woensdag 29 juni 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 700: De Betekenis van het Leven. / 28 juni 2016 / Lee Carroll


700: De Betekenis van het Leven.
28 juni 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, er is een vraag die nog niemand voor mij heeft kunnen beantwoorden. Het is een vraag die mij perplex deed staan en mij al heel lang in verwarring heeft gebracht. Het zou mij zeer aangenaam zijn als jij mij een antwoord zou kunnen geven dat ik kan begrijpen.

Waarvoor zijn wij hier eigenlijk? Ik begrijp het doel van de menselijke uitdaging niet. Waarom is dit nodig? Waarom de sluier van vergetelheid dragen terwijl wij een menselijke vorm hebben? Waarom gebeurt dit eigenlijk allemaal?

Antwoord: Lieverd, de vraag is door de afgelopen jaren heen al vaak gesteld en beantwoord. Jij vraagt naar de betekenis van het leven! Toch is dit een van de meest gevraagde en een van de meest geëerde vragen. Wij zullen nooit moe zijn om jullie dit antwoord te geven.

Denk je eens in. Als jullie inderdaad eeuwig zijn en stukjes van God zijn en hier vrijwillig zijn gekomen, is er iets dat verborgen is, nietwaar?

Waarom zouden jullie? Waarom vrije keuze? Waarom het lijden van de mensheid en alle strijd? Dit alles moet naar iets opmerkelijks leiden, iets dat verborgen is in een spirituele overkoepeling.

Laat mij jou dit vragen: Is er iets dat jij je kunt voorstellen dat God/Spirit niet kan verwezenlijken? In eerste aanvang zou jij nee kunnen zeggen. God kan alles!

Het antwoord is feitelijk dit: God is bevooroordeeld! God is bevooroordeeld in Liefde. Daarom is er – als er een situatie in het Universum is die besloten dient te worden zonder deze bevooroordeling ….. binnen een onbevooroordeeld en neutraal speelveld buiten het Godbewustzijn, een methode: In dit geval heet die: Aarde.

Heb jij ooit de uitdrukking gehoord: “De Enige Planeet van Vrije Keuze?” Heb jij je afgevraagd wat dit betekent? Betekent dit dat alle andere planeten met leven niet kunnen kiezen? Het betekent dat dit de enige is (op dit moment) waar men zijn eigen trillingsniveau kan kiezen.

Zij zijn de enigen met de macht en de mogelijkheid om (1) hun eigen spirituele bron te herkennen en (2) dit gebruiken om de realiteit van de Aarde te veranderen. Op dit moment is de Aarde de enige planeet die bevolkt is met goddelijke schepselen.

Wij hebben jullie hierover in het verleden veel informatie gegeven. Zoek het maar op. Het verklaart waarom ET’s komen en gaan, maar verder niet veel doen (zoals landen en zich vertonen, bijvoorbeeld). 

Het verklaart waarom ET’s met jullie willen paren (dat kunnen zij biologisch gezien, maar niet spiritueel). Zij proberen jullie Hoger Zelf te “klonen.” (dat kunnen zij niet)  

Zij voelen jullie ongelooflijke kracht en jullie kunnen dit niet! (kosmische humor omtrent jullie dualiteit) Het verklaart waarom jullie maar een zon hebben. De meeste planeten met leven hebben zonnestelsels met twee zonnen. De uitdagingen voor het leven om zich te ontwikkelen zijn veel groter als er twee zonnen zijn en er zijn veel meer planeet-potentiëlen binnen de “levens-zones. Jullie hebben er maar een en dit maakt jullie veel onzichtbaarder en moeilijker te vinden voor ander leven.

Noem het een test, als je wilt, maar het is geen test die over jullie gaat. Het is alleen een test van energie en vibratie. Als je het dus een naam zou willen geven, zitten jullie in een ervaring en niet in een test. Dit is nauwkeuriger. Jullie zijn de vrijwillige proefpersonen die de Aarde ervaren, maar dit is volledig voor jullie verborgen als jullie komen en gaan, en komen en gaan.

Dit is ook de kernbetekenis van “gelijk geschapen.” Het betekent dat jullie allemaal goddelijke schepselen zijn wier mogelijkheden hetzelfde zijn. Het hangt ervan af wat jullie hiermee doen en dit verandert jullie realiteit en die van de planeet. 

Hier is iets anders om over na te denken: Waarom zou een mens na een leven vol proeven, lijden en zorgen, ooit terug willen komen? Toch doen jullie dit. Kan jij dit verklaren? Ik wel. Als jullie niet hier zijn, zien jullie het grotere plaatje. Als jullie niet hier zijn kunnen jullie bijna niet wachten om de ervaring te vervolgen en te helpen met deze energietest.

Antwoord mij eens: Waarom kwam jij in dit leven terug? Met Armageddon en de meeste aardse profetieën in het verschiet die jullie vertelden dat dit het “einde” zou zijn; waarom koos jij deze speciale tijd om terug te komen? Denk jij dat dit toevallig was? (of nog erger: een of andere straf?) NEE. Sommigen van jullie hebben feitelijk gewacht op deze speciale tijd. Waarom? Denk jij dat jij deze tijd uitkoos om terug te komen en te sterven op een vreselijke manier? Het antwoord is nee. In plaats daarvan kon jij nauwelijks wachten om terug te komen en het allemaal te veranderen! Aan de andere kant begrijp jij dat er geen vastgestelde toekomst is.

De dingen die zijn “geschreven”door jullie beste profeten zijn alleen potentiëlen van wat er zou kunnen gebeuren, gebaseerd op het bewustzijnsniveau.

Het gaat over een nieuw Universum en de beginenergie daarvan.

Het gaat over een Aarde die zorgt voor een onbevooroordeeld antwoord op een grootse universele vraag. Waar zal deze energie zich settelen?  Nu wordt het goed: De uiteindelijke afrekening zou NU zijn geweest. Al jullie profeten hebben dit jullie verteld. Zij allen noemden jullie tijd de “eindtijd.” Toch hebben jullie dingen veranderd en verlieten het spoor van de oude voorspellingen. Nu hebben jullie iets geschapen dat onverwacht was, buiten de groeven van de langspeelplaat van elke profetie die ooit werd gedaan!

Bewijs het voor jezelf! Ga de profetie vinden die jullie huidige situatie beschrijft. Dat kunnen jullie niet. Zijn de profetieën der eeuwen uitgekomen? Nee, dat deden zij niet.

Dit is waarom het Raster werd veranderd en waarom jullie nu op een plaats zijn die de test heeft uitgebreid.

Wat er op Aarde gebeurt zal uiteindelijk het leven in een geheel nieuw Universum beïnvloeden. Wat jullie doen is bij allen aan de andere kant van wat jullie de “sluier” noemen, bekend. Dit is de reden geweest voor alle leringen en waarom zovelen nu dezelfde boodschap ontvangen, een verheffende boodschap die jullie uitdaagt om door te gaan en oplossingen te zoeken voor hetgeen voorheen onoplosbaar was….. en uiteindelijk jullie eigen goddelijkheid te ontdekken..

Dit is ook de reden waarom wij over jullie “big bang” spreken. Die was er niet. Het was een universele dimensionale opwaardering, alles werd schijnbaar vanuit het niets ineens geschapen. Maar er is een rijke en oneindige spirituele geschiedenis die vertelt hoe dit gebeurde en wat de beginenergie was. Daarvoor waren jullie ook hier, en toen…… dat is een ander verhaal.

De”eigenschap” van God is Liefde. Als jullie naar een hogere vibratie gaan wordt dit vooringenomen gebied ook hoorbaar voor jullie eigen cellen.

Dit is de reden waarom wij zoveel van jullie houden.

Kryon