donderdag 25 februari 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 633: Georganiseerde religie in de komende jaren / 25 februari 2016 / Lee Carroll


633: Georganiseerde religie in de komende jaren
25 februari 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Met alle opschudding die er in de Katholieke Kerk aan de hand is, samen met andere religies in het verleden….. hoe zie jij de plaats voor georganiseerde religies in de komende jaren?

ANTWOORD: Onthoud: de opschudding waarover jij spreekt werd voorspeld in onze boodschappen van twee jaar geleden:

“Geloofssystemen op jullie hele planeet zullen verscheurd worden door veranderingen, maar zij kunnen niet langer op hun handen blijven zitten aangaande de oude manieren die niet langer meer werken.

Degenen die spreken over de Liefde van God maar die deze Liefde niet in praktijk brengen, zitten op hun handen, nietwaar? De wereld gaat hen aanspreken op wat zij onderwijzen”
(Kryon Book 8 – (Passing the Marker – Het Markeringspunt voorbij. 2000 – pagina 225)

Wat jullie zien is dus precies een schot in de roos. Deze systemen lopen niet op hun laatste benen maar eerder zijn zij in een proces van heropbouwen van het vertrouwen van degenen die hen volgen.

Er zal altijd een behoefte zijn aan georganiseerde religie maar het is echter wel zo dat de georganiseerde religie moet en zal veranderen om te passen bij een meer spirituele en onderscheidende mensheid.

Zegen deze organisatie zodat die zal bloeien en dienen en de mensheid zal helpen op de manier waarvoor zij is opgericht.

Zie het met een nieuwe integriteit.

De nieuwe leider….. een die jullie binnenkort zullen kennen….. zal een interessante taak hebben en hij zal niet in staat zijn om nog langer op zijn handen te gaan zitten.

Kryon