zondag 6 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 640: Gods schepping of die van mij? / 6 maart 2016 / Lee Carroll


640: Gods schepping of die van mij?
6 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, Hoe kan ik onderscheid maken tussen een creatie van mijn eigen geest en die van intuïtie of buitenzintuiglijke perceptie?

ANTWOORD
(van Lee): Omdat deze dingen in perceptie zoveel op elkaar lijken moedig ik jou aan om hen te onderwerpen aan de “realiteits-test. Begin iets dat jij in je geest ervaart te coördineren met wat er vervolgens gebeurt. Voelde je echt een energie die later werd bevestigd door de onthulling van waarheid? Als dit zo is, probeer je dan te herinneren hoe dit voelde.

Dit is wat ik voelde met betrekking tot channeling: sinds het begin voelde ik dat ik het “verzon.” Later echter, toen de gegeven informatie groot in het nieuws was te zien, wist ik dat ik het niet verzon.

Toen begon ik het verschil te voelen tussen beeldvorming en channeling. Ik denk dat het werkt via dezelfde intuïtie. Als het een of andere waarheid in zich draagt voelde jij energie. Ga terug en probeer te herleiden hoe dit voelde  en ga dan naar ditzelfde gevoel op zoek.

Weldra zal jij in staat zijn om het verschil te voelen tussen intuïtie, spirituele kennis en jouw creatieve geest.

Ik denk dat wij allemaal met al deze dingen beginnen, maar dat zij in een grote “doos” zitten en wij het onderscheid niet kunnen maken. Later zijn wij in staat om in deze grote doos kleinere doosjes te stoppen en eruit te sorteren wat wel of niet spiritueel of intuïtief is.

Het is een leerproces en daar is tijd voor nodig, maar velen hebben gerapporteerd over precies hetzelfde proces van het uitsorteren van energie.

Kryon