vrijdag 27 mei 2016

Kryon: vraag en Antwoord 683: Ruimte en Tijd. /27 mei 2016 / Lee Carroll


683: Ruimte en Tijd.
27 mei 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, wat zijn de verschillen tussen Ruimte en Tijd? Jij sprak over onze 3D ruimte-tijd en zei dat voor een inter-dimensionale visie 12 dimensies nodig zijn. Onze wetenschap vindt een 11-dimensionale ruimte-tijd en jouw aanwijzing gaat over nul voor de 12e dimensie. Wat is nu de connectie tussen nul en ruimte en tijd?

ANTWOORD: Zwaartekracht en magnetisme zijn onafhankelijke delen van een systeem dat met zekerheid is verenigd. Deze twee werken samen met jullie 4D-tijd en 4D-afstand en hebben deze formule zelfs een naam gegeven – fase verplaatsing.

Jij vraagt dus naar het verschil tussen twee van de hoofdprincipes van het Universum en wij vertellen jou dat het “ervan afhangt.” (een antwoord dat jij niet wilde horen)

Wat is het verschil tussen het concept van drie of vier? Dat is kwantitatief, nietwaar?

Wat is dan het verschil tussen nul en nul als zij beide het potentieel in balans houden van iets dat onzichtbaar is en in het “nu” is? Het antwoord: het hangt “ervan af.”

Als je tijd als een constante neemt en ernaar kijkt als variabel, “hangt alles ervan af.”

Jij houdt niet van een realiteit die geen constante heeft, nietwaar? Maar het is waar!

Denk er op deze manier aan: De enige constanten zijn de formules zelf. Het gaat achterwaarts vanuit jouw bestaande logica gezien. Er zijn geen absoluten om in te pluggen bij de formules. In plaats daarvan zijn er formules die absoluut zijn en wachten om de waarden te genereren.

Hier is een 4D-antwoord dat jij nog steeds niet leuk zal vinden. Zowel magnetisme als zwaartekracht zijn krachten die antwoorden op iets anders in een inter-dimensionaal, universeel systeem dat het voor jullie kwantificeert binnen de realiteit waarin jij leeft.

Daarom kunnen jullie het meten en gebruiken en erop vertrouwen dat het een constante is. Dit komt omdat de “regels” stabiel zijn binnen de puzzel van jullie 3D-Aarde. Maar jullie kunnen niet zien wat ervoor zorgt dat het werkt en dat definieert wat het is dat deze stabiliteit schept.

Kijk nu eens iets nauwkeuriger naar het echte magnetisme en de zwaartekracht in het centrum van elk melkwegstelsel. (zoals wij jullie dit al jaren vertellen) Het zwarte gat zal dit werkelijk voor jullie omschrijven en het is de ordelijke uitweg voor jullie concepten in 4D en zelfs 12D! De inter-dimensionale kracht van een zwart gat reikt veel verder dan de afstand die jullie je erbij voorstellen waarop het 4D-materie beïnvloedt.

Het heeft zelfs een effect op de zwaartekracht en het magnetisme van jouw eigen planeet.

Er zijn overal ontelbare zwarte gaten, van microscopisch tot immens. Degene die in het midden van jullie melkwegstelsel is helpt om jullie tijdraam te bepalen en zelfs jullie zienswijze over hoe ver dingen van elkaar af staan. Als dit zou veranderen, verander jij ook.

Voorbeeld: Jullie meten de afstand naar andere objecten in het Universum door het gebruik van lichtjaren. Toch, als de snelheid van het licht geen constante zou zijn (en dat is het ook niet), en het veranderde en daardoor veel sneller zou worden, zou de afstand daardoor veranderen, of zouden jullie gewoon zeggen dat de afstand nu “minder lichtjaren groot is?”

Het antwoord is dat de afstand ook zou veranderen. Waarom? Omdat alles gerelateerd is aan de meester-gebeurtenis in het centrum van jullie melkwegstelsel.

Jullie dienen je idee te her-evalueren over wat er gerelateerd is aan wat. Wat als jullie – door magie – de snelheid van het licht zouden kunnen veranderen naar oneindigheid, of nul…… stel je gewoon eens voor. Wat zou dan de afstand tot de verste ster zijn? Het antwoord? Nul lichtjaren. Het is naast de deur.

Dit is de ware realiteit van inter-dimensionaliteit.
Denk ook aan wat wij jullie jaren geleden hebben verteld: Er is een duw/trek-beweging in het centrum van elk melkwegstelsel, zoals jullie uiteindelijk uit zullen vinden. Er is inter-dimensionaal gezien in elk melkwegstelsel veel meer aan de hand dan welke astronoom of natuurkundige in hun ver-denkende voorstellingen kunnen projecteren.

Kryon