woensdag 17 augustus 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 731: Waarom niet meer zwarte mensen bij het bovennatuurlijke? / 17 augustus 2016 / Lee Carroll


731: Waarom niet meer zwarte mensen bij het bovennatuurlijke? 
17 augustus 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, ik ben een zwarte vrouw die heel erg geniet van jouw leringen. Het lijkt erop dat er niet veel zwarte mensen zijn betrokken  bij deze discussies. Is dit waar en is daar een reden voor? Zit het in de cultuur? Of zit ik ernaast door dit te denken?

ANTWOORD: Lieverd, ja. Als jij het hebt over de zwarte Amerikanen heb jij gelijk. Het is cultureel. Er zijn twee basisredenen waarom je niet veel zwarten tegen zal komen bij de metafysica in jullie cultuur: de eerste is dat jullie ras een minderheid vormt met een verleden van onderdrukking. Dit heeft een zeer sterke spirituele  “onderliggende basis” geschapen. Bijna vanaf de geboorte zijn de meesten van jullie blootgesteld aan zeer sterke kerkelijke en spirituele steun en aan een gevoel van bij elkaar horen en bij elkaar blijven. Spiritueel gezien kijken jullie dus niet zoveel naar antwoorden die anders zijn dat wat jullie al hebben geleerd over de liefde van God. Dit werkt voor jullie en dit wordt geëerd.

De tweede reden is misschien politiek incorrect in jullie cultuur, maar Kryon is niet van jullie cultuur. Velen van jullie proberen te overleven door het voortdurend tweederangs burgerschap dat jullie vanaf je geboorte ervaren. Dit zorgt voor wanhoop, armoede en verhoogde criminaliteit onder velen en moedeloosheid en een behoefte om in een systeem te overleven dat jullie niet eert. Als een mens geheel bezig is met overleven in een moeilijke omgeving, heeft hij geen tijd of verlangen naar introspectie of een zoektocht om zichzelf spiritueel te verbeteren. Alle tijd wordt gebruikt voor de dagelijkse uitdagingen en velen denken daarmee hun plicht te doen en veel van deze plichten hebben zij vaak zelf geschapen.
 
Het tragische hierbij is dat als zij als zij naar binnen zouden kijken de gereedschappen zouden vinden om een leven mede te scheppen dat uit de overleving vandaan gaat en een proces begint dat hun inspanningen en hun leven eert. Gezegend zijn degenen met levensuitdagingen zoals zovelen van de minderheden hebben, maar die hebben besloten om als oplossing hun spirituele kennis uit te breiden in plaats van te proberen de realiteit van de culturele situatie te forceren of te manipuleren.

Kryon