dinsdag 5 juli 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 704: De Puzzels van Kryon. / 4 juli 2016 / Lee Carroll


704: De Puzzels van Kryon.
4 juli 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, waarom spreek jij zo vaak over dingen in “metaforische” woorden of door middel van een parabel? Als jij dit doet zeg jij zelfs dat er lagen zijn in de betekenis en dat er “verhalen binnen de verhalen” zijn. Waarom geef jij ons niet het directe verhaal?

Verberg jij iets? Ik heb bijvoorbeeld gelezen in de channeling: “Mede-scheppen verklaard – Zingen in het Koor” dat ik een intelligent en intuïtief persoon ben en de informatie was voor mij zo helder als modder. Er moet een reden zijn waarom jij de informatie niet helder en direct geeft, zonder metaforen of parabels die ons laten raden naar wat jij werkelijk bedoelt. Wat is de reden hiervan?

ANTWOORD: Laat mij beginnen jou dit te vragen: Waarom zijn zoveel geschriften hetzelfde? Door de hele geschiedenis heen heeft God tegen de mensen gesproken door verhalen en parabels. Als je dit dus aan Kryon vraagt dien je ook de gehele vraag te stellen over alle channelings en over de meeste geschreven geschriften.

Vervolgens is de vraag dat wij misschien iets verbergen heel grappig. In plaats daarvan proberen wij de geheimen van het leven aan jullie te onthullen binnen een structuur van jullie dualiteit.

Het “directe” verhaal zou onbegrijpelijk zijn! In plaats van jullie iets te geven dat zeker op de grond van jullie logica en intellect zou vallen, geven wij jullie een rijke tekst van verhalen binnen jullie eigen begripsvermogen en dimensionaliteit. 

Dit stelt degenen die beslissen om verder te gaan dan hun begrip, in staat zich te “verbinden” met het gebruiken van hun eigen goddelijkheid. Dit is een zeer oud concept en het is vele malen uitgelegd. Wij gaven jullie zelfs een channeling met de naam: “Het Onverklaarbare verklaard.”

 “Zingen in het koor” is een concept dat jullie is gegeven van buiten jullie tijd en ruimte. Het lijkt veel op de parabel van de verloren zoon, die werd gegeven in een spirituele dispensatie en alleen maar om elkaar beter te kunnen begrijpen.

Zelfs jullie profeten van 400 jaar geleden gebruikten metaforen en puzzels en zij probeerden jullie toekomstige concepten te geven zodat – als die toekomst er zou zijn – jullie hen zouden kunnen gebruiken.

Nostradamus sprak in genummerde raadsels en kwatrijnen!

Wat betekent “Zingen in het koor?” Het betekent dat er een realiteit is die veel verder gaat dan wat jullie zien of maar kunnen beginnen te begrijpen.

Het is multi-gelaagd en het antwoordt op energieën waaraan jullie nog niet zijn begonnen om hen te bestuderen of waarvan jullie voelen dat zij niet eens bestaan. Het is de “manier van God.” Maar het is ook een realiteit die JIJ bent en die alleen maar gedeeltelijk wordt gezien vanwege jullie dualiteit (goddelijke mensen). Als jullie je gaan verbinden met je Hoger Zelf dat in JULLIE is verborgen maar dat alles weet, kunnen jullie het onverklaarbare gebruiken.

Het “Koor” spreekt gewoon van een concept dat onverklaarbaar is…… een concept dat vertelt dat alles met alles is verbonden en dat antwoordt op harmonie van vibratie. Jullie kunnen niet alleen scheppen. Jullie moeten het concept proberen te vinden van “aansluiten” en passen  bij al het andere en je eigen “harmonische toon” te vinden om een beter leven te scheppen. Jullie moeten de melodie onderscheiden!

Intussen, als jullie het concept zonder de onbegrijpelijke dingen begrijpen, kunnen jullie jezelf visualiseren binnen iets dat nog niet is onthuld. Jullie kunnen deel van iets zijn dat nog jaren verwijderd is van feitelijke spirituele ontdekking …….. en dit intuïtief gebruiken.

Wat hebben wij jullie nu echt te vertellen als wij channelen? Wij proberen onze informatie in de menselijke ervaring te plaatsen zodat jullie de concepten kunnen begrijpen. Toch, als wij jullie het “directe verhaal” zouden geven, zoals jij vroeg, zou dit zijn alsof wij de werking van de inter-dimensionale verbrandingsmotor zouden willen uitleggen aan een miereneter…. Met woorden, taal en concepten die zelfs nog niet bekend zijn….. en nog niet ontvangen en begrepen kunnen worden.

Helder genoeg?

Intelligent en intuïtief zijn staat in relatie tot jullie eigen menselijke ervaring in jullie eigen realiteit en spirituele ontwikkeling.

Door de geregistreerde tijd heen was de geschiedenis vol van intuïtieve, intelligente mensen die van niveau naar niveau van begrip gingen. Als wij een elektronische wetenschappelijke calculator zouden geven aan een mens uit jullie nabije geschiedenis die de wiskunde nog niet had ontdekt, wat zou hij daarmee dan doen?

Als wij de formule voor echte inter-dimensionale natuurkunde zouden geven aan echt intuïtieve en slimme mensen van 600 jaar geleden, wat zouden zij daarmee dan doen? Wat zou een samenleving met een gloeilamp doen zonder de kennis van een transistor of van elektriciteit?

Waarschijnlijk zouden zij al deze dingen in de modder gooien! Dit heeft te maken met spirituele en bewuste evolutie. Deze dingen komen door de tijd heen in ontdekkingslagen. Jullie houden ervan te geloven dat jullie bewust genoeg zijn om alles te begrijpen. Jullie houden ervan om te denken dat jullie aan de top van de kennisketen staan. Dit is gewoon niet het geval. Jullie gaven jezelf deze beperkingen om deze test te kunnen samenstellen. Weten jullie nog?

Daarom is het onze taak om jullie verhalen te geven op een niveau dat jullie kunnen begrijpen en wij eren het feit dat jullie genoeg spiritueel vertrouwen in het onbekende kunnen hebben om hen zelfs vandaag te kunnen gebruiken. De parabels zijn jullie “vehikel” om naar plaatsen te gaan die jullie niet kunnen begrijpen.

Jullie kunnen de metaforen gebruiken om de motor te starten en te gaan rijden, net zoals de persoon die een auto gebruikt zonder te weten hoe hij werkt. Zonder enig begrip van de natuurkunde van de innerlijke werking van het complexe voertuig, gaan zij comfortabel en snel van plaats naar plaats. 

Maar sommige mensen willen dit niet doen. In plaats daarvan willen zij volledige schema’s van de motor hebben voordat zij waar dan ook naar toe gaan.

Daarom is wat jullie “modder” is, de spirituele onthulling en levensverandering van een ander.

Iets dat helpt om de vibratie van de planeet zelf te veranderen.

Kryon