woensdag 25 mei 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 681: Soulmate en TweelingVlam. / 25 mei 2016 / Lee Carroll


681: Soulmate en TweelingVlam.
25 mei 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, kan jij mij het verschil uitleggen tussen de woorden Soul Mate en TweelingVlam?

ANTWOORD: Deze woorden vertegenwoordigen verschillende energieën maar gelijke attributen. Zij geven beide een partnerschap aan. Een soul mate is een partner voor het leven. Dat hoeft GEEN romantisch partnerschap te zijn. Het kan moeder en dochter zijn of twee mensen die geen relatie hebben maar samen opstomen voor welke reden dan ook. En ja, het kan ook romantisch zijn. Daarom is het een energie van partnerschap.

De energie van een TweelingVlam is de energie van je spiegelbeeld. Een TweelingVlam is iemand die de “andere helft” vindt. TweelingVlam-energie is niet noodzakelijk een partnerschap zoals dit bij de soul mate het geval is. Het gaat eerder over het samenkomen om een heelheid te vervullen die wordt gemist in potentieel of doel.

Een soul mate kan een partnerschap zijn dat goed is voor een leven lang, maar het kan ook resulteren in iets anders. Een TweelingVlam heeft een doel voor ogen dat hem/haar naar een ander doel drijft.

Laat mij jullie een voorbeeld geven uit het dagelijks leven. Jullie overleden leider Ronald Reagan had een soul mate genaamd Nancy.

Maar de ontdekkers van de DNA-structuur, Watson and Crick, waren TweelingVlammen. Soms zijn TweelingVlammen ook samen in de Liefde, maar zelfs als dit zo is, past dit in het grotere plaatje…… iets dat zij samen willen en dienen te bereiken.

Soul mates zijn samen voor vreugde en levenstoevoeging. TweelingVlammen zijn samen om iets te bereiken dat zij allebei niet alleen zouden kunnen doen.

Zij kunnen het ook allebei zijn!  Als dit het geval is, is dit overduidelijk!!!

Kryon

(Van Lee: Kijk hier voor ook naar Kryon-boek Zes, pagina 333. Kryon verwijst ook naar het werk van St Germain aangaande TweelingVlam-energie.)