woensdag 27 juli 2016

kryon: Vraag en Antwoord 718: Vermijden van het duister van dualiteit. /27 juli 2016 / Lee Carroll


718: Vermijden van het duister van dualiteit.
27 juli 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, vele culturen en religies hebben een mythe die de duistere kant van het Universum verklaart. Jij hebt ons verteld dat er geen duistere kant is maar dat er in plaats daarvan scheppingen van de mens zijn. Zijn deze collectieve mythen een deel van ons DNA (het collectieve DNA) dat door ons is geschapen om ervoor te zorgen dat wij de dualiteit kunnen ervaren?  
Hoe kunnen wij deze scheppingen en veranderingen doorstaan?

ANTWOORD: Denk er op deze manier aan: De opzet hiervan kan niet veranderen. Het zorgt voor dualiteit die nodig is voor de test. De vraag zou moeten zijn: “Hoe kunnen wij verder kijken dan de dualiteit en ermee omgaan?”

Zie het als een onderdeel van jullie uitdagingen en probeer in plaats van die te vermijden, het in je op te nemen en te veroveren. In deze mengeling, want die is de broer van de dualiteit.

Als jullie een storm hebben proberen jullie niet uit te zoeken wat daarvan de oorzaak is en proberen de oorzaak ongedaan te maken omdat de oorzaak het systeem is van de atmosfeer van alles om jullie heen en jullie ook voedt. Het is onmogelijk om de bron van de storm ongedaan te maken zonder het systeem te vernietigen. In plaats daarvan bouwen jullie vuurtorens en schepen die de kracht kunnen weerstaan.

Dat is de tijd waarop jullie je veilig voelen, vredig en voelen dat jullie het hebben opgenomen…… als jullie persoonlijk leven niet langer wordt beïnvloed. De storm raast door en zo zal dit ook met de dualiteit zijn. Maar de vuurtoren werd gebouwd voor de storm en voelt zich heel kalm over de gehele levenservaring.

Kryon