dinsdag 11 oktober 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 767: Kidnapping – meer dan gebruikelijk? / 11 oktober 2016 / Lee Carroll


767: Kidnapping – meer dan gebruikelijk?
11 oktober 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Wat is de verklaring van Kryon voor de kidnapping onlangs in Afrika van vele jonge meisjes die daarna worden vermoord?

ANTWOORD: Het is intuïtief van jou dat jij deze vraag aan mij stelt. Vele mensen zouden aannemen dat de reden hiervan is dat er meer mensen op Aarde zijn en aldus het aantal kidnappings en de uitdagingen door vele niet in balans zijnde mensen is toegenomen. Dit is in feite waar, maar de echte reden is wat wij jullie eerder hebben verteld: Dit is het gevolg van de veldslag tussen Licht en Donker…. van het Oude tegen het Nieuwe.

Het zal zichzelf presenteren door buitengewoon gedrag, misdaden tegen onschuldigen, zelfmoord, en misbruik van dieren. Het is een manier om te zeggen dat jullie niet langer op de bank kunnen blijven zitten. Degenen die deze tendensen hebben volgen deze tendensen ook…. geven hun kracht aan hun innerlijke gedachten. 

Zo gaat het ook bij de Lichtwerker – die schept spiritueel licht voor de planeet waartoe in het verleden alleen de meesters in staat waren. Wat jullie dus zien is het bewijs dat de pendule is begonnen met heen en weer te slingeren en het donker en het licht in de menselijke ziel versterkt.

Wees hier niet bang voor want jullie hebben de controle!

Licht transformeert en transcendeert de duisternis.

Sta rechtop in het Licht! 

Kryon