donderdag 31 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 652: Profetieën over wat er nu gebeurt. /31 maart 2016 / Lee Carroll


652: Profetieën over wat er nu gebeurt.
31 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Kryon stelt dat de profetieën over oorlog zijn afgewend. Maar waarom worden de huidige gebeurtenissen steeds verbonden met de profetieën uit de bijbel? (leidend naar de antichrist en de derde wereldoorlog etc.) Zijn de profetieën uit de bijbel iets dat kan worden veranderd door de wil van de mens?

ANTWOORD: Wij hebben gezegd dat Armageddon was afgewend en dit is ook zo. De belangrijkste profetieën die in jullie geschriften zijn gegeven, schilderen een beeld dat nu onmogelijk vervuld kan worden zowel door de gegeven tijdlijn als door de spelers die waren aangegeven.

Degenen die jullie nog steeds vertellen dat er nog steeds een verband is, willen dat jullie doorgaan om te reageren en vast te zitten in angst. De val van de Sovjet Unie in de late tachtiger jaren en de huidige positie van China hebben beide het belangrijkste scenario nietig verklaard. De klok stond al lang geleden stil voor het plaatsvinden van de profetieën die toendertijd werden voorspeld.

woensdag 30 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 651: Bezig zijn met het uiterlijk. / 30 maart 2016 / Lee Carroll


651: Bezig zijn met het uiterlijk.
30 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Kryon, mijn vraag is: Waarom zijn wij, als Westerse samenleving zo druk met onze uiterlijke, lichamelijke verschijning? Waarom kan de manier waarop wij eruit zien onze eigenwaarde en ons zelfvertrouwen verhogen of verlagen? Waarom kan ik naar de natuur en naar dieren kijken die in allerlei verschijningen en vormen voorkomen en hen perfect en prachtig vinden? Waarom worden wij allemaal dikker en veroordelen wij onszelf, als maatschappij, daarvoor?

Is dit een Westerse structuur? En als dit zo is wil ik de Vuurtoren zijn die ook een andere manier kan laten zien. Ik wil het rolmodel zijn dat tegen jonge vrouwen kan zeggen dat zij perfect zijn zoals zij zijn –EN DAT ZIJN ZIJ OOK!!!

Ik wil graag weten waarom het zo’n structuur is die mij de laatste dertig jaar verstrikt heeft gehouden.

maandag 28 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 650: Vroeggeboorten in het algemeen./28 maart 2016 / Lee Carroll


650: Vroeggeboorten in het algemeen.
28 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Kryon, in een van de laatste vraag-en-antwoord sessies werd er gesproken over kinderen die te vroeg worden geboren. Een deel van het antwoord waarom zij vaker voorkomen is dat het komt door het nieuwe bewustzijn van de kinderen die vandaag de dag worden geboren.

Zij zijn ongeduldig in het leven en ook voor/tijdens de geboorte. Velen van hen hoeven niet “volgroeid” te zijn omdat zij aan het leven willen beginnen en aan de slag willen!

Toch hebben de meeste kinderen die te vroeg zijn geboren een veelheid aan gezondheidsproblemen, inclusief ademhalingsproblemen, cognitieve- en ontwikkelingsachterstand. Vele baby’s die voor 28 weken zijn geboren hebben ademhalingsapparaten nodig omdat hun longen niet voldoende volgroeid zijn. Mijn eigen zoon stierf vanwege zijn longen nadat hij na 25 weken zwangerschap werd geboren.

zondag 27 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 649: Neemt het aantal vroeggeboorten toe? / 27 maart 2016 / Lee Carroll


649: Neemt het aantal vroeggeboorten toe?
27 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, wat kan jij ons vertellen over de toename van het aantal te vroeg geboren kinderen die wij in dit land zien? Heeft dit te maken met de verandering van het magnetisme in het raster? Mijn kinderen werden op 28 februari 2003 geboren na maar 24 weken zwangerschap.

ANTWOORD: Jij hebt de trend dus in de gaten gehad, nietwaar? Dit gebeurt niet alleen in jullie land. Het gebeurt feitelijk overal. Het heeft niet specifiek met het raster te maken maar het heeft alles te maken met het nieuwe paradigma waar jullie in zijn.

De zielen komen naar de Aarde op het moment dat zij er veel meer “klaar” voor zijn dan jullie ooit waren. Zij komen naar jullie planeet als oude zielen en jullie kunnen dit in hun ogen zien als zij geboren worden. De toename van vroeggeboorten komt hoofdzakelijk door het nieuwe bewustzijn van de kinderen die vandaag geboren worden. Zij zijn in het leven ongeduldig, en ook bij/voor de geboorte.

vrijdag 25 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 649: Kracht versus Verlichting / 25 maart 2016 / Lee Carroll


649: Kracht versus Verlichting
25 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Kryon, mijn zoektocht is er eerder een van kracht dan van “verlichting!” Ik heb alle manieren van psychische of magische hoogstandjes beproefd. Ik heb nagedacht over de natuur van perceptie en het bestaan.

Ik heb contact gezocht met wezens uit deze en andere dimensies om mijn zoektocht te kunnen uitbreiden. Heb jij enige suggesties voor mij over hoe ik succes kan hebben zonder te moeten reïncarneren naar een of andere vorm die deze mogelijkheden al vanaf de geboorte heeft.

Om een voorbeeld te geven: ik had dromen (al tientallen jaren) waarin ik psychokinetische vaardigheden had (vliegen, objecten van afstand bewegen, helen en het veranderen van levend vlees, elementen transmuteren, energie genereren etc.), en er is niets in mij dat er aan twijfelt dat iemand deze vaardigheden kan bezitten. De wetenschap ontdekt steeds weer meer “magie” in het Universum. Voor mij is de vraag dus niet “Waarom?” maar “Hoe?”

woensdag 23 maart 2016

kryon Vraag en Antwoord 647: Positief Karma? / 23 maart 2016 / Lee Carroll


647: Positief Karma?
23 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Ik heb verzocht om de neutrale imprint en ik geloof dat dit een paar jaar geleden is gebeurd. Er wordt mij nu herhaaldelijk door een regressietherapeut verteld dat ik positief karma op mijn “rekening” heb staan. Ik nam altijd aan dat karma negatief was en ik dacht nooit aan een beloning in een volgend leven. Hoe staat deze claim van positief/negatief karma ten opzichte van de gebeurtenis waarbij iemand alle karma door de implant heeft opgelost?

ANTWOORD: Lieverd, jouw regressietherapeut ziet het goed, maar laten wij het etiket veranderen. Het is geen positief karma want het hele systeem van karma is verdwenen (een oud paradigma in deze nieuwe energie). Jij hebt dit systeem gereinigd en opgelost en wat daarvoor in de plaats aan de hand is, is het RESULTAAT van de toestemming voor de implant die jij hebt gegeven.

dinsdag 22 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 646: Portaalveranderingen? / 22 maart 2016 / Lee Carroll


646: Portaalveranderingen?
22 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Zijn de leylijnen veranderd vanwege de verhoging van het raster? Als dit zo is, hoe zullen wij hun nieuwe locatie kennen? Ik wil graag weten of Stonehenge, Avebury, Glastonbury (het vroegere Avalon) etc. nog steeds op dezelfde leylijnen liggen of is dit veranderd? Of is dit “oude energie?”

ANTWOORD: Het antwoord is een grote JA. Als jij de channelings van 2003 hebt gelezen zal jij weten dat wij juist over deze dingen spreken en spraken. Zelfs de natuur antwoordt hierop.

Sommige gebieden worden verwijderd van de rol als “poorten” zoals Sedona in Arizona  en sommige worden verhoogd, zoals Mount Shasta.

zondag 20 maart 2016

kryon: Vraag en Antwoord 645: Pleiadische interventie? /20 maart 2016 / Lee Carroll


645: Pleiadische interventie?
20 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Ik begrijp dat de Pleiadiërs iets te maken hadden met ons DNA en er sterrenzaad aan toevoegden. Ik verbind hen ook met de “reuzen” van Bijbelse oorsprong die paarden met mannen/vrouwen. Jij zegt dat wij hen nodig hadden voor onze ontwikkeling en ik vraag mij af waarom. Welk type voorouderlijke bron vertegenwoordigen zij? Werken zij nog steeds met ons?

ANTWOORD: Ja, in alle opzichten. De Pleiadiërs, een groep van het sterrensysteem Zeven Zusters, waren nodig om jullie DNA te veranderen, en dit gebeurde redelijk kort geleden (100.000 jaar geleden). Jullie waren op een punt waarop jullie vele soorten mensen begonnen te ontwikkelen, net zoals de meeste zoogdieren van de Aarde dit hebben gedaan. 

Het eerste wat zij deden was het stoppen van de ontwikkeling van alle mensen-takken….. op een na…… die van jullie. Het tweede wat zij deden was het veranderen van de genetische code van de mensen die het kern-ras zouden vormen. Deze verandering zou een genetische “imprint van God” scheppen in elk van jullie, omdat zij die ook droegen.

zaterdag 19 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 644: Wordt de Duistere kant sterker? / Lee Carroll Geplaatst: 19 maart 2016


644: Wordt de Duistere kant sterker?
Lee Carroll
Geplaatst: 19 maart 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

In de laatste zes maanden hebben wij vele veranderingen gezien. Een van de meest diepgaande daarvan komt in twee delen. Ten eerste: de toename van persoonlijke moeilijkheden die erop doen lijken dat de duistere kant energie verzamelt voor een veldslag, en ten tweede: uit een zeer duidelijke houding van velen die aan boord waren en Nieuwe Tijds-ideeën hadden, maar de laatste tijd bijna aan zelfvernietiging hebben gedaan door hun eigen licht te verwijderen. Laten wij in het kort even kijken naar deze twee gebieden en hoe zij in verband staan met water nu gebeurt.

Jullie kunnen het er niet mee eens zijn maar een van de pijlers van de leringen van Kryon zegt dat er “geen duistere kant” is. Laat mij dit uitleggen: Kryon vertelt ons dat er geen groep entiteiten bestaat of een grote entiteit (horens of niet) die erop uit is om jullie onderuit te halen. Dit klinkt allemaal mooi, maar dit is zeker niet de manier waarop velen ernaar kijken. Het gaat ook tegen de Oude spirituele traditie in en ik kan er persoonlijk van getuigen dat er een hoop duisternis aan de gang is! Wat is er dus werkelijk aan de hand? Als er feitelijk geen duistere kant is, waar komen al deze uitdagingen dan vandaan  en waarom lijkt het erop of wij allemaal worden aangevallen?

donderdag 10 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 643: Weren planten magnetisme af? / 10 maart 2016 / Lee Carroll


643: Weren planten magnetisme af?
10 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG:  Lieve Kryon. Ik heb jouw boeken gelezen (alleen degene die in het Nederlands zijn vertaald), en ik heb een Franse vriendin die hen ook leest. Zij zegt mij dat het ongezond is om bij elektrische stroomdraden te leven. (hoogspanning etc.) Zij zegt dat de cactus (die normaal voorkomt in de woestijn en in tropische landen) helpt om de negatieve effecten van de elektriciteit ongedaan te maken.

ANTWOORD:  Inderdaad hebben wij gezegd dat jullie op zijn minst metingen zouden moeten doen (gaat heel makkelijk) om te zien of jullie in een magnetisch veld leven dat veroorzaakt wordt door de nabijheid van draden met een hoog voltage in de lucht van de omgeving waar jullie wonen. Niet alle draden zijn slecht. Sommigen geven alleen maar communicatie door en andere hebben een laag voltage. Degene die het gevaarlijkst zijn, zijn degene die heel groot zijn en de stroom van stad naar stad transporteren.

woensdag 9 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 642: Natuurkunde - Tijd. / 9 maart 2016 / Lee Carroll


642: Natuurkunde - Tijd.
9 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG:  Lieve Kryon. Tesla spreekt van een “tijdslot” dat zich voor doet bij de conceptie. Hij zegt dat dit tijdslot verwijderd kan worden zonder iets van de kennis of de ervaring in het huidige leven te verliezen. Wij kunnen het tijdslot vooruit bewegen en aldus onze lichamen verjongen. Dit is een fysiek teruggaan in de tijd. Schijnbaar was een van de redenen voor de ongelukken die zich voordeden in de vroeg 40er jaren bij de experimenten van de marine met tijd en onzichtbaarheid, een gebrek aan kennis over het tijdslot.

Kan jij ons alsjeblieft jouw zienswijze hierover geven? Ook: kan alleen gedachte – zonder technische back-up – een beweging voorwaarts van het tijdslot bewerkstelligen? Als dit zo is, welk gedachteproces kan dit dan veroorzaken?

ANTWOORD: Nogmaals zeggen wij dat dit in de bulk van de Kryon-leringen zit. Het is zowel fysieke en spirituele informatie die algemeen is. Je kunt God niet scheiden van de wetenschap!

maandag 7 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 641: Persoonlijke afscherming. / 7 maart 2016 / Lee Carroll


641: Persoonlijke afscherming.
7 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG:  Lieve Kryon, mijn vraag gaat over afscherming en psychische bescherming. Tijdens mijn reis is mij verteld dat afscherming noodzakelijk is. Ik vond het nooit leuk om dit te doen omdat ik het normaal gesproken steeds vergeet. Nu vraag ik mij af of het beschermen van mijzelf mij niet in een staat van dualiteit houdt. Ik heb vrienden die zeggen de afscherming noodzakelijk is, met name als men heler is.

Wat zijn jouw gedachten hierover?

ANTWOORD: Zoals wij al vaak hebben verteld houdt jezelf afschermen jullie niet alleen in een staat van dualiteit, maar ook in een oude energie van angst. Als jullie het licht dragen – en jullie weten dit – kan geen andere energie jullie schade toebrengen. Wij begrijpen wat jou als heler is verteld, en ook de redenen die zijn ontwikkeld in een oudere energie die zou vereisen dat jij jezelf beschermt.

zondag 6 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 640: Gods schepping of die van mij? / 6 maart 2016 / Lee Carroll


640: Gods schepping of die van mij?
6 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, Hoe kan ik onderscheid maken tussen een creatie van mijn eigen geest en die van intuïtie of buitenzintuiglijke perceptie?

ANTWOORD
(van Lee): Omdat deze dingen in perceptie zoveel op elkaar lijken moedig ik jou aan om hen te onderwerpen aan de “realiteits-test. Begin iets dat jij in je geest ervaart te coördineren met wat er vervolgens gebeurt. Voelde je echt een energie die later werd bevestigd door de onthulling van waarheid? Als dit zo is, probeer je dan te herinneren hoe dit voelde.

Dit is wat ik voelde met betrekking tot channeling: sinds het begin voelde ik dat ik het “verzon.” Later echter, toen de gegeven informatie groot in het nieuws was te zien, wist ik dat ik het niet verzon.

Toen begon ik het verschil te voelen tussen beeldvorming en channeling. Ik denk dat het werkt via dezelfde intuïtie. Als het een of andere waarheid in zich draagt voelde jij energie. Ga terug en probeer te herleiden hoe dit voelde  en ga dan naar ditzelfde gevoel op zoek.

vrijdag 4 maart 2016

kryon: Vraag en Antwoord 639: Schulden afbetalen. / 4 maart 2016 / Lee Carroll


639: Schulden afbetalen.
4 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, Ik heb een behoorlijk prettig leven – compleet in het NU – en ik weet dat alle dingen precies op tijd komen als zij nodig zijn.

Mijn vraag is deze: Hoewel er in alle momentele behoeften wordt voorzien blijven de schulden uit de oude energie nog steeds bestaan. Ik heb nu net genoeg geld om te leven, maar niet genoeg om mijn oude rekeningen te betalen.

Wat worden wij geacht te doen met oude creditcard- medische- en andere rekeningen? Zij zijn zeker van de “oude energie” en in de nieuwe energie lijkt er geen plaats voor hen te zijn. Toch zou ik graag mijn oude verplichtingen willen betalen en er vanaf zijn. Hoe past dit bij elkaar?

Ik dank jou bij voorbaat voor jouw antwoord.

woensdag 2 maart 2016

kryon: Vraag en Antwoord 638: Helen van je kinderen. /2 maart 2016 / Lee Carroll


638: Helen van je kinderen.
2 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, Ik heb een zoon die onlangs de diagnose diabetes heeft gekregen. Ik wil de beslissing van zijn spirit eren om deze ziekte in dit leven te hebben, maar tegelijkertijd ben ik heel wanhopig want ik wil graag dat het goed met hem gaat. Hij is pas vier jaar oud en de gedachte dat hij voor de rest van zijn leven injecties moet hebben is moeilijk voor mij.

Als dit niet zorgvuldig wordt gedaan kan dit blindheid, nierfalen, hartziekten en zelfs amputaties veroorzaken.

Ik wil hem zo graag gezond zien en dat het goed met hem gaat, en toch voel ik mij ongelooflijk onmachtig. Mijn vraag is deze: hoe moet ik mijn kind benaderen met betrekking tot deze ziekte? Moet ik dit gewoon accepteren of hem proberen te helpen zichzelf te genezen?

dinsdag 1 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 637: Ouderschap / 1 maart 2016 / Lee Carroll


637: Ouderschap
1 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Lee/Kryon, het is door liefde dat de Kryon-boeken op dit moment van mijn spirituele pad in mijn schoot zijn beland. Ik was niet in staat om ermee op te houden. De liefde die ik voelde toen ik las was overweldigend. Ik heb een vraag: in Boek 6 spreek jij over afstand nemen van je kinderen. Als moeder van twee jongens van 17 en 19 jaar oud maak ik mij steeds zorgen om hen. Zullen zij een baan krijgen? Zullen zij een gelukkig leven hebben, enzovoorts.

Kan jij mij alsjeblieft uitleggen wat jij bedoelt met afstand van hen nemen? Veel liefs van een familielid.

ANTWOORD: Deze aanmoediging gaat over zorg dragen voor jezelf. Elke zorgzame, in leven zijnde ouder zal liefhebben en bezorgd zijn voor zijn/haar kinderen, zolang zij leven.