woensdag 20 juli 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 716: Universum. Wat is er nog meer? / 20 juli 2016 / Lee Carroll


716: Universum. Wat is er nog meer?
20 juli 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, wat bestaat er buiten ons Universum nog meer?

ANTWOORD: Om jouw vraag te kunnen beantwoorden moet ik hem uitbreiden. Jouw vraag is lineair en dit geldt niet voor het Universum.

Jij neemt aan dat (a) jullie Universum enkelvoudig is, en (b) dat er op een enkelvoudige manier “nog iets anders“ moet zijn.

Jullie Universum is een deel van een Multiversum van geschapen gebeurtenissen dat simultaan bestaat in verschillende tijdramen.

Zij overlappen elkaar op zeer interessante manieren en soms trekken zij samen en brengen een “big bang”-gebeurtenis voort die feitelijk een ander 4D-Universum schept. De vraag wordt dus allereerst op deze manier beantwoord: Wat er verder dan het Universum bestaat is wat er SAMEN mee bestaat, inter-dimensionaal, in dezelfde ruimte.

Het is veel complexer dan jullie denken omdat er veel meer is dan jullie in 4D kunnen zien. Toch stel jij een goede 4D-vraag over wat er verder bestaat dan de grenzen van jullie bekende 4D-Universum. Het tweede antwoord is iets dat jullie niet kunnen bevatten: Wat is ER NOG MEER? Het is een oneindige ruimte die schijnbaar op niets lijkt en die klaar lijkt voor zelfs nog meer Universums. Die van jullie vouwt en vouwt zich en het is dus echt niet zo groot als jullie denken, maar de ruimte eromheen gaat altijd maar door…… geen beperking……. geen einde…… net zoals jullie eigen goddelijkheid.

Jullie menselijk brein verafschuwt dingen die niets bevatten en die niet in een box passen. Deze ruimte bevat in jullie zienswijze helemaal niets, maar er is altijd iets in aanwezig, zelfs als het voor “altijd” doorgaat.  

Kryon