woensdag 20 april 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 662: Herschrijven van Oude Tekstboeken? / 20 april 2016 / Lee Carroll


662: Herschrijven van Oude Tekstboeken?
20 april 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Synchroniseert Een Cursus in Wonderen met de leringen van Kryon? Of is dit onderwijzen uit de oude energie? Heeft het een doel?

ANTWOORD: Wij hebben aangegeven dat als jullie naar een nieuwe realiteit gaan enkele van de Oudste Tekstboeken herschreven dienen te worden. De onderwerpen en de leringen van deze boeken passen in een oud paradigma dat niet langer meer hier is.

Niet alle leringen passen echter in dit scenario. Bijvoorbeeld: als een oude tekst een verhaal vertelde over dingen die zouden gaan leiden naar een oude profetie is dit niet langer geldig en is het tijd om dit oude boek te gaan her-evalueren.

Toch is het ook zo dat sommige van de leringen die jullie heel lang hadden gaan over de bekrachtiging van de mens en leringen hebben aangaande jullie vermogen om je cellulaire structuur te controleren door jullie bewustzijn. 

In plaats van oude, uit de tijd zijnde leringen waarover jij spreekt en ook vele anderen die dezelfde onderwerpen op verschillende manieren behandelen, is het zo dat zij niet alleen geldig zijn maar nu ook steeds relevanter beginnen te worden dan ooit tevoren.

Hier is de enige waarschuwing:

Gebruik wijsheid en onderscheidingsvermogen als jullie kijken naar de culturele aspecten rondom deze oude en diepgaande leringen.

Er kunnen sommige elementen zijn die herzien moeten worden vanwege jullie verandering in cultuur. Als een lering jullie bijvoorbeeld vertelt om per paard te gaan naar een plaats waar jullie je kunnen verhogen door een nieuwe herijking met kosmische energie, wat zullen jullie dan doen? Zullen jullie proberen een paard te vinden binnen de kosmopolitische samenleving waarin jullie wonen om deze instructies exact op te volgen of zullen jullie de context begrijpen waarin deze leringen werden gegeven en in plaats daarvan je huidige transportmogelijkheden gebruiken om sneller op die bepaalde plaats te komen?

Begrijpen jullie dit? De kern van de leringen kan heel toepasselijk zijn maar hang het niet op aan de details die jullie daarin misschien worden gegeven door mensen uit jullie voorbije culturele verleden, mensen die een juiste intentie hadden.

Pas de details aan gebruik de prachtige gereedschappen!

Kryon