donderdag 1 september 2016

Kryon: vraag en Antwoord 741: Is leven op andere werelden ook Goddelijk? / 1 september 2016 / Lee Carroll


741: Is leven op andere werelden ook Goddelijk?
1 september 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Jij zegt dat wij biologisch zijn met een goddelijk complement terwijl wij hier zijn en dat andere werelden deze combinatie niet hebben. Dan denk ik…. Mijn vraag aan jou is: Wat zijn wij WERKELIJK? Als er werelden zijn waar alleen maar biologie bestaat en er zoiets als goddelijkheid bestaat maar deze twee niet altijd hand in hand gaan op de manier waarop dit hier zo is, waarom is dit dan zo, en wat zijn wij als wij hier niet zijn?

Waar is ons thuis? Jij zegt dat wij gekend zullen zijn door onze kleuren als degenen die meededen in deze ervaring, maar waar zal dit zijn? En door wie zullen wij herkend worden? Ik heb in de Pearl of Great Price gelezen dat God tegen Mozes zei: ”Want voorwaar, dit is mijn werk en mijn glorie, om onsterfelijkheid en eeuwig leven naar de mens te brengen.” Ik vraag mij af of dit betekent dat ons werk hier bestaat uit het brengen van de realisatie dat wij eeuwig zijn en dat wij God zijn. En ik vraag mij af waarom er werelden zijn waar geen goddelijkheid aanwezig is, alleen biologie en dat dit dan betekent dat er ergens levensvormen zijn die primitiever zijn dan mensen?

Waarom zou er ooit een wereld zijn waar mensen niet intuïtief leven en een deel zijn van hun schepper? Ik stel veel vragen, ik weet het, en ik doe dit al vele jaren!

VRAAG: Ik ben er nog steeds niet uit met jouw verklaring dat mensen een deel van God zijn maar dat er andere dingen/wezens in het Universum zijn die dit niet zijn. Ik voel dat God alles schept en dat daarom alles deel uitmaakt van God.

ANTWOORD: Kijk allereerst nog eens naar “de reden waarom wij hier zijn en wat dit betekent voor het Universum. [Kryon Q&A reference 1] [Kryon Q&A reference 2]. Want dit is hier al vaak beantwoord en ik zal dit niet weer herhalen. Jullie leven intuïtief en jullie ZIJN een deel van jullie Schepper. Als jullie uiteindelijk het idee laten vallen dat God ergens in de hemel is, maar in plaats daarvan begrijpen dat jullie hier zijn als een levensvatbaar deel van God die hun eigen gang gaan hoeven jullie niet te worstelen met de “waaroms” die jullie hebben.

Jullie hebben zeker geen probleem op Aarde met het feit dater biologie is zonder spiritueel doel.

Jullie zijn biologische wezens met goddelijkheid in jullie DNA. Jullie worden gesteund door andere biologie die gewoon bestaat als balans van Gaia. Zijn jullie gestrest omdat bijen en knaagdieren niet dezelfde attributen hebben? Zij zijn hier als deel van het “systeem van de planeet”, en zij “zijn van God.” Zij zijn leven en zij zijn belangrijk in het systeem. Maar zij zijn geen goddelijke deeltjes die reïncarneren met het doel om het Universum te helpen. Zij vormen gewoon een steun-stelsel voor jullie.

Het Universum zelf is niet anders. Er zijn planeten met intelligente wezens die bestaan als balans binnen het systeem van het Universum, maar die GEEN deel uitmaken van een goddelijk ervaring zoals die van jullie. Zij hebben geen goddelijke blauwdruk en zij reïncarneren niet. Maar zij zijn leven en zij worden gerespecteerd….. maar zij zijn niet zoals jullie.

De Aarde is de enige planeet die wezens zoals jullie heeft. Jullie vertegenwoordigen de enige plaats die keuze heeft over jullie eigen vibratie als planeet en jullie kunnen je eigen tijdframe veranderen als jullie dit willen.

Jullie zijn de enige wezens die spiritueel meesterschap kunnen kiezen als jullie dit willen. Jullie zijn de enige wezens die de mogelijkheid hebben om gedachten te denken die materie kunnen veranderen of ziekte kunnen elimineren binnen jullie cellen door jullie eigen interne DNA-processen.

Jullie vertegenwoordigen de enige planeet met vrije keuze en toch gaan de keuzen die jullie maken andere planeten beïnvloeden! Jullie zijn de enigen met een mensheid die wordt geboren met het geloof dat er een leven na de dood is en wier genen de code in zich dragen die zoekt naar God. Denk er eens aan alsof alle planeten samen een voertuig vormen maar dat jullie het stuurwiel zijn.

Zouden jullie klagen omdat de anderen ook niet het stuurwiel zijn? Nee. Elk deel heeft zijn doel binnen de reikwijdte van het systeem.

De anderen zijn meestal zo ver bij jullie vandaan dat zij jullie nooit zullen kennen. Jullie zijn goed verborgen omdat jullie maar een zon hebben (de meeste hebben twee zonnen, omdat dit de voorwaarden biedt voor vroegtijdige ontwikkeling van leven in een systeem). Jullie tweede zon raakte lang geleden verloren. Degenen die in staat waren om jullie te bezoeken namen een groot risico omdat zij jullie gedachten kennen en angst hen kan bakken!

De grap is dat jullie bang voor hen zijn en jullie eigen macht niet kennen.

Zij nemen sommigen van jullie mee en proberen uit te zoeken “waarom jullie tikken” maar na meer dan 100 jaar geven zij het op. Jullie zijn inter-dimensionaal gezien zo anders en toch kunnen zij dit deel niet zien. Maar zij zijn geïmponeerd door jullie kracht….. juist die kracht waar wij jullie vaak over vertellen, maar wat jullie ontkennen, zelfs binnen de reikwijdte van jullie vragen.

God zei tegen Mozes: “Want voorwaar, dit is mijn werk en mijn glorie, om onsterfelijkheid en eeuwig leven naar de mens te brengen.” Wie is God? Jullie zijn het!!!

Daarom is het jullie taak om meesterschap in jezelf te ontdekken tot op de graad waarop jullie versmelten met jullie goddelijkheid. Daarom noemen wij het Ascensie.

Waar is thuis? Het is niet wat jullie denken. Jullie denken dat dit werk is en jullie op een dag een beloning krijgen? Jullie begrijpen het niet. Jullie staan in de rij om hier te komen! Als jullie hier niet zijn, zijn jullie helemaal niet “op een plaats, maar in een conditie!” Dit is inter-dimensionaal en moeilijk uit te leggen aan iemand die dit leest. Waar gaat liefde heen als die niet wordt gebruikt? Naar de liefdeskast?  Er is geen buitenhuis in de lucht, of 72 maagden, of een “plaats van vrede.” Jullie ZIJN vrede! Jullie ZIJN liefde! Jullie zijn een stukje van God dat rondwandelt in lessen op de planeet Aarde, die ernaar verlangden om hier te zijn en die werken aan de grootste uitdagingen van het Universum!

De kleuren zijn “ervaringsbadges” die jullie dragen. Binnen een inter-dimensionale staat kunnen alle entiteiten alles zien wat jullie zijn, waar jullie zijn geweest, de Universums die jullie hebben opgestart, de groep die jullie vertegenwoordigen…. het is allemaal als een boek en het is direct “zichtbaar.”

Dit bedoelen wij met het feit dat allen jullie aan je kleuren zullen kennen. En als jullie niet op de planeet Aarde werken zijn jullie druk bezig met het begeleiden van degenen die daar wel zijn.

Dit is niet de eerste keer dat jullie dit hebben gedaan, want dit is een gespecialiseerde groep die dit steeds weer doet voor universums in het verleden en voor universums die nog geschapen moeten worden. (lineair gezien).

Wees stil en weet dat jullie God zijn. Dan zullen al deze vragen wegsmelten en zullen er nieuwe bij jullie opkomen:

(1)    Wat kan ik doen om mijn goddelijkheid binnenin te ontdekken?

(2)    Hoe kan ik vrede op Aarde scheppen met gebruik van mijn goddelijke attributen.

(3)    Hoe kan ik langer leven zodat ik in mijn huidige staat kan blijven en in deze kritieke tijd meer kan doen voor de planeet?

(4)    Wat zou ik moeten weten dat mijn goddelijkheid verhoogt en licht schijnt naar de duistere plaatsen die dit zo hard nodig hebben?

(5)    Hoe kan ik vrede hebben in mijn intellectuele geest over het feit
       dat ik lineair ben maar toch niet-lineaire antwoorden op mijn vragen kan ontvangen? 

Kryon