dinsdag 13 september 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 749: Als wij de donkere kant zijn, hoe kunnen wij die dan vermijden? / 13 september 2016 / Lee Carroll


749: Als wij de donkere kant zijn, hoe kunnen wij die dan vermijden?
13 september 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Vele culturen en religies hebben een mythe die de donkere kant van het Universum uitlegt. Jij hebt ons verteld dat er geen “kwade kant” is maar dat er in plaats daarvan scheppingen van de mens zijn. Zijn deze collectieve mythen dan een deel van ons DNA (collectief DNA) dat door ons, als goddelijke wezens, is geschapen om voor de ervaring van de dualiteit te zorgen? Hoe kunnen wij deze opzet doorstaan of veranderen?

ANTWOORD: Denk er op deze manier aan: De opzet kan niet veranderd worden. Hij zorgt voor dualiteit die nodig is voor de test. De vraag zou moeten zijn: “Hoe kunnen wij verder kijken dan de dualiteit en daarmee omgaan?” Zie het als een hoofdproduct van jullie uitdagingen en in plaats van het te ontwijken: neem het in je op en verover het - in deze mengeling, inclusief angst, want het is de broer van de dualiteit.

Als het bij jullie stormt gaan jullie niet uitzoeken wat deze storm veroorzaakte en de bron ervan ongedaan maken omdat de bron het systeem van de atmosfeer is die helemaal om jullie heen is en die jullie ook voedt.

Het is onmogelijk om je van de bron van stormen te ontdoen zonder het systeem te vernietigen. In plaats daarvan bouwen jullie vuurtorens en lichtschepen en gebouwen die deze kracht kunnen weerstaan. Dan voelen jullie je veilig, vredig en voelen jullie dat jullie het in de hand hebben….. en jullie persoonlijk leven niet wordt beïnvloed.

Maar de vuurtoren is gebouwd om stormen te weerstaan en voelt zich zeer kalm betreffende het geheel van levenservaringen.

Kryon