maandag 15 augustus 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 729: Wie is God? /15 augustus 2016 / Lee Carroll


729: Wie is God?  
15 augustus 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, ik ben net begonnen met het lezen van boek negen. Heel veel dingen komen overeen met wat ik heb gevoeld of gedacht. Toch, hoewel ik Joods ben opgevoed, breng ik dit niet in praktijk en heb ik mij altijd afgevraagd of God wel of niet echt bestaat. Ik voel mij altijd ongemakkelijk als mensen gaan praten over “hun” God. Ik geloof niet in het gaan naar een tempel of een kerk. Ik weet niet goed wat ik daarvan moet denken ook al zijn er heel veel dingen waarover jij spreekt waarvan ik geloof dat zij waar zijn. Help mij alsjeblieft te begrijpen wat jij bedoelt met “God.”

ANTWOORD: Weet allereerst dit: Jij wordt geëerd door wat jij verkiest te geloven. Er is geen oordeel over jouw wens om je van God te distantiëren. Maar waarom weerklinkt de Kryon-informatie in jou? Ben jij er klaar voor om toe te geven dat er misschien meer is dan gezien kan worden? Het antwoord is JA (zoals jij weet). Wat is nu dit onzichtbare? Zou het kunnen zijn dat jij hier eerder bent geweest? Als dit zo is, was er dan een plan? Als dat er was, wie heeft dit dan ontworpen?

Waar jij op reageert (dit is voor jou persoonlijk) is dat jij zoveel levens hebt doorgebracht met het weten van de “waarheid” van alle organisaties om jou heen dat jij hen verafschuwt. Jij bent er niet klaar voor om “ergens aan mee te doen.” Dit, lieverd, is wat er gebeurt met degenen die oude zielen zijn en die terugkomen naar deze planeet met volledige spirituele herinnering. Jij loopt weg van alles wat religieus is. Jij gooit je armen in de lucht en bent gefrustreerd omdat niemand het lijkt te begrijpen. De reden? Jij weet wie God werkelijk is.

Tijd om te gaan kijken naar wat “God” zou kunnen betekenen. Wat als het JOU betekent? Wat als er een grote, collectieve familie zou zijn van engelwezens, waar jij deel van uitmaakt? Wat als het woord “God” zou betekenen: “Het collectief van engelwezens waarvan sommigen op Aarde zijn, die het geheel van geheiligde energie van het Universum bevatten?” Engelen die voor een tijdje vermomd zijn als mensen? Mensen zien “God” vaak als de weldoener in de hemel….. vol van oordeel. Hemel en hel zijn woorden die gebruikt worden om gedrag te controleren en om al snel controle te hebben zeggen vele religies dat jullie “in zonde zijn geboren” zonder enige kans op redding. Voor een oude ziel is dit verwerpelijk. God is zoveel groter dan dit soort dingen.

De waarheid? JULLIE zijn God. Wil je nog meer weten? Lees onze communicatie die de “Weg naar Huis” werd. Het geeft jullie een volledige parabel over de ontdekking van waar wij hiervoor over spraken. (Kryon-boek vijf)

Weet dit: jullie zijn geheiligd. De Liefde van God is de liefde die jullie hebben voor alle natuurlijke dingen, inclusief de natuur, de dieren en de andere mensen. Het is de energie van het Universum en JULLIE hebben daar de leiding over. Terwijl jullie op Aarde zijn is dit alles voor jullie verborgen.

Gezegend is de mens die weet dat hij een deel is van de grootsheid, van alles dat GOD is.

Kryon