zondag 30 september 2018

Live Kryon Channeling: Kryon Portland, Oregon. 3 / 11 augustus 2018 / Lee Carroll Geplaatst: 30 september 2018

Live Kryon Channeling:
Kryon 
Portland, Oregon. 3
11 augustus 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 30 september 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Verder dan wat jullie denken

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die hier luisteren is dit het einde van de tweede dag. Degenen die hier voor mij zitten zijn blootgesteld aan een grote hoeveelheid dingen, een blootstelling die diepgaand was, een realisatie van liefde. In bepaalde talen op de planeet is liefde heel speciaal zodat er verschillende betekenissen en spellingen van zijn, en zij begrijpen het….meestal de Oude talen op de planeet hebben dit. Er is een begrip dat Liefde zoveel betekenissen heeft en op zovele manieren uitgedrukt kan worden. De liefde die jullie voor je ouders hebben, de liefde die de ouders voor jullie hebben, er zit verschil tussen. De onvoorwaardelijke liefde die jullie voor een dier hebben en die jullie daarvan terugontvangen, is anders. Maar de hoogste – als je het zou kunnen meten – is de liefde van God. De liefde in jullie is gewoon de weerspiegelde liefde van de Schepper, dit is de manier waarop jullie liefde hebben. Als er geen God binnenin zou zijn, zou er ook geen liefde in jullie zijn. Er zou misschien loyaliteit zijn en misschien aanvaarding zoals het ene dier naast het andere leeft, maar niet intelligent genoeg is om te spreken. Zonder God binnenin zou er werkelijk geen liefde zijn. Zonder God binnenin zou er geen compassie zijn en hoewel jullie op je weg mensen kunnen ontmoeten waarvan jullie kunnen zeggen dat zij compassie-loos zijn en geen enkele empathie hebben, kunnen jullie dan pas zeggen: “Wel, dit is nu vrije keuze!” Het schept! Want dit zijn de dingen die op en neer gaan met bewustzijn. Dit laat jullie zien dat het niet “automatisch” is want mensen hebben niet alleen liefde omdat zij intelligent zijn en op deze planeet of op een andere, rondlopen. Dit is niet zo. Zo is God binnenin dus een gegeven en aldus zeggen wij dat jullie een deel zijn van deze God; jullie gaven dit volgens plan aan jezelf zodat jullie konden ontwaken…..of niet. Het is ook geen geheim dat als jullie evolueren of je bewustzijn verhogen, er meer compassie en grotere liefde zal zijn. Dit gaat wel automatisch. Het komt met het systeem van God. Dat is het systeem in mensen.

Het is het systeem van mensen in het hele melkwegstelsel en ik heb jullie zojuist een aanwijzing gegeven. Als jullie je voorouders van de Galactische Orde ontmoeten, wat wil zeggen: dat degenen van andere sterrenstelsels humanoïden zijn. Sommigen zullen groter zijn, anderen kleiner, zij zullen misschien een iets andere vorm hebben, vreemde vormen die jullie nooit eerder hebben gezien, maar het zijn allemaal mensen. Dit vertelt jullie iets: dat het voertuig dat werd gekozen om God in zich te hebben, menselijk is. Het is prachtig en het is elegant ontworpen. Hoe voelen jullie je hierbij? Door ontwerp! Maar er is veel meer. Als jullie met wetenschappers spreken over wat jullie tijdens het channelen is geleerd over DNA zijn zij het vaak niet direct met jullie eens omdat zij deze dingen nog niet hebben ontdekt. DNA is voor hen alleen chemie. DNA zegt tegen hen nog geen: bewustzijn! Tot dusver behoort DNA op jullie planeet tot de hersenen. Nu vertellen wij jullie, zoals eerder, dat er attributen van bewustzijn zijn die veel meer bevatten: de triade:  het hart, de pijnappelklier en de hersenen vormen samen het bewustzijn. De vraag komt dan op of deze triade kan worden beïnvloed en het antwoord daarop is: DNA! Maar het wordt nog niet gezien. Nogmaals: DNA is chemie. Het is een interessant deel van het lichaam omdat het voor jullie uniek is en elke molecule van de miljarden die jullie hebben is identiek. Het is een flink verschil of je een hart-cel hebt of een cel van een nier of een cel van je huid, zij zijn allemaal verschillend en zij zijn functioneel voor het orgaan waartoe zij behoren, maar het DNA is overal hetzelfde. De vraag die nooit is beantwoord komt dan op: “Waarom? Waarom zo veel DNA, ook al draagt dit de blauwdruk voor de hart-cel, voor de nier-cel? Waarom staat DNA zo op de voorgrond. Wat kan het nog meer doen” En dan gaan jullie identieke tweelingen bestuderen, en dan….is er een groot “Aha!” Identieke tweelingen kunnen beiden op heel andere plaatsen op Aarde zijn….zo ver weg als je maar wilt, en als er bij de een iets gebeurt zal de ander dit voelen. Jullie kunnen dit aan alle identieke tweelingen over de hele planeet vragen en zij kijken je aan en zeggen: “Absoluut! Voor de volle honderd procent!” En dan vertellen zij wat hen is overkomen; meerdere keren! Zij was hier, ik was daar; zij was daar en ik was hier, want identieke tweelingen hebben iets gemeen: zij hebben hetzelfde DNA!!!!

Identiek DNA! Nu, dit zou jullie iets moeten vertellen….er is een verbinding tussen hen en die komt tot uitdrukking in – zijn jullie er klaar voor – bewustzijn! Je kunt het bewustzijn dus niet scheiden van de biologie van de dubbele helix. Identieke tweelingen ontvangen signalen van het bewustzijn tussen hen zodat de een de signalen uitzendt die de ander ontvangt. Als dit nog niet voldoende bewijs is, is er nog meer.

Wij hebben jullie al eerder verteld dat DNA een kwantumveld opzet. Miljoenen moleculen met DNA maken deel uit van de opzet van een veld om jullie heen, en dit veld om jullie heen is multidimensionaal en het heet: Het Merkabah! Het is gemaakt en gebouwd en het weergalmt het DNA: Jou! Opeens is er dus een plaatje van een complexiteit van de mens die veel verder gaat dan de chemie die tot nu toe is geobserveerd of ontdekt of gemeten of zelfs mee gewerkt. DNA zal zich uiteindelijk zelf onthullen als de sleutel tot alles. Omdat het Merkabah ermee is verbonden zal het jullie je gezondheid tonen; jullie kunnen het zien en meten. Wij hebben jullie al eerder verteld dat dit werd gezien door de zieners onder jullie, de gevoeligen, de medisch intuïtieve mensen…..zij lazen het veld van jullie DNA. Het Merkabah, of de ziel als je wilt. Dit is een prachtig plan. Hoe voelt dit voor jullie dat er met betrekking tot je lichaam nog zoveel te ontdekken valt dat heilig is, prachtig, gepland, ontworpen en het is niet nieuw. Toen het leven op Aarde nog uit microben bestond, en ook op andere planeten het geval was, waren jullie erbij. En nu hetgeen jullie graag willen horen: Lieve mensen, dat planetaire avontuur dat Aarde wordt genoemd is gewoon de nieuwste. Jullie zijn van andere plaatsen vandaan gekomen waar jullie dezelfde dingen deden met bewustzijn, ander DNA en er bijna hetzelfde uitzagen. Daarom kwamen jullie voor het eerst naar de Aarde. Maakt niet uit wanneer jullie voor het eerst kwamen, jullie voelden je comfortabel. Jullie waren weer mens en jullie leerden de cultuur van de Aarde.

Wij hebben het soms over de nieuwelingen, degenen die voor het eerst op Aarde kwamen en die zo anders zijn omdat zij eerst moeten wennen aan het bewustzijn dat de Aarde heeft geschapen. Hebben jullie ooit gemerkt hoe nieuwelingen nergens een idee van hebben? Er zijn dingen die feitelijk van lage energie zijn en zij verwachten meer en zijn geschokt als het tegenvalt; hebben jullie dit gemerkt? Dat zij puur zijn en geschokt als zij worden bedrogen; hebben jullie dit gemerkt? Deze nieuweling komt van een planeet met een hoger bewustzijn. Lang voor jullie van een Hoger bewustzijn en verwachtte dat de lat hier hoger zou liggen. De nieuweling is degenen die het eerst bedrukt wordt door het lage bewustzijn als hij zich realiseert dat deze nieuwe planeet niet zo lekker is als degene waar hij vandaan kwam. Dan raken zij eraan gewend en werken ermee. Leven na leven, dit gedaan en daar geweest en hij werkte aan de puzzel die door mensen werd geschapen sinds het begin van de “mensen-tijd!” Het is een prachtig systeem, het is elegant. Waar kan dit naartoe gaan. Wij hebben het eerder gezegd, het is adembenemend en ik zie het nu zelfs. Jullie zijn daar geweest. Er zijn zoveel mensen op de planeet die echt niet denken dat jullie van Pleiadisch DNA komen. Zij zeggen: “Dit is zo absurd!” en weten daarbij niet dat zij zelf Pleiadiers zijn. Sommigen van jullie zijn ruimtewezens genoemd, of wat dan ook, maar dat ZIJN jullie ook! Dat is het Plan! Toen het ovengerecht klaar was, kwamen het zout en de peper en maakten jullie tot wie jullie zijn. Het is mooier dan jullie je voor kunnen stellen, stap voor stap kan DNA zich ontwikkelen en het gevolg hiervan is Hoger Bewustzijn. Geen hogere biologie, jullie lichaam is opgezet zoals het is. Het is prachtig, maar het andere ding dat wij jullie hebben verteld is hoger functionerend DNA waardoor er iets met jullie lichaam gebeurt: wij hebben eerder verteld dat virussen met een lage energie zich niet kunnen koppelen aan de energie van een hoger bewustzijn. De chemie van al jullie cellen is constant verbonden met de stand van jullie bewustzijn, lieve mensen, hoe hoger het percentage van jullie werkend DNA, hoe minder ziekte er op de planeet zal zijn.

Dan nu iets waar wij nog nooit over hebben gesproken: Gaia zal dit voelen en daardoor zullen jullie betere gewassen hebben. Jullie zullen het moeten zien om het te geloven. Hebben jullie ooit iemand gekend die groene vingers had? Zij konden alles laten groeien en iemand naast hen kon niets telen! Kunnen jullie dit uitleggen op een manier de niet bovennatuurlijk is? Hier is het antwoord: Degene met de groene vingers is een met de planten. Er is letterlijk een bewustzijn in het DNA dat op een andere manier spreekt met Gaia dan bij degene die niets kan laten groeien. Dit is waar wij het over hebben! Kunnen jullie je een Aarde met een Hoger Bewustzijn voorstellen waar jullie driemaal de oogst aan gewassen hebben? Zo kunnen jullie bevolkingsgroepen voeden waar jullie je nu zorgen over maken.

Bewustzijn…..Gaia zal erop reageren, en er zijn nog andere dingen die zullen gebeuren: Hoger Bewustzijn zal weerspatronen veranderen. Ik zal daar niet verder op ingaan, het is te vreemd! Natuurkunde zal reageren op het bewustzijn. De natuurkunde van de planeet, de manier waarop de dingen werken en de cycli, alles reageert op jullie en dit hebben jullie nooit geweten. Ik heb jullie verteld over de komende kou-cyclus die ontworpen was om de mens te vernietigen…..dit is niet waar, hij werd ontworpen om de oceanen te verversen zodat er overvloedig voedsel zal zijn voor de mensen die hebben besloten om te blijven. Daar gaat het om! Het is een cyclus die hier altijd is geweest, hij is misschien alleen een beetje prematuur omdat jullie hebben besloten om hier te blijven, een cyclus die de vissen zal helpen en uiteindelijk de riffen zal helpen om weer te groeien terwijl jullie vandaag zeggen dat zij verdwijnen en helemaal vervuild zijn. Jullie luchtvervuiling heeft er zeker wat aan meegeholpen maar jullie zijn er niet de schuld van dat deze cyclus is begonnen. Die zou evengoed zijn begonnen!

Jullie bewegen naar een nieuwe plek in de ruimte die een hoger bewustzijn toestaat, minder ziekten, betere groei van gewassen; er zijn zoveel goede dingen voor de mens die voor mij zit en zich van alles afvraagt en zich niet realiseert dat de elegantie van het DNA allemaal deel uitmaakt van een hoger bewustzijnsplan waarbij jullie op een dag in staat zullen zijn om het te zien en jezelf afvragen waarom jullie dit niet wisten.

De reden hiervan zijn jullie. Als Gaia zichzelf gaat veranderen vanwege jullie, gaan jullie je geest veranderen vanwege de God binnenin jullie. Elke planeet die naar een Hoger Bewustzijn is gegaan is tot deze conclusie gekomen en voor sommige planeten was dit extreem moeilijk omdat er geen verbinding was met een gebouw dat College voor Goddelijkheid heet, geen gebouw dat natuurkunde werd genoemd het gebouw dat chemie werd genoemd. Zij werkten allen hun eigen puzzel uit en zij bleven allemaal in hun eigen gebouw totdat zij op een dag de grote “Aha” kregen dat er maar EEN gebouw dient te zijn omdat zij allemaal gerelateerd zijn. Zij bestudeerden de delen zonder de relatie ertussen te begrijpen. Dit gebeurde op elke planeet voor die van jullie. De Eenheid van alles om de relatie tussen de delen het GEHEEL schept. Je kunt de delen niet van elkaar halen en hen alleen bestuderen omdat de puzzel dan nooit zal samenvallen. DNA helpt het bewustzijn en de triade van het hart, de pijnappelklier en de hersenen. Het brein is de logica, de herinnering en de opslag. Het DNA is de Akasha, DNA vertegenwoordigt zoveel meer dan synapsen in de hersenen. Het is meer gecompliceerd dan er is gezien en dit maakt het prachtig. Maar in deze complexiteit is er de eenvoud van het Plan. De puzzel valt samen om het GEHEEL eenvoudiger te maken. Hiermee bedoel ik dat als jullie de gehele realiteit verbinden met maar een orgaan dit super complex wordt, maar als jullie verbinden met vier andere delen wordt het eenvoudiger. Dan gaan jullie zien wat de dingen doen die veel verder gaan dan jezelf. Dit is de weg: planeet na planeet die doormaakt waar jullie nu doorheen gaan: Ontwaken!! Ontwaken van het Zelf, ontwaken van het bewustzijn en het beginnende idee van de mensheid dat er echt een wereld kan zijn waarin jullie naar elkaar kijken en tot de conclusie komen dat jullie hetzelfde zijn en geen oorlog meer willen. Wij zijn hetzelfde! En wij denken anders en wij eren de Ene God op een andere manier, maar wij zijn nog steeds hetzelfde! Wij hebben de capaciteiten om dit te doen zonder erom te vechten. En een hoger bewustzijn gaat een economie starten die jullie nog nooit hebben gezien.

In het verleden begonnen jullie met democratie en dat was goed, maar dat is het nu niet. Jullie hebben het gezien en nu is het niet goed. Het functioneert nu niet. Democratie was nooit bedoeld om verkiezingen te hebben waarna de winnaar alles pakt – tot aan de volgende verkiezingen. Het was bedoeld voor overeenstemming en samenwerking als een systeem waar iedereen voordeel van had in plaats van te vechten. Er komen nieuwe principes voor democratie aan en wij hebben jullie hierover verteld, en zij komen met een DNA dat is verhoogd en het schept nieuwe gedachten. Dingen waar nooit aan is gedacht zitten nu in het Veld en wachten erop om gemanifesteerd te worden. Er zijn nieuwe genezingsmethoden, er zijn nieuwe voorzieningen, en er is nieuwe energie…..en het komt snel! Er zijn nieuwe gedachten over hoe de dingen kunnen werken zodat jullie je geen zorgen hoeven te maken over water en de klimaatverandering brengt niet de misstanden die er eeuwen lang zijn geweest. Het komt eraan! Met name aan de kusten waar jullie genoeg water hebben om te ontzilten. Hier gaat de opwaardering over en hij is prachtig. Nu kijkend naar een planeet die slaagde, en die is niet hier, ver voordat jullie hier waren, een miljoen jaar eerder, niet helemaal, maar bijna een miljoen jaren en deze planeet ging slagen en het DNA werd hoger en hoger en het ging op die planeet naar 70 tot 80 procent van de mogelijkheid voor een bewustzijn op een planeet en toen zij naar de Aarde keken, zeiden zij: “De Aarde is er niet klaar voor, heeft nog bepaalde dingen nodig, en tijd, moet zich oprichten en heeft gereedschappen nodig. Laten wij haar er een paar geven!” En zo wezen zij de weg voor meesters; meesters die natuurkunde konden veranderen, die voedsel konden scheppen waar geen voedsel was en genezen waar geen genezing was, en zij werden “wonder-werkers” en jullie hebben hen gezien: het waren mensen! Bijna allemaal! Jullie waren er nog niet klaar voor maar zij brachten liefde. Daar kwam het vandaan….en toen kwamen de engelen. Wie zijn engelen, denken jullie? “Wel, zij komen van de hemel!” Waar is de hemel, denken jullie? Zou het misschien, misschien zo kunnen zijn dat engelen wezens van andere planeten zijn die al heel lang naar jullie worden gestuurd, hier rondlopen, en door muren liepen omdat zij dit kunnen? Zij hebben prachtige kleuren en het enige dat jullie kunnen doen is hen een huid geven en er vleugels op plakken en hen een naam geven. Toch zijn het mensen, hebben jullie daar al eens aan gedacht? Gevuld met God. Gevuld met liefde, gevuld met doelen met alleen maar welwillende redenen. Alleen maar welwillende redenen om jullie informatie te geven en jullie te helpen en als de mens een duwtje in de rug nodig heeft komt de engel en zegt: “Wees niet bang. Ik weet dat het niet goed voor jou lijkt, maar wees niet bang want ik ben alleen maar een draaiende bal van energie, met een stem.” En steeds als dit gebeurde – vanaf het brandende braambosje – was het welwillend en is het een begeleiding geweest voor jullie beschaving tot op een punt waarop jullie deze dingen nu kunnen onderzoeken. Sommige dingen zullen jullie als Godslastering in de oren klinken: Wie zijn jullie om te beslissen hoe en wat God denkt, omdat God veel beter denkt dan jullie? En veel welwillender dan jullie denken, en dit brengt jullie precies voor de stoel en de man waar jullie naar luisteren. Beter dan jullie denken, welwillender dan jullie denken; allemaal klaar voor de start! Dit is de mens! Jullie beginnen verandering te zien en daarin onderzoeken en ontdekken jullie dat jullie groter zijn dan jullie dachten.

Laat deze dag en deze waarheid blijven hangen. Als jullie deze stoel verlaten en er later langzaam over nadenken: “Kan het waar zijn dat ik niet alleen ben; dat er een Plan is en dat de mensheid hiermee begint en ik daarbij betrokken ben; een oude ziel, misschien een oorspronkelijke?” Dit zou de waarheid zijn!

Alles wat ik zojuist het gezegd is accuraat en op een dag zal dit gezien worden. En als dit zo is komt er de grote “Aha!”

In het begin was er Liefde…..en die ging nooit meer weg!!!

En zo is het.

Kryon
 


zaterdag 29 september 2018

Live Kryon Channeling: Kryon Portland, Oregon. 2 / 11 augustus 2018 /Lee Carroll / Geplaatst: 29 september 2018


Live Kryon Channeling:
Kryon 
Portland, Oregon. 2
11 augustus 2018 /Lee Carroll
Geplaatst:  29 september 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Einde van een Cyclus

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Hoe vaak heb ik gezegd dat ik weet wie hier zijn? Op de meest liefhebbende manier zeg ik dat ik weet wie hier zijn. Het is verbazingwekkend: de levens die op deze plaats worden vertegenwoordigd; de aardse ervaring die hier is.

Ik begon niet zo lang geleden met channelen en ik zei: “In het begin was er Liefde!” Die is er nog steeds en is er altijd geweest. De liefde voor de pracht van de God binnenin in de mens – dit is het ontwerp dat aan jullie werd gegeven. Jullie geschriften zijn correct: Er was een tijd, een verhaal over mensen die bestonden, bijna als beesten, en bijna engelachtig werden op deze planeet door engelachtige krachten die hier kwamen, en zij gaven jullie vrije keuze, veranderden jullie DNA en lieten jullie los. Daarom zitten jullie hier in een tijd die niet echt werd voorspeld. Een tijd die verder gaat dan de tijd waarin jullie geacht werden hier te zijn.

Ik kwam in 1989. Ik ben hier altijd geweest. Maar ik kwam in 1989 in het leven van de man in de stoel. Ik kwam voor maar een reden: Om jullie verhalen te vertellen, om jullie paradigma’s van opwaardering te brengen en parabels om te proberen jullie te begeleiden naar wat de opwaardering zou gaan worden.

vrijdag 28 september 2018

Live Kryon Channeling: Kryon Portland, Oregon. 1 / 11 augustus 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 28 september 2018

Live Kryon Channeling:
Kryon 
Portland, Oregon. 1
11 augustus 2018 / Lee Carroll
Geplaatst: 28  september 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Wetenschapper

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.


Wij zien jullie zeker en wij houden van jullie en wij zijn bij jullie. Het is voor ieder mens moeilijk om een paradigma te veranderen. Het paradigma waarmee jullie zijn opgegroeid, het paradigma dat jullie werd geleerd, het paradigma dat degenen die van jullie hielden, jullie leerden. Degenen waar jullie naar kijken en zeggen: “Dit zijn de wijzen, de instructeurs, de vrienden die jullie bij de hand nemen en zeggen: “Dit is de manier waarop alles werkt!” Dit is de manier waarop jullie hebben bereikt wat jullie bereikt hebben en overleefden wat jullie overleefd hebben, en dat is wat jullie je kinderen leren. En nu kom ik om jullie te vertellen dat het paradigma waaraan jullie gewend waren gaat veranderen. Steeds als wij dit zeggen zijn er heel veel mensen die zeggen dat zij niet willen veranderen. Zij willen het houden zoals het is, zijn kunnen ermee omgaan en vinden het helemaal goed. En zo wil men dus geen verandering. Als jullie dachten dat er iets voor jullie ligt dat de dingen beter maakt denk ik niet dat jullie er bang voor zijn.

Wij houden ervan om verhalen te vertellen, wij houden ervan om jullie metaforen te geven zodat jullie jezelf daarin kunnen herkennen. Later vanavond zal ik jullie een parabel vertellen. Wij noemen hem: Het einde van een cyclus. Verhalen vertellen is iets waar mensen van houden en daarna kunnen jullie het toepassen.

vrijdag 21 september 2018

Speciale uitgave van het Familiebulletin: Interdimensionale Retraite & Lemurisch Wiel van Lering! / 21 september 2018 / Lee Carroll

Speciale uitgave van het Familiebulletin
 Interdimensionale Retraite & Lemurisch Wiel van Lering!
 21 september 2018 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur 

Beste Henk,

Ik ben al vijf jaar niet teruggegaan naar Mount Shasta in Californië en ik kan nu bijna niet wachten om te gaan.

Ja, wij hebben daar in juni 2019 twee grootse bijeenkomsten en dit is het onderwerp van dit familiebulletin, maar WOW….deze berg spreekt tegen velen van ons!
  
Ik was dus echt opgetogen over de kans om daar weer naartoe te gaan en samen met mijn vrienden in de energie van Mount Shasta te verkeren. Kryon heeft deze berg geïdentificeerd als een van de Pleiadische “Pieken” van de planeet…… stellaire plaats voor deze gebeurtenissen. Daarbij zullen er geheiligde trips beschikbaar zijn om deze magische berg te beklimmen.

Dit bulletin bespreekt twee hoofd-gebeurtenissen op deze magische plaats: de ene behelst vier van ons die op 20-23 juni presenteren en de andere is een speciale, nieuwe 2-daagse Kryon-workshop op 25 en 26 juni. Kijk naar de details in dit bulletin om de verschillen hiertussen te zien en wat er wordt aangeboden. 

Dr. Amber Wolf is nu – terwijl ik dit schrijf - samen met mij in Duitsland. Zij staat bekend als “Meleha” bij degenen die weten van haar diepgaande werk voor het “Lemurische Zusterschap” en wij werken steeds samen in de VS en in Canada.


dinsdag 18 september 2018

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 7 “Brieven van Thuis” geplaatst: 18 september 2018Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 7 “Brieven van Thuis”

geplaatst: 18 september 2018 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Veranderen van Natuurkunde

Voor het eerst zullen er voor de mensheid oplossingen komen die  zich zullen presenteren voor jullie vreugde en verlichting en die voor jullie zullen werken – en niet voor de anderen!

Luister goed, want dit zal uitleggen van wat er in dit gebied in jullie potentiële toekomst zou kunnen gaan gebeuren: Vele mensen zullen in staat zijn om dezelfde chemie en dezelfde structuren te gebruiken, maar jullie zullen andere resultaten bereiken dan de rest!

Afhankelijk van de intentie van degene die het ontvangt, zal de essentie van de oplossing veranderd worden. Dit is de natuurlijke toevoeging op de boodschap van mijn partner dat JULLIE BEWUSTZIJN NATUURKUNDE VERANDERT.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal
zondag 16 september 2018

Live Kryon Channeling: Het Wiel van Lering op de planeet Aarde! 4 /29 juli 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 16 september 2018

Live Kryon Channeling:
Het Wiel van Lering op de planeet Aarde!
Syracuse, New York. 4
29 juli 2018 / Lee Carroll
Geplaatst: 16 september 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de conclusie van de tweedaagse leer-bijeenkomst. En de boodschappen die hier zijn gepresenteerd waren hoofdzakelijk voor de mensen die hier aanwezig waren, hier in de zaal, door de energie, zullen zij alles veel beter begrijpen dan als zij gewoon later zouden luisteren. Aldus is het specifiek, en toch in dit attribuut van het specifieke zullen er mensen zijn die leren.

Ik wil het hebben over het Wiel van Lering. In december, een paar maanden geleden, in 2017, opende ik dit onderwerp. De reden hierachter was meer dan jullie alleen maar informatie geven over hoe het in Lemurie was geweest. Het was het tonen aan de planeet van de absolute kernleringen vanuit de Bron. De Bron die is wat jullie God noemen, een woord dat jullie samengesteld hebben, een woord waar jullie een geslacht aan hebben toegekend. Gebruik elk woord dat jullie willen…..het is de Centrale Bron, het is Liefde, het is compassie, en Het heeft een boodschap voor de mensen. Deze boodschap is de kerninformatie die in Lemurie werd gegeven aan degenen die “degenen waaraan werd gegeven” werden genoemd, de geascendeerde wezens, de engelachtigen, geef hen elke naam die jullie maar willen, en die voor de kinderen en de volwassenen zaten en informatie gaven die puur was…..vanuit het Centrum, van de Schepper. Lieve mensen, dit is wat jullie willen omdat dit van de Bron komt. Lieve mensen, dit is wat jullie moeten weten voor de reis die jullie op de planeet gaan ondernemen.

zaterdag 15 september 2018

Live Kryon Channeling: Een lijst maken van Wie Jullie Zijn! 3 / 29 juli 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 15 september 2018


Live Kryon Channeling:
Een lijst maken van Wie Jullie Zijn!
Syracuse, New York. 3
29 juli 2018 / Lee Carroll
Geplaatst: 15 september 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Mijn partner heeft geleerd om echt opzij te stappen. Het komt door veilig te zijn. In de energie van het verleden, vooral bij helers en anderen, was de tijd van voorbereiding nodig om de filters te verwijderen die zeggen dat jullie niet veilig zijn, jullie zijn niet veilig om je gelaatsuitdrukking te veranderen en je wijd open te stellen om te ontvangen om een moment in de tijd hiermee te werken, een moment dat sommigen heftig hebben genoemd, deze filters. Dus kunnen jullie zien door de training die ik jullie tot dusverre heb gegeven, een training die zegt dat jullie zelfs in deze nieuwe energie bewegen en veranderen. En deze evolutie betekent dit: jullie zijn veilig! In heel vroeger tijden waarin jullie niet veilig waren liepen jullie een zaal in en was die niet gereinigd – niet gapen – omdat dit ook niet nodig was omdat de reiniging werd volbracht door degenen die naar binnen liepen. Dat is nieuw. Dit betekent voor nu ook dat de evolutie van het menselijk bewustzijn al is begonnen. Jullie hoefden niet te wachten totdat jullie konden incarneren op een planeet om te pakken te krijgen, te weten waarin jullie incarneerden. Maar de oude zielen, de Lemuriers, degenen die vol waren van doelen gaan zich nu ontwikkelen naar een graad waarop jullie jullie alles kunnen reinigen als jullie dit willen. Sommigen van jullie voelen dit en anderen stellen het ter discussie omdat het nieuw is.

vrijdag 14 september 2018

Live Kryon Channeling: Voltooiing voor Oude Zielen! 2 / 28 juli 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 14 september 2018

Live Kryon Channeling:
Voltooiing voor Oude Zielen!
Syracuse, New York. 2
28 juli 2018 / Lee Carroll
Geplaatst: 14 september 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

In het begin was er liefde voordat er ook maar iets fysieks was, geen universum, geen melkwegstelsel. Er was liefde. Toen de membranen van inter-dimensionaliteit botsten begon hetgeen jullie het Universum noemen. Er was liefde toen jullie Universum werd gevormd met het fysieke dat het heeft…en er was liefde. En deze wereld die jullie Aarde noemen, vormde zichzelf en koelde af, en het leven begon. Er was liefde.

Toen het tijd werd voor de biologie hier ontving de mens de kennis van Eenheid. Er was liefde. En al die duizenden jaren later, nu jullie hier in de stoelen zitten….is er liefde. Het is een schepper die nooit verandert. Nooit! Een Bron die dynamisch en toch statisch is en toch constant verandert om uitgebreid te worden…en toch…..is er altijd liefde.. En toch mensen, als jullie gaan bestuderen wat de kerninformatie is die is onderwezen aan de mensheid….is er liefde. En hiermee wil ik dat jullie weten dat jullie deel uitmaken van deze Bron.

donderdag 13 september 2018

Live Kryon Channeling: Het Begin! 1 / 28 juli 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 13 september 2018


Live Kryon Channeling:
Het Begin!
Syracuse, New York 1
28 juli 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 13 september 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.


Ik zeg het nogmaals, want er zijn leraren in de zaal, bij degenen die luisteren of later lezen die zeggen: “Ik ben nog steeds verbaasd over de snelheid waarmee Kryon binnenkomt want in het verleden, in een oude energie was zo’n opwaardering met die snelheid helemaal niet mogelijk.” Ik zeg jullie, lieve mensen, dat dit de manier is in een nieuwe energie want de man in de stoel is gewoon een hartslag van jullie vandaan. Want ik leef daar, in het DNA.

Als jullie geloven in een Hoger Zelf, begrijpen jullie dat jullie God binnenin hebben en dit niet aan of uit hoeven te zetten….dat hoeft niet. Jullie hoeven liefde niet aan en uit te zetten….dat hoeft niet. En Spirit is dezelfde. In deze nieuwe energie kunnen jullie je verstrengelen met goddelijke dingen. Mensen zijn grappig want zij willen dat bepaalde dingen niet geheim zijn. Jullie komen samen met vrienden en jullie praten en hebben het leuk. Liefde is daar. God is daar. Er is vreugde…wisten jullie dit?

Jullie moeten de tijd nemen, je netjes aankleden en naar een gebouw gaan om deze ontmoetingen te hebben. Maar God is overal, waar jullie ook zijn, het maakt niet uit: God is daar. Alles is daar! En dat brengt mij naar deze plek, want hier gebeurt het. Ik zeg het nogmaals voor degenen die hier voor het eerst zijn: dit is een workshop over de kerninformatie van God, Spirit, Creatieve Bron, hoe jullie het ook willen noemen, kerninformatie die vandaag en morgen wordt gegeven over wat de Pleiadiers jullie hebben gegeven. Niet alleen maar 23 paar chromosomen, niet alleen maar de DNA-verandering….wat onderwezen zij?

woensdag 12 september 2018

Live Kryon Channeling 184: Evolutie – Toekomstscenario’s. / 15 april 2018 / Lee Carroll / Geplaatst:12 september 2018

Live Kryon Channeling 184:
Evolutie – Toekomstscenario’s.
Berkeley Springs. WV.
15 april 2018 / Lee Carroll
Geplaatst: 12 september 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Berkeley Springs, WV.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit zal een ander soort channeling worden. Het is geen standaard-boodschap, maar in plaats daarvan is dit de presentatie van 3 toekomstige potentiëlen die jullie zeker zouden kunnen gaan zien. Deze bijeenkomst is geregeld en verzorgd door wat een “futurist” wordt genoemd. Een futurist is iemand die naar zijn/haar tijd kijkt en komende systemen in regeringen, economie en mogelijke uitvindingen probeert te voorspellen die de toekomst van de cultuur kunnen veranderen.

Dit stelt de mensheid in staat om zich voor te bereiden op welwillende dingen als die gebeuren. Dat is een futurist. Dus, ter ere van de futurist, wil ik een beeld schetsen van drie dingen die jullie in je toekomst zouden kunnen verwachten.

Een van de vragen die eerder vanmorgen in het seminar zijn gesteld gaat over elektronica en machines en over de toekomst van wat jullie “kunstmatige intelligentie” noemen.


dinsdag 11 september 2018

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 2 “Denk niet als een Mens” / geplaatst: 11 september 2018


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 2 “Denk niet als een Mens”
geplaatst: 11 september 2018 

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Waarheid 

Ik Ben Kryon. Ik vertegenwoordig Spirit in zijn geheel. Ik vertegenwoordig waarheid. Ik vertegenwoordig dezelfde waarheid als die van Abraham. Ik vertegenwoordig dezelfde waarheid als die van Elia. Dit is door de eeuwen heen niet veranderd. Ik spreek met dezelfde stem als die waarmee Spirit lang geleden sprak en ik ben hier nu voor jullie en ik vertegenwoordig diezelfde liefde die zich door de eeuwen heen heeft gepresenteerd.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


donderdag 6 september 2018

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 14 “De Nieuwe Mens” / geplaatst: 6 september 2018


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 14 “De Nieuwe Mens
geplaatst: 6 september 2018 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wat moet ik eten? 

Elke aparte biologie (mens) in de zaal is anders en nu brengen wij iets naar voren waar wij het al een tijdje niet over hebben gehad, maar het is nu nodig dat jullie het horen. Wat werkt voor jullie gezondheid is bijna compleet en totaal op jullie Akasha gebaseerd. Waar brachten jullie je meeste levens door? Was het misschien in Azië? Misschien in India of Tibet? Misschien was het op het Zuidelijk Halfrond. Elk van deze plaatsen en culturen hadden verschillend voedsel dat werkte om jullie in balans en gezond te houden.

Toch zijn jullie in dit leven nu op het Noordelijk Halfrond. Wat ik graag wil dat jullie weten is dat jullie sterk worden beïnvloed door het soort dieet dat jullie hadden. (in jullie vorige levens)

Misschien waren jullie vegetariër. Misschien aten jullie alleen maar granen. Daarom zullen jullie cellen om dit dieet vragen om zich in balans te voelen. Begrijpen jullie dit? Er zijn anderen die hoofdzakelijk uit Noord Amerika komen, uit Europa, die nooit dit soort diëten hadden, uit Azië of het Zuiden. Daarom zullen zij ook geen enkele moeite hebben met het voedsel van het land.

woensdag 5 september 2018

Family Bulletin September 2018 / Lee Carroll / 5 september 2018

Family Bulletin
September 2018
Lee Carroll / 5 september 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk! 

Terwijl jij dit leest is het Kryon-team op weg naar een volgende snelle tour door Europa. Deze keer concentreren wij ons op Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en de Tsjechische Republiek.

Na 29 jaar Kryon channelen wordt dit nooit teveel. Wij doen niet alleen de "The Kryon Discovery Series" (met Dr. Amber Wolf) voor het eerst in Europa (Duitsland) maar wij doen ook voor het eerst een weekend in Praag. Er is mij verteld dat de bijeenkomst in Praag bijna is uitverkocht en ik was nieuwsgierig hoe Kryon hier bekend kon zijn. Toen herinnerde ik mij dat alle Kryon-boeken sinds 1994 ook in het Tsjechisch zijn verschenen. Geen wonder! Waarom hebben wij zo lang gewacht?

Dit is voor mij ook een tijd om terug te keren naar Zuid Frankrijk (een deel van Frankrijk waar Kryon zeer welkom is). Voor mij is dit een weerspiegeling van mijn eerste reis naar Europa - vele jaren geleden.


dinsdag 4 september 2018

Live Kryon Channeling 193: Voorspellingen. / 16 juni 2018 /Lee Carroll / Geplaatst: 4 september 2018

Live Kryon Channeling 193:
Voorspellingen.
Deze live channeling werd gehouden in Nanaimo, Vancouver Island, Canada
16 juni 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 4 september 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Nanaimo, Canada.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De drempel waar mijn partner zojuist overheen is gegaan (Lee ging channelen) is er een die jullie zouden kunnen voelen. Het is dezelfde stem, maar de energie verschilt behoorlijk – voor degenen die het kunnen voelen. Deze drempel opent een deur. Het is een deur naar wat jullie “Het Veld“ hebben genoemd, waar geen tijd is, geen ruimte en geen feitelijke “plaats.” Het IS gewoon. Het is er met ieder van jullie en daar ben ik ook.

Sommigen zeggen: “Het Veld is de andere kant van de sluier.” Anderen zeggen: “Het Veld is een magische plaats waar de ziel naartoe kan gaan om een tijdje te rusten voordat hij hier weer terugkomt.” En weer anderen zeggen: “Het is God!” Al deze beschrijvingen zijn correct omdat in de heldenreis die mijn partner vandaag heeft beschreven, ieder van jullie een plaats heeft in dit Veld. Dus door deze deur die door intentie is geopend en door iets dat er in deze zaal gebeurt, begint er een samensmelting van energie. Het is iets dat gemeten kan worden – een samensmelting van gedachten en hart gaat samensmelten op een plaats waar dit veilig is. Het is hier veilig voor een aantal minuten. Deze boodschap zal niet lang duren. Maar het is een veilige plaats om te zijn.