maandag 1 augustus 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 722. Welke vragen stel ik? / 1 augustus 2016 / Lee Carroll


722. Welke vragen stel ik?
1 augustus 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, in mij zitten de antwoorden en de kennis die mijn begrip, mijn vertrouwen en de liefde voor mijzelf, de mensheid en alles dat bestaat binnen de grenzen van mijn bewustzijn/on-bewustzijn en dit maakt mij een persoon zonder beperkingen ten opzichte van de noodzakelijke veranderingen. De kracht die mij bekend is zit in ons allemaal.

Waarom zijn - met al mijn kennis en zelfbewustzijn – de vragen zo moeilijk te vinden? En waarom is dit voor mij zo belangrijk?

Antwoord: Lieverd, gefeliciteerd met jouw volle begrip. Zelfs de vraag over de vragen vertelt heel veel over de plaats waar jij je bevindt.

Hier is een metafoor: laten wij zeggen dat een blinde een kunstwerk probeert te schilderen met behulp van mensen die wel kunnen zien. Als het erop aankomt de hemel of de bomen te schilderen, zou hij dan weten welke “kleur” die moeten hebben? Het antwoord is nee. Hij heeft nooit een kleur gezien. Hij zit daar dus met het penseel in zijn hand en weet zelfs niet wat hij zou moeten vragen.

Gezegend is de mens die begrijpt dat de beste vraag voor elk mens op de planeet is: “Lieve Spirit, vertel mij wat ik zou moeten weten.”

Stop een tijdje met vragen en luister naar instructies.

Kryon