zaterdag 25 juni 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 697: De nieuwe oorlog. /24 juni 2016 / Lee Carroll


697: De nieuwe oorlog.
24 juni 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, hoe kan een lichtwerker met de toenemende vijandelijkheden tussen de Islamitische Jihad en de Westerse Machten die op het wereldtoneel worden uitgevochten, reageren op familie, vrienden en medewerkers die op de patriottische golf mee willen surfen en daardoor nog meer oorlog zullen scheppen?

ANTWOORD: Dit is de test, nietwaar? Wij hebben jullie vaak verteld dat dit de veldslag is tussen het oude en het nieuwe bewustzijn. Het gebeurt binnen het oude bewustzijn van de terrorist en het oude bewustzijn van degenen die er in de westerse wereld thuis naar kijken. Het is een wereldwijd conflict, maar het gaat ook over ieder persoonlijk….. niet over groepen personen.

Vind jij het niet vreemd dat jullie in oorlog kunnen zijn met iets dat geen grenzen of vastgestelde structuur heeft? Dit komt omdat het een oorlog is die gewonnen of verloren zal worden door de individuele keuze van ieder mens op zich.

Hoe kan een Lichtwerker antwoorden? Het antwoord zit in de activering van de “Derde Taal.”

Nogmaals vertellen wij jullie dat dit een verbinding is met Spirit die ieder mens een in balans zijn de wijsheid geeft om “in” deze veldslag te kunnen kijken.
Begrijp allereerst dat ondanks wat er aan de buitenkant gebeurt, de veldslag niet tussen religies en of culturen gaat. Hij gaat tussen een oud en een nieuw paradigma van beschaving. Onthoud ook dat de Verenigde Staten werden gegrondvest op het idee dat “iedereen gelijk is geschapen” en dat “iedereen recht heeft op vrije keuze.”


Daarom is het antwoord op jouw vraag dit: Respecteer degenen die met boosheid reageren, want jullie zien de basis-menselijke respons. Maar geef toch energie en wijsheid aan degenen die jullie leiders zijn en aan de wereldleiders door jullie kracht als lichtwerkers.

Jullie bewustzijn kan verandering scheppen.

Het kan schijnen op donkere plaatsen! jullie kunnen het verschil maken zonder zelfs maar een woord te spreken.

Kunnen jullie GEEN partij kiezen? Kunnen jullie het recht op vrije keuze respecteren? Kunnen jullie licht sturen naar waar dit nodig is ondanks de overweldigende roep om wraak en actie?


Kunnen jullie houden van degenen die minder wijsheid zouden kunnen hebben en veel compassie voor hen hebben?

Daarom noemen wij het “werk”.

Kryon