woensdag 3 augustus 2016

Kryon: vraag en Antwoord 724: Waar gaat het leven over? / 3 augustus 2016 / Lee Carroll


724: Waar gaat het leven over?
3 augustus 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, er is een vraag die niemand voor mij heeft kunnen beantwoorden. Het is een vraag die mij versteld heeft laten staan en mij al heel lang dwarszit. Ik zou het zeer waarderen als jij mij een antwoord zou kunnen geven dat ik kan begrijpen.

Waarom zijn wij hier eigenlijk? Ik begrijp het doel van de menselijke uitdaging niet. Waarom is dit nodig? Dat wij de sluier van vergetelheid dragen terwijl wij in de menselijke vorm zijn? Waarom gebeuren deze dingen eigenlijk allemaal?

ANTWOORD: Lieverd, deze vraag is al vele malen gesteld en in de laatste paar jaren ook al vaak beantwoord. Jij vraagt naar de betekenis van het leven. Toch is dit een van de meest gestelde vragen en ook een van de meest geëerde. Wij zullen nooit moe zijn om jullie dit antwoord te geven.

Denk eens even na. Als jullie inderdaad eeuwig zijn en stukjes van God en hier vrijwillig kwamen, is er iets dat voor jullie verborgen is, nietwaar? Waarom zouden jullie anders? Waarom vrije wil? Waarom het lijden van de mensheid en alle strijd? Dit moet – spiritueel gezien -leiden naar iets opmerkelijks en iets dat verborgen is.

Laat mij jou dit vragen: Is er iets dat jij je kunt voorstellen dat God/Spirit niet zou kunnen? In eerste instantie zou je willen zeggen: “Nee, God kan alles.”

Het antwoord is feitelijk dit: God is bevooroordeeld. God is bevooroordeeld in Liefde. Daarom is het zo dat als er een situatie in het Universum is die het nodig heeft dat dit vooroordeel er niet is….. in een onbevooroordeeld en neutraal speelveld buiten het Godbewustzijn, is er een methode. In dit geval heet die: Aarde.

Heb jij ooitde uitdrukking “De enige planeet met vrije keuze” gehoord? Heb jij je ooit afgevraagd wat dit betekende? Betekent dit dat alle andere planeten met leven niet kunnen kiezen? Natuurlijk niet. Het betekent dat dit de enige is (op dit moment) waar men zijn vibratieniveau kan kiezen. Zij zijn de enigen met de macht en de mogelijkheid om (1) Hun eigen spirituele bron te herkennen en (2) Die te gebruiken om de realiteit van de Aarde te veranderen.

Op dit moment is de Aarde de enige planeet die bevolkt is met goddelijke schepselen. Wij hebben jullie in het verleden hierover veel informatie gegeven. Zoek het eens op. Het verklaart waarom ET’s komen en gaan, maar verder niet veel doen (zoals landen en zichzelf laten zien, bijvoorbeeld). Het verklaart waarom ET’s willen paren met jullie (biologisch gezien kunnen zij dit, maar spiritueel gezien niet).

Zij proberen jullie Hoger Zelf te “klonen” (dit kunnen zij niet). Zij bespeuren jullie ongelooflijke macht, en jullie doen dit niet! (kosmische humor rondom jullie dualiteit) Het verklaart waarom jullie maar een zon hebben (de meeste planeten met leven hebben een systeem met twee zonnen) De mogelijkheden voor het ontwikkelen van leven zijn veel groter bij een zonnestelsel met twee zonnen en meer potentiële planeten binnen de “levenszone.” Jullie hebben er maar een en dit maakt jullie voor ander leven veel minder makkelijk te vinden en te lokaliseren.

Noem het een test als je wilt, maar het is geen test die over jullie gaat. Het is alleen een test over energie en vibratie. Als je het een naam zou moeten geven, laten wij dan zeggen dat jullie in een “ervaring” zitten en niet in een test. Dit is nauwkeuriger. Jullie zijn de vrijwillige testers die de Aarde ervaren, maar dit is compleet voor jullie verborgen als jullie komen en gaan en komen en gaan.

Dit is ook de kernbetekenis van “gelijk geschapen.” Het betekent dat jullie allemaal goddelijke schepselen zijn wier spirituele mogelijkheden hetzelfde zijn.

Wat jullie daarmee doen verandert jullie realiteit en die van de planeet.
Hier is nog iets om over na te denken: Waarom, na een leven vol onderzoek, lijden en zorgen, zou een mens ooit weer terugkomen? Toch doen jullie dit! Kan jij dit verklaren? Ik wel. Als jullie niet hier zijn, zien jullie het grotere plaatje. Als jullie niet hier zijn kunnen jullie nauwelijks wachten om weer terug te gaan en nog meer te doen….. om door te gaan met de ervaring en te helpen bij deze test van energie.  

Geef mij hier eens een antwoord op: Waarom kwam jij terug in dit leven? Met Armageddon op de loer en de meeste profetische voorspellingen die jou vertelden dat dit het “einde” zou gaan worden pikte jij deze speciale tijd eruit om terug te komen?

Denk jij dat dit toeval was (of nog erger…. een of andere straf)? NEE! Sommigen van jullie hebben er zelfs op gewacht om juist deze tijd uit te kunnen kiezen. Waarom? Denk jij dat jij deze tijd uitkoos om terug te komen en een verschrikkelijke dood te sterven? Het antwoord is nee.

In plaats daarvan kon jij nauwelijks wachten om terug te komen en dit allemaal te veranderen!!! Aan de andere kant begreep jij dat er geen vastgestelde toekomst is. De dingen die zijn “geschreven” door jullie beste profeten zijn alleen maar potentiëlen van wat er zou kunnen gebeuren op grond van de energie van het moment.

Daarom moet jij begrijpen dat er een “groot geheim” is dat door iedereen wordt gekend, maar dat op/voor bewust niveau verborgen is. Het gaat over een nieuw Universum en de beginenergie daarvan. Het gaat over de Aarde die zorgt voor een onbevooroordeeld antwoord op een grote universele vraag.

Waar zal de energie zich vestigen? Als de laatste meting is gedaan….. wat zal dan het resultaat zijn?

Nu wordt het mooi: De laatste meting zou nu zijn geweest. Al jullie profeten hebben jullie dit verteld. Zij allen noemden jullie tijd de “eindtijden!”   
Toch hebben jullie dingen veranderd en gingen van het oude profetiespoor af. NU hebben jullie iets geschapen dat onverwacht was en uit de groef van de langspeelplaat van elke ooit gegeven profetie. Bewijs het jezelf maar! Ga maar eens een profetie zoeken die jullie huidige situatie beschrijft. Dat kan jij niet.

Kwamen de profetieën uit vorige tijden uit? Nee, dat deden zij niet. Daarom is het raster veranderd en zitten jullie nu op een plaats die de test heeft uitgebreid. Wat er op Aarde gebeurt zal uiteindelijk het leven in een heel nieuw Universum beïnvloeden. Wat jullie doen is bekend bij iedereen aan de andere kant van wat jullie de sluier noemen.

Dit was de reden van alle leringen en waarom zo velen momenteel dezelfde boodschappen ontvangen….. een opheffende boodschap die jullie uitdaagt om door te gaan en oplossingen te vinden voor wat voorheen onoplosbaar was….. en om uiteindelijk jullie eigen goddelijkheid te ontdekken.

Dit is ook de reden waarom wij spreken over jullie “Big Bang”.  Die was er niet. Het was een universele dimensionale opwaardering waarbij alles schijnbaar uit het niets werd geschapen, allemaal ineens. Maar er is een rijke en vergaande spirituele geschiedenis over hoe het gebeurde en wat de beginenergie ervan was. Daarvoor waren jullie ook hier, maar toen….. dat is een ander verhaal.

Het “vooroordeel” van God is Liefde. Als jullie je naar een hogere vibratie brengen is dit zeer bevooroordeelde gebied “hoorbaar” voor jullie eigen cellen…..

Daarom houden wij ook zoveel van jullie.

Kryon