vrijdag 3 juni 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 688: Snelheid van het Licht. /3 juni 2016 / Lee Carroll


688: Snelheid van het Licht.
3 juni 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, ik heb zitten denken over wat jij vertelde over Lichten Multi-dimensionaliteit en er kwam vandaag een vraag bij mij op.

Ik weet niet zeker of dit maar een flits van inzicht is of dat het helemaal crazy is. Ik zou het waarderen als jij mij kan vertellen of ik op het juiste spoor zit. Wij leven in 4D-ruimte/tijd. Ervaart het Licht tijd? Licht is volgens de natuurkundigen een massaloos iets. Mijn “inzicht” of mijn “gekke idee” is dat licht in een andere dimensie dan 4D-ruimte/tijd is. Als dit klopt is het dan gewoon zo dat wij onze zienswijze moeten veranderen?

ANTWOORD: Ja, de zienswijzen dienen veranderd te worden. In plaats van het licht buiten de tijd te zien moeten jullie het licht als gecontroleerd door de tijd gaan zien.

Het kan tijd misschien niet ervaren maar zijn attributen (met name snelheid) worden erdoor gecontroleerd. Waarom reist licht eigenlijk? Wat is de drijfveer daarachter? Als je kijkt naar de kernenergie van de realiteit vereist dit dat licht is gerelateerd aan tijd. Maar omdat tijd verschillend is voor vele delen van het Universum is licht niet de constante die jullie denken dat het is.

Jouw inzichten zijn goed, maar jij moet hen nog verder uitwerken. Licht is inderdaad gedeeltelijk inter-dimensionaal maar het is voor altijd opgesloten binnen de formules van de realiteit waarin het zich bevindt. Elk tijdraam zal een verschillende “lichtsnelheid” scheppen. Dit is misschien het moeilijkste deel van wat wij leren over astronomie en natuurkunde.

Als je naar de ruimte kijkt wordt het licht dat van verre plaatsen vandaan komt, gezien als dat het reist met een constante snelheid om bij jullie te komen….. dezelfde snelheid als waarmee het licht van de gloeilamp boven jouw hoofd bij jou komt. In feite is dit niet zo. Denk eraan alsof het licht van ver vandaan komt en een lange reis heeft gemaakt door “lichtwegen” waar er “wegvertragingen”, haltes en zelfs snelwegen waren!

Het kwam niet hier op een eenvoudige, lineaire manier zoals jullie dit denken. Onderweg reageerde het op de tijdramen die het passeerde. Ditzal jou ook stof tot nadenken geven of jullie afstandmetingen wel nauwkeurig zijn.

Als jullie meer gaan ontdekken over de donkere energie (niet negatief, maar onzichtbaar) zullen jullie tot de conclusie moeten komen dat het inter-dimensionaal is en daarom een deel ervan ook zelfs in een kwantumstaat. (allemaal samen, zonder afstand). Zo gauw jullie dit attribuut toevoegen aan de realiteit van de ruimte moeten jullie wel overwegen dat wat jullie zien en meten als licht in feite veel complexer kan zijn dan jullie dachten.

Wat de wetenschappers de “Big Bang” noemen is een overgebleven energie van een inter-dimensionale opwaardering, niet een explosie!!! Het schept een realiteit waarin jullie in 4D alleen maar een deel kunnen zien en waarin de energie niet “toevoegt” aan het geheel waarvan jullie weten dat het er is.

Dit zal jullie naar inter-dimensionale wiskunde brengen om ook de openingen en de speelruimte te ontdekken waarover wij hebben gesproken.

Er komt meer hierover….

Kryon