woensdag 4 mei 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 669: Overgevoeligheid voor alles. /4 mei 2016 / Lee Carroll


669: Overgevoeligheid voor alles.
4 mei 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Ik ben er een van een groeiend aantal mensen die de diagnose hebben gekregen van veelvoudige Chemische Gevoeligheid/Omgevingsziekte. Deze aandoening is in eerste instantie een stoornis en beïnvloedt elk orgaan in het lichaam. Sommigen van ons zijn niet alleen sterk “allergisch” voor gewone, dagelijkse substanties in onze omgeving, zoals ikzelf ook, zijn zij hoog-gevoelig voor geuren, licht, aanraking, geluid en ook smaak. Sommigen van ons zijn gevoelig voor emoties van anderen en ontwikkelen toxische symptomen in het bijzijn van vijandige mensen.

Dit zijn mijn vragen: Waarom neemt het aantal mensen die dit hebben toe, wat is de spirituele basis achter deze aandoening en hoe kunnen wij onszelf ongevoeliger maken voor onze fysieke en emotionele omgeving?

ANTWOORD: Allereerst het chemische: Dit is een resultaat van toegenomen giftigheid op de planeet. Hoe meer de planeet zich uit balans brengt hoe meer degenen die hier kwamen en vertrouwden op deze balans, beïnvloed zullen worden.

De toename komt dus door de toegenomen vervuiling van de planeet – iets waarvan ik denk dat jullie dit al weten.

Dit gaat vaak hand in hand met degenen die emoties kunnen voelen  omdat degenen die chemisch fijn zijn afgestemd ook energetisch fijn afgestemd zijn. Dit gaat niet echt over spirituele dingen. Het gaat over energie. Als jij gevoelig bent zal het een gevoeligheid voor alles zijn, niet alleen binnen 3D! Zelfs degenen die zichzelf helemaal niet als spiritueel zien, zitten ook midden in dit probleem – inclusief de gevoeligheid voor de emoties van andere mensen.

Wij leren dat jullie dit kunnen verzachten en het valt in de categorie van controle nemen over je cellulaire structuur door visualisatie en meditatie. Jullie eigen wetenschap bevestigt nu dat jullie gedachten jullie immuunsysteem kunnen veranderen en dat is precies het punt waarop jullie kunnen starten.  Jullie hebben echt controle over deze dingen!

Begin met dagelijkse visualisaties van een immuunsysteem dat toleranter is ten opzichte van onbalans van de omgeving.

Zie jezelf niet als gevoelig en kwetsbaar maar eerder als in staat om alles in balans te brengen als het zich voordoet en je daarbij prettig te voelen in plaats van hierdoor gefrustreerd te zijn.

Kryon