zondag 14 augustus 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 728: Waar komt iedereen vandaan? /14 augustus 2016 / Lee Carroll


728: Waar komt iedereen vandaan?
14 augustus 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, Ik vond de vragen en antwoorden op jouw website zeer behulpzaam. Maar ik heb een vraag die al een behoorlijk tijdje aan mij knaagt en ik kan het antwoord hierop niet vinden: Gezien het feit dat de wereldbevolking zich op het hoogste aantal ooit bevindt (meer dan 7 miljard mensen) – waar zijn al die zielen in het verleden geweest toen de Aarde nog niet zo dicht bevolkt was?

ANTWOORD: Op een plaats die jullie “de andere kant van de sluier” noemen. Er zijn meer entiteiten in de “vijver van God” dan jullie kunnen bevatten. Elke ster die jullie kunnen zien – en niet kunnen zien – vertegenwoordigt een haar op het hoofd van een engel. Wij zijn ontelbaar, en toch oneindig.

De Aarde is bevolkt met deze engelachtige schepselen die jullie “God” noemen en jullie zijn Een.

Velen hebben er eonen op gewacht op deel uit te maken van de test die Aarde wordt genoemd. Jullie bevolkingstoename stelt hen in staat met jullie mee te doen op jullie planeet van vrije keuze.

Op een bepaald punt zullen jullie “vol” zijn en als de menselijke wijsheid dan daar is waar wij verwachten dat hij zal zijn, zullen jullie daarmee omgaan op een manier die blijk geeft van gezond verstand en van eer.

Kryon