zondag 2 oktober 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 761: De menselijke dood. /2 oktober 2016 / Lee Carroll


761: De menselijke dood.
2 oktober 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Ik heb mij dit nu al een tijdje afgevraagd. Beslissen wij zelf hoe en wanneer wij overlijden voordat wij op deze wereld komen? Is dat de reden waarom sommige mensen een lang en gezond leven hebben terwijl anderen vroegtijdig overlijden aan een ziekte of een ongeluk. Heeft dit iets te maken met onze vorige levens?

ANTWOORD: De menselijke dood wordt aan deze kant van de sluier als niet anders gezien dan een overgang van energie en een verfrissing van uitdrukking. Dit is voor jullie moeilijk te begrijpen want voor jullie is dood pijn, lijden en verdriet.

Kunnen jullie zelfs maar beginnen te begrijpen waarom dit de opzet is? Wij zien het als een deel van het “spel van de Aarde.” In elk toneelstuk staat de man met het mes in zijn borst op als het gordijn is gevallen en heeft hij een feestje met zijn medespelers. Alle medespelers weten dat het avontuur in het spel niet echt is. Maar in het spel van de Aarde zegt jullie realiteit dat het leven alles is wat er is. Daarom wordt het gespeeld om het “vast te houden.” Het moet zo zijn om de uitdaging en de test….. eerlijk te maken.


Ja, jullie hebben allemaal een begin-opzet-contract waarin jullie opgang (dood) is gepland.

Soms is het om voor een ander de weg voor te bereiden (zoals bij de diepgaande energie die wordt geschapen door de dood of de zelfmoord van een kind). Het kan dus een deel zijn van een overeenkomst waar veel energie omheen hangt of gewoon een potentieel om te vertrekken als het tijd is. Elk geval is weer anders en ja, het wordt vaak getemperd door een balans van ervaringen uit vorige levens.

Het is ook geheel tijdelijk en het wacht erop om herschreven te worden!!!

Dit gaat allemaal grotelijks veranderen. De nieuwe energie brengt een verandering met zich mee in het systeem van leven en dood op Aarde. Er komen indigo-kinderen naar de planeet zonder karmische attributen uit vorige levens. Zij zijn “schoon” van dit karma en hebben een andere opzet. Zij hebben nog steeds een potentiële levenslijn en zij dragen informatie in zich over ervaringen uit vorige levens en de wijsheid van wat zij hebben geleerd, maar zij zijn zich er ook van bewust dat zij een verandering in hun begincontract kunnen scheppen. Dit is het grootste verschil tussen de mens van de oude energie en de mens van de nieuwe energie.

De mens van de oude energie voelt op de een of andere manier dat het contract absoluut is en dat niets dit kan veranderen. Hij probeert feitelijk deze begin-opzet tot zijn dood aan toe te volgen. Het is voor de meesten van jullie informatie die jullie dienen af te leren. Het kind? Dat weet wel beter. Het kan alles!  Hebben jullie zijn gedrag opgemerkt? Het komt binnen en is er klaar voor om te scheppen en te manifesteren. Het is gefrustreerd omdat jullie de potentiëlen niet zien of dat jullie je rondwentelen in een of ander lineair systeem of omdat jullie een oude opzet volgen. Hebben jullie dit gemerkt? Dit is allemaal onderdeel van het levensscenario van de nieuwe mens.

Waar het oude plan van oud geschapen leven en dood als een cyclus van lessen was – dat energie schiep om de Aarde te helpen – kan dit nu vermeden worden. Het nieuwe systeem moedigt een herschreven contract aan, inclusief het moment van overlijden, leeftijd en zelfs levenslessen..

Het is een verrassende verandering en die brengt een nieuwe betekenis aan de dood in de nieuwe energie.

En, hier is nog een feit: Wij vertelden jullie in 1989 dat een groot aantal mensen in deze tijden snel zou overgaan om de nieuwe energie zich te kunnen laten manifesteren. Jullie zien dit nu gebeuren. Met oorlog en ziekte worden deze aantallen snel vervuld. Wat betekent dit? Het betekent dat velen feitelijk de overeenkomst hadden om in deze tijd over te gaan als de Aarde een vibratieverhoging had bereikt. Dit deed de Aarde en het proces begon.

Wat is de reden hiervoor? Hoewel jullie kunnen voelen dat het te zorgvol is om eraan te denken geven wij jullie de waarheid: De nieuwe indigo-gekleurde mens zal het veel beter doen op de planeet dan degenen met een zeer oude energie. Daarom verlaten velen de Aarde vroeg om direct weer terug te komen als mensen met een indigokleur.

Dit zal ervoor zorgen dat vrede op Aarde sneller dan iets anders zal plaatsvinden.

Kryon