woensdag 2 november 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 771: Overspel. / 2 november 2016 / Lee Carroll


771: Overspel.
2 november 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, wat is de mening van Spirit betreffende twee mensen die met elkaar zijn getrouwd, van elkaar houden en toch al jarenlang een liefdesaffaire hebben? Ik heb geprobeerd om er niet over te oordelen bij een dierbare vriendin die jarenlang een langdurige vriendschap/romance/fysieke relatie had met een andere man (niet haar man) Zij had ook al twintig jaar een relatief gelukkig huwelijk en heeft drie blije, goed opgevoede, bijna volwassen kinderen.

Ik heb de positie ingenomen om haar niet aan te moedigen of te veroordelen. Ik weet dat ik haar familie in het verderf zou storten en toch lijkt het erop dat deze twee mensen een diepe relatie hebben om een bepaalde reden en het beiden voor elkaar hebben om respectvol te blijven naar elkaars familieleden en –zaken.

Kan jij jouw licht laten schijnen over wat jij denkt over relaties zoals deze en ook over wat mijn houding zou moeten zijn? Ik vind haar man aardig en ik heb hier gemengde gevoelens over.


ANTWOORD: Wij begrijpen heel goed het protocol dat jullie in je cultuur en samenleving hebben dat regels vaststelt omtrent jullie gedrag en over wat jullie moraal noemen.

Toch vertel ik jou dat er geen oordeel is over wat jullie ook doen dat met pure intentie wordt gedaan. Dit is anders dan de “roep van de biologie” (lust) Wij hebben het nu over pure liefde.

Wij herinneren jou er ook aan dat veel van jullie regels waarvan jullie denken dat het “regels van God“ zijn, eigenlijk regels van mensen zijn en gemaakt zijn om spiritueel te lijken om de dingen te laten zijn zoals zij zijn. In vele gemeenschappen op Aarde is partnerschap helemaal niet monogaam en voelen mensen het helemaal niet of zij welke regels van God dan ook geweld aandoen zoals jullie spirituele leiders jullie aangeven. Daardoor staan zelfs de originele 10 geboden ter discussie of zij wel accuraat en waar zijn.

Jullie zouden je kunnen afvragen over de moraal van het nemen van een nieuwe partner na de dood van de eerste. Jullie gemeenschap zegt dat dit niet alleen acceptabel is, maar dat dit ook wordt verwacht, maar toch zijn er andere culturen die zeggen dat dit een vreselijke schending is van de moraliteit en dat het tegen de regels van God is!

Wie heeft er dus gelijk?

Het antwoord is dat het goddelijk “boek met regels” veel complexer is dan jullie zouden denken. Als het op liefde aankomt is de mens zeer expansief. Het is welbekende en algemene informatie dat mensen kunnen liefhebben en partners zijn van meerdere mensen, maar dit is niet de norm in jullie maatschappij. Voeg hieraan toe dat jullie liefdevol karma meenemen van het ene leven naar het andere. Er zijn hier ook vragen over gesteld: “Wat gebeurt er als jullie een goed partnerschap hebben met een persoon en jullie een “soulmate” ontmoeten vanuit een ander leven? Gooien jullie het opzij, gaan ermee aan de haal, of negeren jullie dit? Denken jullie echt dat jullie de complexiteit van liefde begrijpen en het in hokjes kunnen stoppen om het te laten passen binnen de regels van een cultuur?

Het antwoord is er echt een dat moet vallen binnen het gezichtsveld van jullie eigen goddelijkheid en het goddelijk Boek met regels dat jullie allen persoonlijk in jullie hebben.

Als jullie spirituele regels en geloften voor jezelf vaststellen, volg hen dan op. Jullie zullen voordeel hebben van de structuur die jullie zelf hebben geschapen. Zoek in alle dingen de raad van je Hoger Zelf en de goddelijkheid die in jullie zit.

Dit is jullie morele kompas en het “boek” dat gevuld is met waarheid. Als jullie dit doen zullen sommige dingen die jullie je afvragen opeens heel helder zijn. Jullie zullen hierdoor eindigen met jezelf te veranderen.

Ik weet dat jullie een empirisch (positief en finaal) antwoord willen hebben. Ik weet ook dat er mensen zijn die dit lezen en zeggen: “Kijk….. de Lemuriers van de Nieuwe Tijd hebben toestemming om alles te doen wat zij willen. Wat voor soort spiritualiteit is dit? Het korte antwoord is dat het een spiritualiteit is die verantwoordelijkheid inhoudt voor de belangrijkste beslissingen met integriteit en moraal als basis voor ieder menselijk wezen.

Hoe makkelijk zou dit zijn als jullie hier een ja of nee-antwoord op zouden krijgen?

Jullie hoeven je verantwoordelijkheid als kind van God dat goddelijke wijsheid heeft, niet te claimen.

Kryon