vrijdag 8 april 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 658: Relatieve Tijd. / 8 april 2016 / Lee Carroll


658: Relatieve Tijd.
8 april 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: In Boek 9 heb jij het erover dat de collectieve bewustzijn-trein langzamer gaat op het spoor (ook al merkten wij de tijdsverschillen niet). Waarom gingen wij langzamer als wij daarvoor sneller gingen? Proberen wij soms iets anders op het spoor?

ANTWOORD: Wij hebben alweer met metaforen te maken, nietwaar? Zij zijn vaak moeilijk uit te leggen omdat wij inter-dimensionale attributen voor jullie proberen te beschrijven.

Omdat tijd relatief is ten opzichte van wat jullie zien en wat er om jullie heen is – laat mij een voorbeeld geven dat jullie wel of niet kunnen begrijpen: Laten wij zeggen dat jullie je van de Aarde verwijderen (een oude realiteit) met een ongelooflijke snelheid, bijna tegen jullie 4D-snelheidslimiet….. een die het tijdraam van JULLIE verandert.

Als jullie nu een videocamera zouden hebben en terugkijken naar de Aarde en zouden kunnen kijken naar wat dit laat zien (wat jullie niet kunnen, maar wij doen alsof…) zou het scherm dat jullie hebben laten zien dat de Aarde langzamer gaat. In jullie ruimteschip zouden jullie de tijd echter als onveranderd zien omdat die relatief is aan jullie eigen snelheid. Alles in de oude realiteit (het oude spoor) op Aarde zou gezien worden met afnemende snelheid als jullie je met bijna lichtsnelheid verwijderen.

Toen wij vertelden dat jullie langzamer gingen was dit de zienswijze van de oude realiteit, terugkijkend, terwijl jullie in snelheid toenamen! Dit is moeilijk uit te leggen en te begrijpen; dus in plaats van jezelf dingen af te vragen, vraag jezelf: Hebben jullie in de laatste drie of vier jaar gemerkt dat de tijd sneller is gegaan?

Als dit zo is, vier dit dan en gebruik deze gevoelens als bevestiging dat jullie inderdaad het spoor van jullie realiteit hebben veranderd.

De Aarde is nu een andere Aarde….. een die jullie hebben opgewaardeerd!

Kryon