zaterdag 1 oktober 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 760: De Mens als Groep. /1 oktober 2016 / Lee Carroll


760: De Mens als Groep.
1 oktober 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: In een channelling op de Website vertelde jij dat als een familielid overlijdt hij/zij een deel wordt van zijn/haar kinderen. Wat gebeurt er nu als dit kind overlijdt…. wordt hij/zij dan een deel van zijn/haar kinderen….. enzovoorts?

Mijn vraag is tweeledig: Allereerst, wat gebeurt er als iemands familielid overlijdt zonder kinderen te hebben? Wordt dat familielid dan een deel van zijn/haar broers en zusters of gaat hij ergens anders heen?

Ten tweede: wat is de dynamiek als een ouder overlijdt en deze ouder in dit leven precies tegengesteld was aan het kind en het bijvoorbeeld misbruikte etc.? Gaat het kind nu een deel van zichzelf krijgen dat “oorlog” gaat voeren met de andere “delen”?

ANTWOORD: Lieverd, stop ermee om deze inter-dimensionale concepten in 3D-doosjes te stoppen. Dit zal jullie nooit passen. De hele channeling onthulde een concept dat jullie een groep zijn. Deze groep beweegt zich rondom jullie onmiddellijke karmische groep en als jullie vertrekken blijft een deel van jullie actief. Dit geldt voor kinderen en ouders, broers, zusters en zelfs voor goede vrienden.

Onthoud dat – karmisch gezien – jullie ouders en kinderen allemaal door elkaar zijn gemengd in jullie groep en dit gaat veel verder dan wat jullie denken over ouders en kinderen.

Probeer ook verder te denken dan wat mensen denken over andere mensen terwijl zij hier zijn of nadat zij zijn vertrokken. Begrijpen jullie niet dat als jullie zijn overgegaan de Geest van God hebben?

Misbruikende vaders zullen samen zijn met de dochters die zij misbruikten….. net zoals zij waren overeengekomen voordat zij hier kwamen. Als zij beiden naar de andere kant gaan kunnen zij zelfs beslissen om van rol te wisselen en weer terug te komen!

Aan de andere kant van de sluier is het niet meer dan een toneelspel. Als het spel voorbij is gaan jullie naar de party van de spelers en kiezen jullie een andere rol.

“Voel” dus degenen die zijn overgegaan en waar jullie van hielden. Voel de vriend, de ouder, de broer, de zus en ja……. het kind. Zij zijn voor altijd bij jullie en zij maken deel uit van de opzet van een inter-dimensionaal systeem dat familie is.

Het plaatsen van hen in een fysieke vorm en het maken van stroomschema’s over wie wie is, is heel duidelijk een oefening van 4D!

Kryon