woensdag 27 augustus 2003

Kryon: Strijdersenergie. / Gechanneld door David Brown 27 augustus 2003

Kryon:
Strijdersenergie.
Gechanneld door David Brown
27 augustus 2003: The Fountain, Durbanville
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om hier vanavond in “The Fountain” in Durbanville bij jullie te zijn. Dit is een avond van kracht en eer. Dit is een eerbetoon aan Zuid Afrika en het werk dat met Spirit wordt gedaan door het medescheppen van een nieuwe natie en een nieuwe wereld en gedreven te worden door de energieën van de Tafelberg. Bewustzijn breidt zich in Kaapstad, Zuid Afrika, uit met een snelheid die dubbel zo groot is als in welk ander land ter wereld.

Dit is een combinatie van vele dingen; dit is geen christelijk land, over het algemeen is dit een heidens land. Het is een land dat is bedrogen en misleid met betrekking tot de waarheid van wie men werkelijk is – allereerst door de soldaten, ten tweede door de kolonisten en daarna door de missionarissen. In heel Zuid Afrika steken mensen hun eigen spirit opnieuw aan – hun eigen spiritueel geloof, hun eigen verbinding met het Goddelijke en met Moeder Aarde.

In het algemeen zijn de Afrikaanse mensen veel meer verbonden met Moeder Aarde dan de witte Europese kolonisten, maar zelfs dit is aan het veranderen.

Er is veel interesse in de Afrikaanse spiritualiteit en het begrijpen van de Afrikaanse manier en deze interesse werkt twee kanten op. De Afrikanen zijn ook geïnteresseerd in de christelijke manieren, maar meestal blijven zij bij een samengaan van twee geloven, hun inheems, inherent geloof en vermengen zij het met hun eigen soort christelijkheid. Hetzelfde geldt voor de Europese kolonisten. Er is een groter en dieper begrip van spiritualiteit en het Goddelijke en hoe het Goddelijke een rol in de wereld speelt.

Geloof verandert hier in Kaapstad van geloven naar weten. Geloof is een woord dat tussen weten en niet-weten in zit.

In het midden van het woord “belief” (geloof) zit “lie” en dit betekent dat de mens zichzelf voorliegt totdat het kennis wordt.

De mensen in Afrika beginnen Spirit te accepteren, te voelen en te kennen; bij Spirit te zijn en mede te scheppen met Spirit en Spirit toe te staan om door hen heen te werken en te bouwen en het scheppen van een nieuw leven voor elk individu en een nieuwe natie voor allen die binnen deze grenzen leven.

Spirit kent geen grenzen en de energie die hier in Kaapstad is geschapen vloeit uit naar heel Zuid Afrika en echoot rond de globe. Deze channelings gaan naar duizenden mensen over de hele wereld of het nu direct in deze zaal is of indirect door hen later te lezen.

Er zijn steeds meer mensen op de wereld die echt begrijpen wat er aan de hand is en die werkelijk begrijpen wat er hier in Kaapstad wordt gechanneld en die als resultaat daarvan hun levens veranderen. Mensen worden meer en meer verbonden met de Aarde, hun levens veranderen en hun emoties worden geheeld en in balans gebracht; er komt structuur in de levens van deze mensen, een flinke, solide fundering voor groei en het vasthouden van de energieën om hen heen. Dit is een grootse, nieuwe manier van Zijn.

Vandaag, de 27e augustus 2003 is de dag waarop Mars het dichtst bij de Aarde is sinds 73.000 jaar. Er is betekenis in het getal want samengeteld is dit het getal 10 en dat wordt 1 en zij geven beide het goddelijke aan. Mars is de planeet die actie aangeeft, de energie van de strijder.

Aan de duistere kant van Mars betekent dit oorlog, maar de strijder, de ware strijder bedoelt geen oorlog. De strijder verzekert zich ervan dat er grenzen zijn getrokken en wat van het individu is bij het individu blijft of teruggegeven wordt.

Mensen in de nieuwe tijd hebben heel weinig strijdersenergie; vanavond heeft Kaapstad de eer van de aankondiging dat de strijdersenergie levend is, hij is vrij en zit in jullie energieveld. Jullie zullen de strijder leren accepteren, de lijn te trekken en terug te nemen wat van jullie is.

Jullie zullen leren je eigen autoriteit te respecteren; autoriteit betekent het laatste woord hebben als jullie in autoriteit zijn en dit respect rondom jezelf te handhaven. Allen die deze channelings op regelmatige basis lezen accepteren de energie, de verlichting en de persoonlijke groei die met deze informatie meekomt. Deze informatie is niet langer alleen maar informatie; hij wordt nu gesteund door de strijdersenergie.

Er is veel slecht bestuur in de regering en de private industrie, er wordt veel onzin op de scholen geleerd, veel tegen-productieve energie onderwezen in deze wereld maar als gevolg van de strijdersenergie zal dit niet langer van toepassing zijn. Jullie zullen de moed en de kracht hebben om te staan voor wat goed is; jullie zullen in staat zijn om uit te drukken waar jullie in geloven, in wat jullie vinden dat de waarheid is, wat jullie weten wat de waarheid is.

Jullie zullen worden voorzien van de kennis en de macht om jezelf uit te drukken, niet alleen mondeling maar de energie om jullie heen zal jullie geloof uitdrukken en de energie van vanavond zal vijftig-voudig versterken en daardoor het duister verdrijven dat jullie en jullie aanwezige kracht omringt.

Vanavond is de avond waarop jullie je beschermen tegen de energieën die niet bij jullie horen en jezelf toestaan om steeds meer jezelf te worden en steeds minder van degenen waartoe jullie op sociaal gebied toe zijn geconditioneerd.

Jullie zullen van Spirit de sterkte en de kracht krijgen om de energie vast te houden van wie jullie bedoeld waren te zijn op deze planeet en om elk conflict op te lossen dat er in jullie eigen aura aan de gang is, in jullie eigen sfeerin je eigen persoonlijkheid.

Dit is geen goede avond voor dedonkere kant van welk archetype ook. Wij hebben al gezegd dat het licht in jullie vijftig maal versterkt wordt; als dit licht is verhoogdzullen jullie energieën opgeschroefd worden en zal steeds minder van jullie schaduw in staat zijn om jullie van je levensreis af te houden.

Er zullen meer energie en licht en liefde zijn. De strijdersenergie steunt liefde en licht. Liefde en licht komen aanvankelijk met nadelen maar als het eenmaal volledig in je lichaam is geïntegreerd zullen jullie meer vreugde, liefde en licht en ook meer spel in je leven hebben.

Sluit je ogen en ga naar binnen en kijk welk speciaal geschenk jullie naar de Aarde brengen; laat het geschenk jehart binnengaan en groeien en vind een tijd in je eigen jeugd waarin jullie van dit geschenk genoten. Er zijn vele geschenken verborgen in het duister van je hart, verborgen in het verdriet van enkele misschien onplezierige belevenissen uit je eigen levens. Vanavond worden jullie vastgehouden in een energie waarin jullie dit geschenk kunnen gaan vinden, waarin het verdriet kan worden opgelost en waarin jullie harten kunnen uitbreiden en zich ontwikkelen naar een situatie waarin jullie de liefde kunnen ontvangen waar jullie van dromen.

Waarer verdriet in je leven is, herken dit verdriet en laat het in je lichaam komen en zich in je hele lichaam uitbreiden.

Verdriet is een allesomvattende emotie; het zal je ziel als een laken bedekken. Het zal niet in een bepaalde ruimte zijn en het zal voorzien zijn van schaamte en gesteund worden door schuld, verwarring, gebrek aan begrip en vele andere ongrijpbare manieren van denken.

Deze manier van denken valt helemaal buiten de context van jullie Goddelijke Geest. Als jullie Goddelijke Geest waarlijk is verbonden kan deze soort energie zich niet op de voorgrond dringen, zelfs niet diep weggestoken.

Laat een energetische reiniging toe van het verdriet en de schaduw die het geschenk verbergen dat jullie naar de Aarde brengen; een speciaal geschenk van liefde, licht, vrijheid, vreugde, spel en opwinding. Het zal meestal liefde zijn omdat liefde de verbinding met het Goddelijke vormt.

Het Goddelijke is Liefde en Liefde heeft vele, vele uitdrukkingen; de Liefde die jullie brengen is de Liefde van gevoel, van eenheid, van heelheiden de heelheid van Liefde, de eenheid van Liefde en de Goddelijke verbinding.

Laat deze energie jullie in een ruimte houden waar jullie los kunnen laten wat er ook in je lichaam is. Laat je lichaam zachter worden en helen; laat je wonden zich openen en laat elke schaamte rondom de strijdersenergie vanavond door Spirit gereinigd worden. Misschien is er een tijd in jullie leven geweest waarin jullie de strijdersenergie op de verkeerde manier hebben gebruikt en dit kan een gevoel van schaamte of schuld achtergelaten hebben; herken dit en laat het los.

Er is altijd een tijd voor de strijdersenergie; de strijder zou in en uit jullie energie moeten zijn zoals dit word verlangd, zonder enige schaamte of schuld, met herkenning van jullie eigen ruimte, jullie eigen waarheid en jullie eigen persoonlijke kracht. De strijder zou niet gebruikt moeten worden om jullie te onderdrukken, dat zou de schaduwkant van de strijder zijn – of om anderen te onderdrukken. Als jullie deze staat van zijn in je lichaam hebben kunnen jullie metafysisch begrijpen dat jullie als gevolg hiervan door anderen onderdrukt kunnen worden en jullie een bron van problemen voor jezelf en anderen om je heen kunnen worden.

Kijk naar binnen en vind de persoon die jullie energie onderdrukt, die energie van je wegneemt, je leven ongemakkelijk maakt en jullie energie zo zacht als boter maakt. Als deze persoon of zo’n type persoon duidelijk in je leven aanwezig is zullen jullie niet instaat zijn om het leven op te bouwen waar jullie waarlijk om vragen, van dromen en wensen. Deze persoon kan het eruit laten zien alsof hij alleen maar goed voor jullie doet maar als jullie wat dieper gaan kijken in de psychologie van jezelf en die ander zullen jullie je realiseren dat jullie energie wordt onderdrukt.

Wij vragen jullie om de energie van onderdrukking in je lichaam te voelen. Deze energie staat jullie niet echt toe te doen wat jullie echt met je leven willen doen en jullie zullen je altijd onderdrukt voelen. Deze energie kan gevonden worden op driekwart van de weg in je hart waar hij de energie onderdrukt die komt van jullie solar plexus. Jullie zullen deze energie in je hart voelen drukken en dan helemaal tot aan je basischakra waarbij die jullie verbinding met Moeder Aarde onderbreekt en tevens alles wat jullie door Moeder Aarde heen willen manifesteren.

Deze energie wordt meestal overgedragen van generatie op generatie, moeder op zoon; het wordt gevonden in beide geslachten maar de mensen die de meeste moeite hebben met deze onderdrukkende energie zijn volwassen mannen; zij hebben eentendens naar oorlog om te krijgen wat zij in hun leven willen of wat zij anderszins denken te willen. Deze mensen kunnen gezien worden als tirannen, op een tirannieke manier uit het leven te krijgen wat zij van anderen willen.

Wat wij hier vanavond doen is jullie bewust maken van deze energie in jezelf en ervoor zorgen dat jullie deze energie loslaten en jullie er ook bewust van te maken wie jullie eigen leven onderdrukt zodat jullie je los kunnen maken van deze persoon of deze persoon op een andere manier kunnen behandelen zodat hij niet langer een probleem voor jullie vormt.

Wij voelen dat de energie in deze zaal al aardig opheldert en dat jullie je vrij maken van een gedragspatroon  dat een zeer verontrustend effect heeft, dit effect weerklinkt overal op de planeet omdat bepaalde landen dit patroon moeten uitwerken voor de rest van de wereld.

Er was ooit een tijd waarin in het Romeinse Rijk de Romeinen een manier toepasten die de Pax Romana werd genoemd – dit betekent: Romeinse Vrede.

Wat de Romeinen deden was het aanleggen van wegen en de vrede bewaren waar deze wegen waren aangelegd. Dit ging allemaal goed totdat Julius Ceasar besloot om het Romeinse Keizerrijk te stichten, laten wij zeggen, permanent, meer gestructureerd. Hij viel andere landen binnen en veranderde de wetten rondom Pax Romana. In het oude Romeinse Rijk waren er geen grenzen – alle wegen leidden naar Rome. Het werd bijna automatisch het machtscentrum van de Europese wereld door de vrijheid die door deze vorm van bestuur werd toegestaan.

Vele andere landen passen deze manier van zijn ook toe. De Verenigde Staten bijvoorbeeld en Brazilië wier groei de eerste paar honderd jaar van hun bestaan fenomenaal was en vele andere Latijns Amerikaanse landen ook; maar deze landen zijn terecht gekomen in de greep van de behoefte aan controle van de Westerse machtige landen. 

Mars zal vanavond vrijheid brengen van deze greep. Wij hebben al machtsafname gezien van de Oostkust en het Midden Westen van de Verenigde Staten; metafysisch gezien is een machtsafname een machtsafname en laat het duidelijk zijn dat de macht van de Westerse Wereld is afgenomen. Hij zal niet langer de hoeveelheid macht hebben die hij in het verleden had.

Het belang van Mars voor zover het de Westerse Wereld betreft, is zijn machtsafname. Degenen die materialisme aanbidden kunnen doorgaan en doen zoals zij altijd hebben gedaan en dit een uitdrukkingsrecht op Aarde is, maar dit recht kan niet langer zoveel mensen op de wereld hun macht ontnemen en hen belemmeren.

Het kan niet langer worden toegestaan om de zekerheid en de veiligheid te bedreigen van de ecologische en fysieke wereld. Er zijn vele energieën in het spel maar vanaf deze avond zal het leven makkelijker worden voor alle volkeren van de wereld nu de strijder in het spel komt en een grens schept rondom elk individu endit individu zal zijn/haar eigen ruimte beschermen, zijn/haar eigen hart  en hoe meer hart er naar deze planeet komt, hoe mooier het leven voor iedereen zal zijn. 

Voor wat de Arabische Wereld betreft, hun macht zal ook verminderen, gelijk aan die van het Westen. Dit machtsspel dat al gaande is sinds de kruistochten zal gaan ophouden te bestaan en er zullen andere landen in de wereld zijn die hun macht en hun ware status in de wereld zullen gaan oppakken. Zuid Afrika is een voorbeeld en in de Latijns Amerikaanse landen is Brazilië een ander voorbeeld, gesteund door Argentinië en Uruguay. Zij zullen een economisch blok vormen dat de Westerse Wereld zal moeten erkennen. De beurzen in Londen, Wall Street in New York en de Duitse beurs die zoveel macht in de wereld hebben, de financiële macht en spierkracht zullen worden verminderd en over de hele wereld verdeeld worden.

In de Oosterse landen China, Japan, Korea en de minder machtige landen zullen ook een deel van de manipulatie zien verdwijnen in hun machtscentra; dit zal ook gedeeld worden door de Latijns Amerikaanse landen en de twee Afrikaanse landen Zuid Afrika en Nigeria brengen eerlijkheid en een gelijkwaardig speelveld in de wereld.

Lieve mensen, jullie spiritualiteit speelt hierbij een grote rol; jullie medescheppen met Spirit een geheel nieuwe wereld die wordt gedreven vanuit het hartcentrum van ieder menselijk wezen, een wereld die is gebaseerd op eerlijkheid, integriteit, rechtvaardigheid en liefde.

Om eerlijk te zijn heeft de Westerse Wereld veel begrip en vele technologische voordelen gebracht. Het probleem is alleen dat deze technologische voorzieningen en voordelen op een oneerlijke manier met de wereld zijn gedeeld. Zij zijn gebruikt als een vorm van belasting voor de arme landen dat ervoor zorgde dat veel van de zeer benodigde reserves, westwaarts gingen. 

Vanwege de wetten rondom patenten en machtsbronnen is het bijna onmogelijk om een vrij gebruik van macht op deze planeet te vinden; er is gratis energie, vrije energie op deze planeet die gedeeld en gebruikt kan worden tegen minimale kosten. Dit is door Spirit gegeven in de vroege jaren na 1930 aan bepaalde wetenschappers en deze vrije energie is wijdbekend maar als jullie deze vrije energie zouden gebruiken zou dit betekenen dat bepaalde machten hun machtspositie kwijt zouden raken.

Als wij de nieuwe tijd steeds verder binnengaan zullen jullie je psychische geschenken en begrip opnieuw aanwakkeren. Jullie zullen je steeds meer telepathisch verbinden met jullie buren, vrienden, mensen over de hele wereld. Communicatie zal vrij worden, maar het is aan jullie om je energie ook gratis te laten zijn.

Wat Bewustzijn betekent is: je bewust te worden van wie jullie werkelijk zijn, meer is het niet. Bewustzijn is een zeer speciaal geschenk; allereerst worden jullie bewust van de patronen die niet werken en ten tweede worden jullie allemaal bewust op manieren en methoden van nieuwe levensvaardigheden om je leven te veranderen en je energieveld te verhogen en oude patronen los te laten en nieuwe patronen in je leven in te voeren, patronen die jullie verhogen en jullie je laten ontwikkelen, meer laten liefhebben, meer energetisch worden, meer levend, vrijer, en die jullie geven wat jullie willen, wat jullie kiezen om in deze wereld te hebben.

Jullie eerste keuze zou gebaseerd moeten zijn op gevoelens. Blijdschap is een gevoel, vreugde is een gevoel en vrijheid is een gevoel. Dit zijn allemaal staten van zijn en als jullie hen niet in je psychologie hebben, in jullie biologie, hebben jullie een staat van onderdrukking.

Herken de onderdrukking in jezelf; herken waarom jullie je niet kunnen uitbreiden en waarom dit gevoel van onderdrukking jullie niet in staat stelt om je uit te breiden naar de persoon die jullie werkelijk willen zijn. Herken wie jullie onderdrukt en bevrijd je van deze persoon op welke manier jullie daarvoor ook kiezen en bevrijd jezelf om volledig gerealiseerd te zijn en in een staat van je eigen Goddelijkheid.

Allende naar deze channelings luisteren zijn helers, leraren en kanalen. Jullie zijn energetische dynamo’s voor het helen van de wereld. Jullie zijn veel groter dan jullie je ooit kunnen voorstellen maar al deze dingen houden jullie grootsheid tegen door een gevoel van onderdrukking. 

Herken de onderdrukking – de regeringen van Latijns Amerika, herken jullie onderdrukking – die van de Derde Wereld….herken jullie onderdrukking – die van hetOosten en van het Westen … herken jullie onderdrukking – waar die ook vandaan komt herken het.

Laat ieder mens de onderdrukking in je leven herkennen en actie ondernemen om dit gevoel van onderdrukking loste laten. Er is veel weerstand in het herkennen van onderdrukking maar als jullie je onderdrukking herkennen moeten jullie ook kunnen herkennen hoe groots jullie zijn, hoe verbazingwekkend de mensheid is. Jullie zullen dan moeten herkennen hoe groot jullie harten zijn, jullie zullen je capaciteit om lief te hebben en geliefd te zijn, moeten herkennen.

Jullie zullen de capaciteit hebben om relaties te hebben die jullie echt willen hebben en om te interacteren, inter-relateren met een persoon van de tegenovergestelde sekse op een manier waarvan jullie altijd hebben gedroomd. Geld is niet het antwoord; jullie gevoelens zijn het antwoord voor jullie eigen vrijheid. 

Herken de gevoelens en ga je eigen leven in liefde en licht leven. De energie van Mars brengt de capaciteit om voor jezelf op te komen; de capaciteit om uit het leven te nemen wat jullie echt willen; de grenzen om je heen weg te nemen en je harten te openen om de liefde te ontvangen die jullie werkelijk willen en ook om precies te weten waar jullie liefde aan kunnen geven.

Jullie liefde zou gefocust moeten zijn, gefocust op jullie droom. Lopend van A naar B en niet van A naar Z en dan weer naar B, maar zoals in de parabel van de Kristalgrot, van kristal naar kristal en niet van de weg te worden afgeleid. Door van de weg te gaan ontkennen jullie voor de planeet jullie groot(s)heid, jullie liefde, jullie capaciteit om te voelen, jullie capaciteit om het Goddelijke te brengen en dit te verbinden met Moeder Aarde.

Er komt een nieuwe wereld en die begint vanavond. Een wereld waarin vrijheid en liefde voor iedereen zal zijn. Laat de energie van vrijheid en liefde voor iedereen je lichaam binnengaan en voel de ware schoonheid van vrijheid en liefde in je eigen hart en in je eigen geest.

Wij zullen deze zaal vanavond optillen naar de energie van vrijheid en liefde die wordt verwacht in de komende drie, vier jaar, hier op de planeet Aarde. Wij nodigen jullie uit om in deze energie te zijn en die de weerstand die in de weg zit te laten reinigen. Jullie die deze channeling horen zijn de leiders van de nieuwe tijd, jullie zijn degenen die deze boodschap zullen oppakken en meenemen naar huis. Julie hebben ervoor gekozen; het is jullie contract. Ken je contract; jullie zullen alleen liefde en vreugde vinden als jullie volgens je contract leven. Ken je contract, ken je missie en leef daarnaar!

Wij laten jullie nu achter in deze energie. Hij is ongeveer op 80% en gaat omhoog….en terwijl de energie omhooggaat zullen jullie die misschien verontrustend vinden – waar expansie en groei zijn, is er pijn waar mee om moet worden gegaan. Voel het, nu de energie op 95% is en de energie zich begint te verdelen. De energie is nu op bijna 100%. Zo zal de energie over een jaar of vier voelen.

Nu zullen wij alle gevoelens van pijn of ongemak in je lichaam vasthouden….. de meesten van jullie worden nu gedragen door deze energie. Jullie zullen je over een jaar of vier door alle zaken heen gewerkt hebben om deze vibratie te kunnen vasthouden.

Laat jezelf je toekomst zien en wat de toekomst voor jullie in petto heeft….
Dit is Kryon die nu weggaat op een zeer hoge vibratie. Het ga jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf; wij eren jullie reis en jullie pad.

Jullie hebben allemaal grote stappen gemaakt in je leven. Eer jezelf en houd van jezelf!

Copyright © 2011 David Brown