Dit is oude informatie van Kryon maar die gaat over spirituele afstamming en zelfs over de draaiende cirkel van levens waaraan jullie allen deelnemen.

Tegen jou zou ik dus dit willen zeggen: kijk voor antwoorden allereerst naar jouw afstamming. Zij zijn er allemaal. Dit kan voor jou veruit het makkelijkst zijn. 

Maar onthoud bij jouw zoektocht dat dat wat jij uiteindelijk zult vinden Liefde en Tolerantie is …… zelfs voor de ergste vijanden van de dag. En weet dat zelfs als deze vijanden terug gaan om hun teksten van hun profeten te bestuderen, zij dezelfde dingen zullen ontdekken.

Geëerd is de mens die begrijpt dat het oudste en meest relevante Boek van het Leven hetgeen is dat dat hij zelf binnenin met zich meedraagt in het Hoger Zelf….. hetgeen in de kern van ieder mens en hetgeen dat jullie nu uitnodigt om zijn bladzijden te openen. 

Kryon