zaterdag 13 augustus 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 727: Waar komen wij vandaan? /13 augustus 2016 / Lee Carroll


727: Waar komen wij vandaan? 
13 augustus 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, mijn hart is op een grootse manier veranderd door jouw channelings en boeken. Ik had niet zoveel op met georganiseerde religie hoewel ik altijd in God heb geloofd. Regelmatig was ik verward door wat mij over God werd geleerd, maar ik geloofde altijd in een Goddelijke Schepper.

Ik heb gelezen dat wat wij hier op deze planeet doen de energie beïnvloedt van een Universum dat wordt geschapen. Dit roept de volgende vragen op: Hebben wij – omdat wij eeuwig zijn – dit eerder gedaan in andere Universums? Zullen wij dit weer doen? Zal dit altijd ons doel zijn? Zijn er anderen, ergens anders, die andere taken hebben? En wat is het doel van dit alles? Waarom doen wij dit eigenlijk? Waarom zijn wij niet in alle eeuwigheid gewoon wat wij zijn?

ANTWOORD: Oh, jeetje….. de wijsheid en de intuïtie van de mens begint de sluier af te breken. Ja, jullie hebben dit eerder gedaan. Ja, jullie zullen dit weer gaan doen. Er zijn velen van jullie die hier blijven binnenkomen nu jullie bevolking toeneemt tot een kritiek punt….. en zij hebben dit allemaal eerder gedaan.

Misschien kan jij dit uiteindelijk gaan begrijpen? Dit is wat jullie doen! Dit is jullie specialiteit. Dit is ook het zware werk dat jullie doen en waarover wij hebben gesproken en jullie kleuren laten dit ook zien.

Het doel ervan gaat verder dan het menselijk begripsvermogen maar het is een van de meest grootse dingen die bestaan binnen de bandbreedte van wat jullie God noemen. Het gaat over de integriteit van het scheppen, over leven in het algemeen en over de Liefde van God. 

Dus….. ”wees” dit gewoon en ga door met jullie zoektocht naar je goddelijkheid. Wees er bij elke stap zeker van dat jullie in integriteit blijven. Laat alles wat jullie doen “passen” bij je ziel” wat betekent dat jullie je volkomen comfortabel voelen met het vertrouwen van jullie intentie.

De kern van elke religieuze lering van de planeet vraagt jullie om er vertrouwen in te hebben dat er een groter plaatje is. Zij vertellen jullie dat jullie eeuwig zijn…… verder dan de menselijke dood….. en dat er gewoon sommige dingen zijn die jullie niet weten zolang jullie hier zijn. En zij vertellen jullie je ogen op God gericht te houden.

En dat is ook mijn boodschap.

Kryon