donderdag 16 juni 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 695: Het Web. Is dit het Raster? /16 juni 2016 / Lee Carroll


695: Het Web. Is dit het Raster?
16 juni 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, ik heb iets gelezen over het bewustzijns-web in de boodschappen van Thomas van James Twyman. Hij zei dat dit web is gecompleteerd en dat dit voor de hele mensheid een zeer cruciale tijd is om te beslissen welk pad men zal gaan belopen om ervoor te kiezen vooruit te gaan.

Hij spreekt ook – en heeft ook vele geschriften – over de zielen die hij de “Spirit-kinderen” noemt en ik heb zelfs gehoord dat men hen “Violette kinderen” noemt. 

Ik neem aan dat dit inderdaad de indigokinderen zijn waarover jij al zo vaak hebt gesproken. Deze “Spiritkinderen” sturen dezelfde boodschap steeds weer over de hele wereld.

Jij vertelde dat het raster klaar zou zijn tegen het einde van 2002. Van dit bewustzijns-web wordt gezegd dat het een punt voor mogelijkheden is, maar ook dat het een waarschuwing is.

Twyman zegt dat nu het “Web” is geactiveerd, het een antwoord vereist, of zelfs afdwingt. Het completeren van het Web betekent dat van nu af aan dat onze keuzen helder zullen zijn en duidelijke tekenen van ons groepsbewustzijn zijn.


Mijn vraag is deze: Is het bewustzijns-web hetzelfde als het magnetisch raster waarvoor jij hier bent gekomen om het te plaatsen? Is dit het Kosmisch Raster? De dingen gebeuren heel snel en ik probeer echt om bij te blijven!!!

ANTWOORD: Ja, alles wat jij hebt gezegd weerklinkt in de vorige leringen. Kijk naar de hoger liggende antwoorden. Die spreken over beslissingen nemen…… van de bank afkomen en ook over het uitkiezen van energieën.

Het “Web” is het Raster en het Kosmisch Raster.

Zij kunnen niet gescheiden worden, net zoals jullie de chemie van je adem niet kunnen scheiden. Jullie ademen verschillende basiselementen. Welke daarvan doet werkelijk “het werk?” Het antwoord? Het is zo onderling verbonden dat jullie het gewoon “lucht” noemen. Het is tijd om naar spirituele verandering op dezelfde manier te kijken. Stop met het stoppen in hokjes, wat is wat, en ga door met het Geheel te zien!!!

Kryon