donderdag 4 januari 2018

Kryon: Vraag en Antwoord 795: Gewoonte? / 9 maart 2017 / Lee Carroll / Geplaatst 4 januari 2018


795: Gewoonte?
9 maart 2017 / Lee Carroll / Geplaatst 4 januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, hoeveel in het leven is gewoon klinkklare gewoonte? Daarmee bedoel ik het doen van onbewuste dingen of die buiten de kennis van “vrije wil” vallen. Heb jij nog tips voor een snelle transformatie?

ANTWOORD:  Wat een grootse vraag!  Het antwoord is dit: Behalve als jullie actief zoeken om hier meer over te weten zal jullie leven deze “gewoonte” tot het einde volgen. Het gaat als volgt….

Jullie zijn geboren met een imprint die velen een contract noemen. Het is zo sterk dat zelfs Lichtwerkers vinden dat het iets is dat zo sterk gehonoreerd moet worden dat zij het compleet volgen. Zij vragen op hun knieën om hulp om dit te vervullen en realiseren zich helemaal niet dat het hele werk van een lichtwerker eruit bestaat om dit te veranderen! Het is wat jullie uitkiezen voordat jullie hier komen.

Jullie hebben je ouders uitgekozen, je ras, je land en zelfs jullie biologische attributen en gesteldheid. Het karma uit je verleden maakt daar helemaal deel van uit en wat jullie je “levenservaringen uit andere levens” noemen zijn daar ook. Het is complex maar jullie voelen het vaak op cellulair niveau. Het is wat ervoor zorgt dat mensen vooruit gaan naar een passie om artiest te zijn, musicus, moeders en vaders of zelfs criminelen. Het is een krachtige macht.


En……het is alleen maar een gewoonte.

Als jullie niets doen, zal het zich vervullen tot op de graad waarop jullie dit najagen. Jullie hebben vrije keuze om het om te draaien naar de manier waarop jullie dit wensen, maar velen begrijpen niet dat jullie ook altijd de vrije keuze hadden om dit ongedaan te maken.

Velen lopen hier vandaag de dag rond die hun namen hebben veranderd. Waarom? Toen zij deze beginnende energie ongedaan maakten….een groef van de grammofoonplaat die hen niet meer paste (de gewoonte), voelden zij zich alsof zij een nieuw leven hadden!

Velen hadden hierdoor diepgaande veranderingen van passie.  Zij studeerden al hun levens lang om een ding te zijn, en nu zijn zij een ander. Zij geven zichzelf toestemming om controle te nemen over het inter-dimensionale “roer” van hun eigen schip! Verander jullie DNA! Herschrijf het verleden. Elimineer de biologische gesteldheid van jullie menselijke familie.

Dit alles is niet alleen mogelijk, maar het is ook wat wij jullie leren te doen.

In Liefde gegeven,

KRYON