dinsdag 30 april 2019

De Parabels van Kryon Angenon en Verehoo / Lee Carroll / 25 april 2019

De Parabels van Kryon
Angenon en Verehoo
Lee Carroll / 25 april 2019
Vertaald vanuit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Angenon en Verehoo waren gidsen. Angenon was een beetje anders want hij was eerder mens geweest en hij wist dus hoe dit was. Verehoo was nooit mens geweest en had altijd tot een engelengroep behoord. Zij beiden waren leven na leven bij een mens geweest en zowel Angenon als Verehoo waren opgewonden. Zij waren op weg naar weer een planningssessie voor weer een begeleiding van een menselijk leven…. zij zouden deze energie al snel gaan ontmoeten, een ziel die als mens een bewaker van het licht zou gaan worden. Onze twee, Angenon en Verehoo gingen samen dus naar de planningssessie en zouden de entiteit ontmoeten de wij Wo noemen. In een voorgaande parabel die een jaar geleden in deze zaal werd verteld hebben wij al eerder van Wo gehoord. Wo staat nu in de Zaal van Planning die de poort is naar de Grot van Creatie. Wo was er klaar voor om terug te gaan naar de planeet Aarde met zijn karma intact. Angenon, Verehoo, Wo, en alle anderen waren bijeen om de lessen voor Wo te plannen en de huidige ervaringen die zij zullen hebben. Het is duidelijk dat deze planning niet verward dient te worden met voorbestemming. Weer gaat Wo naar de Aarde om blootgesteld te worden aan het passende karma en heeft hij de kans om daar doorheen te gaan, net zoals in het verleden.

Dit ook om Wo de kans te geven om de vibratie van de planeet te verhogen door zijn binnenkomst. Wo is er dus klaar voor om naar de planeet te gaan en zijn karma weer op te pakken waar hij dit had achtergelaten. Hij had ook plannen met andere entiteiten die voor hun lessen terug naar de Aarde gingen en met de Hoger Zelven van degenen die al op Aarde waren. Wo, die de vorige keer als man was geïncarneerd had nu besloten om vrouw te worden. De gidsen waren bereid om samen met haar naar de Aarde te gaan. Zij had gebruik gemaakt van het attribuut om geboren te worden op de eerste dag van de maand september. Zij zou het moeilijk gaan hebben met controle en in de eerste jaren van haar leven misbruikt worden door haar vader, misbruikt door haar stiefvader en zelfs door de broer van haar stiefvader. Toen zij elf jaar oud was droeg zij een – zelf ontworpen - zware karma-last met zich mee en Angenon en Verehoo keken zorgvuldig toe hoe haar omstandigheden zich ontwikkelden. Lieve mensen, er bestaat niet zoiets als voorbestemming (predestinatie), jullie lessen zijn op voorhand besloten en bepaald. De oplossingen zijn aan jullie als jullie op Aarde zijn. Als jullie bijvoorbeeld als hamers naar de Aarde worden gestuurd moeten jullie niet verrast zijn als zij zich in de buurt van spijkers bevinden en dit is logisch en geen voorbestemming. De attributen van de op 1 september geborene zijn dus bekend en jullie zullen niet verrast zijn van de problemen die zij tegen komt en waar zij doorheen moet gaan.


zondag 28 april 2019

Live Kryon Channeling 199: Kryon in Calgary, Alberta, Canada./ 9 maart 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 28 april 2019


Live Kryon Channeling 199:
Kryon in Calgary, Alberta, Canada.
9 maart 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 28 april 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

God in een doos 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik wil graag doorgaan met het onderwerp: Verbinden, waarmee wij zijn begonnen in de vorige channeling.

Mensen hebben zoveel vragen over het schijnbaar onaantastbare idee van een Schepper, een God, een Spirit, een Kracht, die jullie voorstellingsvermogen te boven gaat, maar waar jullie je op een of andere manier direct mee kunnen verbinden. Het is voor jullie moeilijk te geloven dat er een Groep is – jullie kunnen hen allerlei namen geven – die steeds om ieder van jullie aanwezig is. Deze Groep kent jullie namen. Hoe vaak hebben wij jullie verteld dat de naam niet degene is die jullie denken? De naam is die van een zielengroep en is zelfs groter dan jullie je kunnen voorstellen….deze naam zelf. Hij bestaat in Licht en de naam is er niet om te identificeren….de naam is een beschrijving van grootsheid en die spreekt van een zielengroep in dit melkwegstelsel die aan de Aarde toebehoort. Als ik dit zou kunnen samenvatten zou ik zeggen: God kent jullie en dit, lieve mensen, moet gerealiseerd, of getraind worden….dienen de meeste mensen zich eigen te maken. De reden hiervan is algemeen en duidelijk en ik zal het nu nogmaals spreken over het idee dat mensen hebben dat alles wat om hen heen is en intelligentie heeft, een weerklank is van de menselijke intelligentie. Als jullie een huisdier hebben kan dit dier natuurlijk niet jullie taal verstaan maar het begrijpt jullie emotie.

Jullie spreken tegen hen alsof zij alles verstaan (Kryon lacht). Jullie projecteren menselijkheid op het dier om het beestje zich beter te laten voelen, en het heeft geen idee….maar het kan het wel de liefde die jullie hebben voelen!

vrijdag 26 april 2019

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 13 “Het Herijken van de Mensheid” / geplaatst: 26 april 2019


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 13 “Het Herijken van de Mensheid”
geplaatst: 26 april 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Duister Overleven

Lieve familieleden. Net zoals wij zijn jullie eeuwig in BEIDE richtingen. Er was geen begin van jullie bestaan en er zal geen einde zijn. De Goddelijke Vonk die in jullie is weet dit heel goed. Er zal voor ieder van jullie een tijd komen waarop jullie aan het einde van deze incarnatie de kans zullen hebben om de angst voor wat jullie de dood noemen, te voelen.

Toch zijn er velen in deze zaal die daarnaar zullen knipogen en deze dood herkennen als iets waar zij al eonenlang doorheen zijn gegaan. Er is geen angel bij de dood. Het is gewoon een transmutatie van energie – van de ene energie naar de andere. Als jullie dit weer voelen zullen jullie direct weten dat het een “welkom thuis” zal zijn.

Wij vertellen jullie dit, familieleden, omdat wij willen dat jullie begrijpen hoe diepgaand jullie werk op deze planeet is.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


donderdag 25 april 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Ashville, North Carolina. 4 / 23 maart 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 25 april 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Ashville, North Carolina. 4
23 maart 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 25 april 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Regels

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Als jullie een van degenen zijn die hier naartoe zijn gekomen of later de opname horen of deze boodschap lezen, naar welk medium jullie ook luisteren, wees je er dan van bewust dat dit de vierde boodschap is van dit weekend. Dit is een toevoeging aan de andere drie, je zou het zelfs de afscheidsboodschap van dit weekend kunnen noemen. Ik wil ieder van jullie aanmoedigen om te weten dat er een plek is waar de andere drie bestaan zodat jullie de samenhang kunnen zien tussen de vier boodschappen. Zoek de anderen op, zij zijn niet zover weg!

Jaren geleden vertelde in mijn partner om alle boodschappen op te nemen en te bewaren en hen beschikbaar te maken voor de planeet. Hierbij is er soms een misvatting omdat degenen die maar een boodschap lezen niet weten wat er eerder werd gebracht. Daarom zeggen wij wat wij nu zeggen.

De energie waar jullie nu in zitten is een samenwerkende energie. Jullie hebben bij de vorige boodschappen gezeten, bij de vragen en de leringen. Dit schept bijna een familie door deze ervaringen, ook al zijn het maar twee dagen. Dit vormt de boodschap, lieve mensen, die ik aan deze zaal wil brengen, want de boodschappen van Kryon, hoewel die voor iedereen worden gegeven, zijn specifiek bestemd voor de energie van de hier aanwezigen. Jullie zitten samen met mijn partner en de boodschap is voor jullie. Degenen die later lezen en luisteren kunnen sommige dingen van waarheid opmerken, maar echt waar, dit is voor jullie! De energie van de mensen die hier voor mij zitten beïnvloedt altijd de boodschap die wordt gebracht. Wat voor boodschap kan ik brengen aan een publiek dat zit op een hoogtepunt van samenwerking die ervoor zorgt dat zij de meeste dingen die ik vertel kunnen begrijpen. Het gaat dus geen instructie worden, maar meer een ervaring.

woensdag 24 april 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Ashville, North Carolina. 3 / 23 maart 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 24 april 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Ashville, North Carolina. 3
23 maart 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 24 april 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het Bondgenootschap

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Vaak zal de essentie van channelen veranderen. Sommige van die veranderingen zullen lijsten zijn met zaken die jullie moeten weten. Onthullingen over processen; uitleg en soms…niet! Dit is een van degenen die niet worden uitgelegd, lieve mensen, dit is een viering van liefde. Het is heel moeilijk om dingen te definiëren. Zij liggen buiten het gebied van jullie realiteit en het enige dat jullie hebben dat lijkt op de liefde van God is de liefde die jullie voor elkaar hebben, voor jullie kinderen of dieren. Die liefde is soms zo onvoorwaardelijk. Wij hebben jullie verteld dat deze liefhebbende bron jullie naam kent en ver, heel ver boven jullie liefde is verheven. Wat jullie je niet realiseren is dat er overal welwillendheid ten opzichte van jullie is. Ik heb het nu tegen degenen die voelen dat zij slachtoffers zijn van de planeet; die naar een channeling als deze luisteren en boos zijn. Dit maakt hen boos, en dit is vaak gebeurd en mijn partner ontvangt dan een brief of een mail over hoe absurd dit allemaal is. “Hoe kan jij praten over de welwillendheid en de liefde van God als er zoveel mis is?

Er is zoveel mis in mijn leven!” Hoe leg je aan zo iemand uit dat zij zelf hun eigen leven scheppen en ook hun slachtofferschap? Hoe leg je energie aan zo iemand uit, die alleen maar bang is? Bang om het huis uit te gaan omdat er misschien iets zou kunnen gebeuren? Mensen die het ergste bij elke stap verwachten? Hoe verklaar je het feit dat dit een affirmatie is? Als jullie verwachten om slachtoffer te zijn….zullen jullie dit ook zijn! Dit is de manier waarop de energie van deze planeet werkt en die heet: vrije keuze! Wij hebben jullie heel vaak verteld dat de mens krachtig is. Krachtig in elke richting die de mens wil nemen. Als de mens duisternis wil genereren en moeilijkheden is dit precies het bed waarin zij zullen liggen….in al hun levens. En dan horen zij een boodschap van liefde en zeggen: “Absurd, onmogelijk, en begrijpen niet dat zij precies hebben geschapen wat zij doen en het enige bewijs hiervan, voor degenen die luisteren of lezen, om geen slachtoffer te zijn, is het verleggen van hun focus naar iets dat welwillend en prachtig is….als zij dit kunnen! Angst is een gewoonte en in de nieuwe energie keert de gewoonte zich naar het licht. Er is een welwillendheid, een houding, helemaal om jullie heen, en toch hebben jullie vrije keuze. Spirit kan jullie niet pakken en door elkaar schudden en zeggen: “Kijk hier of daar eens naar!” Jullie moeten dit zelf doen. Velen doen dit ook. Maar weet dit: Er is welwillendheid overal om jullie heen.

dinsdag 23 april 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Ashville, North Carolina. 2 / 23 maart 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 23 april 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Ashville, North Carolina. 2
23 maart 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 23 april 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Walk-in en de BDE

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wat nu volgt is nieuw en dit zal zoals altijd gezien worden als controversieel.

De controverse komt van degenen die een bepaald ding op een bepaalde manier hebben geleerd, en wat dit ding ook is, het is gebaseerd op een cultuur die – jullie begrijpen het – lineair is. Een van de moeilijkste dingen die een mens kan doen is buiten de doos te denken waarin hij is geboren naar een doos die logisch is omdat die gaat over de manier waarop de dingen werken. Het is logisch omdat dit de manier is waarop jullie zijn getraind. Het is logisch omdat jullie geliefden dit vertelden. Het is logisch want als jullie bepaalde dingen leren – inclusief de spirituele en bovennatuurlijke dingen – is dit de manier waarop het werkte. Nu komt er een heel ander inzicht, en voordat ik hierover begin vertel ik jullie dit: Het is een nieuw perspectief, lieve mensen, omdat de energie van deze planeet het begrip hierover gaat steunen. Er zijn mensen onder jullie die met hun hoofd schudden en zeggen: “Nee, dit slaat nergens op! Ik word desondanks geacht dit gewoon te aanvaarden”. Het is compleet anders….zo anders dat jullie je hoofd schudden en zeggen: “Ik weet niet hoe dit werkt!” Multidimensionale dingen, lieve mensen, gaan compleet buiten de dimensie om waarin jullie leven, en zij zijn raar en vreemd. Jullie kunnen multidimensionaal leven niet begrijpen dat kan bestaan op manieren die niet passen in jullie definitie van het leven omdat alles wat jullie hebben biologie is!

Wat denken jullie van licht? Heeft licht leven? Jullie zouden zeggen: “Het lijkt zichzelf niet te reproduceren, het lijkt geen dingen te doen die logisch zijn!” Het zijn geen logische dingen in jullie definitie, en toch verandert licht als jullie in de buurt zijn. Licht verandert als jullie het observeren. Dit is bijna een oorzaak-en-gevolg relatie die menselijk bewustzijn verlicht. Wat moeten wij daarmee? Licht is een multidimensionale energie die feitelijk kan antwoorden op menselijk bewustzijn. Dit roept weer andere vragen op: Wat is leven? Wat leeft niet? Wat is jullie definitie van het leven? Ik heb het hierover omdat hetgeen gaat komen extreem complex is.

maandag 22 april 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Ashville, North Carolina.1 / 23 maart 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 22 april 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Ashville, North Carolina.1
23 maart 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 22 april 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Altijd aanwezig!

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij gaan door met de vorige boodschap. Jullie licht wordt zeker gezien en er is zeker grote liefde voor ieder van jullie. Hoeveel channelaars moeten dit tegen jullie zeggen in deze grootse dagen voordat jullie begrijpen dat er een nieuw paradigma is en jullie vertellen over de relatie die jullie hebben met de Schepper van Alle Dingen? Dat wat jullie God hebben genoemd, of Spirit of de Schepper. Een compleet nieuw paradigma! Langzaamaan zijn er mensen die begrijpen en dit begrip begint jullie vrede te brengen. Ik kan jullie mee terug nemen, nu, letterlijk en als ik jullie mee terug neem kunnen jullie de engelwezens zien die naar deze planeet kwamen en begonnen met het zaaien van verlichting naar wat jullie nu mensen noemen. Vinden jullie het niet interessant dat jullie DNA verschilt van alle andere dieren op de planeet? Zelfs degenen die vlak onder jullie staan hebben geen 23 paar chromosomen zoals jullie. Jullie begrijpen dat het een DNA-verandering was, en dat was het ook! De wetenschap ziet dit ook heel duidelijk maar zij weten niet waarom, maar het correspondeert zelfs met de timing die wij jullie hebben gegeven waarin alles gebeurde.

Lieve mensen, dit werd in liefde gedaan, dit werd niet als gevolg van een oordeel gedaan, dit was een prachtig experiment waarbij de Schepper zei dat hij de mensheid als volgende wilde. Deze planeet, de enige, met 23 paar chromosomen, om een reis te gaan starten die werd bepaald door hun eigen vrije wil en waarbij zij konden doen wat zij wilden doen. Maar vergis je niet; toen jullie werden geboren verheugden de engelen zich en dit doen zij nog steeds. Een ander menselijk leven, een ander bewustzijn in het beeld van liefde, in het beeld van de Schepper….hier!

zondag 21 april 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Hobart, Tasmanië. 2 / 26 november 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 21 april 2019

Live Kryon Channeling:
Kryon in Hobart, Tasmanië. 2
26 november 2018 / Lee Carroll
Geplaatst: 21 april 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur


Het Systeem, deel 2

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Dit is deel twee in Tasmanië en die is een deel van de boodschap die gaat over hetgeen jullie om je heen met je meedragen, lieve mensen. Wat jullie met je meedragen zorgt ervoor dat jullie je alleen voelen. Wat jullie ook met je meedragen is een ziel die weet wat jullie weten. Dat gevoel is verkeerd. Het is verkeerd omdat de liefde van God die jullie hier heeft gebracht, het systeem dat hier is ook helemaal weten wie jullie zijn; waar jullie doorheen zijn gegaan en waar jullie je zorgen over maken. Vrije keuze is vrije keuze. Dit betekent dat jullie vrij zijn om je zorgen te maken en angst te hebben. Ook al is er weinig om je zorgen over te maken of bang voor te zijn, als jullie dit doen is dit jullie vrije keuze. Lieve mensen, dit is de definitie van jullie die jezelf definiëren…..hoeveel zorgen en hoeveel angst jullie hebben. Hoe past dit bij hetgeen jullie denken over wie jullie zijn?

Ik wil het hebben over iets dat zeer, zeer diepgaand is. Ik wil het hebben over wat jullie definieert. Dit is niet alleen voor degenen die hier zitten maar ook voor degenen die later luisteren en lezen. Als jullie de vraag zouden moeten stellen: “Wie ben ik?” plakken jullie je naam, je geboorteplaats, je land waar jullie leven enzovoorts daarop; dat jullie Homo Sapiens zijn en misschien een kind van God! Maar als je kijkt naar de manier waarop jullie handelen schudt dit soms niet de hand met wat jullie binnen in je hart voelen en daar zijn twee redenen voor. Een daarvan komt samen met jullie binnen en is de Groep en de tweede heeft te maken met hetgeen jullie is verteld.


zaterdag 20 april 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Hobart, Tasmanië. 1 / 26 november 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 20 april 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Hobart, Tasmanië. 1
26 november 2018/Lee Carroll
Geplaatst: 20 april 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur


Het Systeem, deel 1

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Degenen die luisteren en lezen dienen te weten waar wij zijn. In Hobart, de hoofdstad van Tasmanië; een grootse en prachtige plaats, de “bodem” van het continent Australië. Dit wordt deel 1 van twee boodschappen en ik geef jullie deze informatie zodat jullie ook deel twee zullen zoeken. In de hele reis door dit prachtige land sprak ik over bovennatuurlijke dingen. Bovennatuurlijk betekent: verder gaand dan natuurkunde – dingen die soms worden gezien. Als jullie een spiritueel persoon vragen of er bovennatuurlijke dingen gebeuren in hun werk zouden zij kunnen zeggen: “Ik weet niet wat dit betekent, maar ik heb vertrouwen in het ongeziene” is dit bovennatuurlijk! Zij hebben een idee dat hun leven wordt geleid door een onzichtbare spirituele kracht. Dat is bovennatuurlijk. Als zij gaan begrijpen dat er hier meer is dan zijzelf, onzichtbare dingen, is dit bovennatuurlijk. Op een bepaalde manier valt bijna de hele mensheid in deze categorie. Er is onderzocht dat meer dan 80% van de mensen in een leven na de dood gelooft. Als dit waar is betekent dit dat zij op de een of andere manier in een onzichtbare ziel geloven. Een bewustzijn dat verder gaat, zelfs na jullie laatste adem. Wat gebeurt er nu verder, lieve mensen, zelfs na deze boodschap van liefde. Wat gebeurt er vervolgens? Het zou geloofwaardig moeten zijn. Wat geloven jullie dat er werkelijk om je heen is? Zelfs als jullie alleen zijn, helemaal alleen, wat denken jullie dan dat er is? De boodschap die ik jullie steeds breng over wat jullie geloven is dat dit hetgeen is dat jullie is verteld. Wat ik nu wil is hierover spreken. Praktisch, niet zo bovennatuurlijk, en praten over de liefde van God.


dinsdag 16 april 2019

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 10 “Een nieuwe Dispensatie” / geplaatst: 16 april 2019


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 10 “Een nieuwe Dispensatie”
geplaatst: 16 april 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Lemurische Connectie

Er is een kern in de mensheid die er altijd is geweest,…. die nooit is weggegaan. Leven na leven na leven is die geïncarneerd in expressies van de mensheid die van alle continenten kwamen en van vele leefgemeenschappen die jullie Lemurie noemden. Het was een van de grootste beschavingen op de planeet.

Hoewel die klein was vergeleken met de standaards van vandaag was die verlicht tot bijna aan het einde toe. Er waren grote leiders en wetenschappers, bijna tot aan het einde toe. De eerste groep van jullie die zich ontwikkelde kon gevonden worden in de vallei van de Indus in een volgende grote beschaving die bijna geheel was samengesteld uit Lemuriers. Toch was het niet in jullie voordeel om verder te gaan in een andere ontwikkelde maatschappij en dus werden jullie alweer verspreid….. nu over de hele Aarde.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaaldonderdag 11 april 2019

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 9 “Het Nieuwe begin” / geplaatst:11 april 2019
Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 9 “Het Nieuwe begin”
geplaatst: 11 april 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Dagelijkse Problemen

Wat jullie doorstaan is niet permanent en het antwoord is dus dit: Vier waar jullie zijn….elke dag. Onafhankelijk van jullie doel, wat jullie wensen, wat jullie denken dat er gaat gebeuren, vier de manier waarop het nu is. Klinkt dit bekend? Is dit het antwoord op een andere vraag uit deze reeks? Ja! Wees compassievol met alles om je heen omdat compassie een actie schept, een interdimensionale actie. Het verhoogt jullie licht; het vertelt Spirit over jullie energie. Het zendt jullie namen uit. Het her-lijnt jullie met de rest van ons.
Wisten jullie dit?

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


woensdag 10 april 2019

Kryon: De Buitenaardsen en Wij / 6 april 2019 / Barbara Bessen

Kryon:
De Buitenaardsen en Wij
6 april 2019 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

In alle jaren van mijn eigen ontwakingsproces kwamen vele boeken en veel informatie in mijn handen die zich bezighielden met buitenaardsen, inwerking van buitenaf, politieke achtergrondinstanties en zogenaamde complottheorieën. Zij wezen allemaal meer of minder in deze richting en velen waren behoorlijk geschrokken over hetgeen zij hadden gelezen. Op een bepaald moment heb ik deze boeken terzijde gelegd om de informatie te verteren.

Vandaag de dag kijk ik kritisch naar alle informatie en ik vraag mij innerlijk af of dit waarheid is en vaak merk of hoor ik dat niets is wat het lijkt te zijn en dit geldt in vele opzichten. Dit is trouwens een opmerking van Kryon die hij heel vaak heeft verteld: ”Niets is wat het lijkt te zijn.” Op die manier keek ik naar alles wat ik zo tegenkwam in kranten, tijdschriften, boeken en op het internet. Ik denk dat het probleem is dat men dan ook een soort verslaving kan kweken en er niet meer mee kan ophouden om informatie te zoeken en zich zelfs daarover op te winden.

Deze opwinding kan soms belangrijk zijn als men tegen of voor iets wil beslissen, maar vaak ontneemt dit onze rust. Het is natuurlijk aan te bevelen om je te informeren via het alternatieve circuit, of het nu om medische zaken gaat, over het bouwen van huizen of andere ideeën met betrekking tot het leven.

dinsdag 9 april 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Aidelaide. 2 / 23 november 2018/Lee Carroll / Geplaatst: 9 april 2019

Live Kryon Channeling:
Kryon in Aidelaide. 2
23 november 2018/Lee Carroll
Geplaatst: 9 april  2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur


ZielenPracht

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de tweede channeling in Adelaide en wij kunnen refereren aan de eerste die ging over verandering en als jullie willen kijken naar een van de grootste veranderingen die zich voordoen bij oude zielen zal dit toelaten zijn. Wij hebben het hier eerder over gehad, en dit toestaan is dit: een toestaan van een geloofssysteem dat flexibel is, in plaats van een geloofssysteem dat lineair is en geconstrueerd is en waarheden heeft verdeeld en dat nooit verandert. Jullie hebben er een dat rekbaar is en jullie zeggen dat wat jullie vandaag hebben geleerd interessant is, maar er niet zeker van zijn dat het compleet is, maar weten dat dit kan en verwachten de rest van het verhaal ook te zullen krijgen. Maar wat als hetgeen ik jullie ga vertellen zal uitbreiden wat jullie al wisten? Veel verder dan wat jullie ooit is verteld. Het heeft te maken, lieve mensen, met de pracht van jullie ziel. Het heeft te maken met de compassie van God die groter is dan jullie je ooit kunnen voorstellen. Het is heeft te maken met liefde die dieper en puurder is dan wat jullie als mens ooit kunnen uitdrukken; en die komt van de Schepper.

maandag 8 april 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Aidelaide. 1 / 22 november 2018/Lee Carroll / Geplaatst: 8 april 2019

Live Kryon Channeling:
Kryon in Aidelaide. 1
22 november 2018/Lee Carroll
Geplaatst: 8 april  2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur


Lagen van Verandering

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn in een Australische stad die Adelaide heet. Voor degenen die later luisteren omdat zij niet hier zijn; wat jullie op de achtergrond horen kan de wind zijn.

Er is meer dan de man in de stoel, lieve mensen. Degenen die dit nog nooit hebben ervaren adviseer ik om je geloof te openen en jezelf af te vragen: “Is er meer?” Wat jullie ook is verteld. Als jullie een van de mensen zijn die dit nog nooit heeft meegemaakt en zeggen dat zij er klaar voor zijn om te bezien of hier waarheid is; of er een energie is die zij kunnen herkennen; als jullie een van hen zijn, lieve mensen, vertel ik jullie dat het voor jullie zal gebeuren. Voor degenen die er niet klaar voor zijn zeg ik dit, en vraag ik dit: “Waarom zijn jullie bang als er van jullie gehouden wordt? Geloven jullie in de Schepper? Jullie zullen zeggen: Ja. Geloven jullie in God. Ja, dat doen wij! Waarom sluiten jullie je dan af? Waarom hebben jullie een doos om je heen gebouwd die zegt: “Dit is hoever ik wil gaan…als jij verder wilt….dan stopt het hier voor mij!” Zijn jullie bang dat er teveel van jullie wordt gehouden; want dat is waar het allemaal om gaat.

zondag 7 april 2019

Family Bulletin April 2019 7 april 2019 / Lee Carroll


Family Bulletin April 2019
7 april 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk! 

Ik ben van gedachten veranderd! 
Wat nu volgt is NIET politiek! Toch zullen sommigen, wat ik ook zeg, dit wel zo opvatten. Ik heb nooit commentaar op politieke zaken behalve degene waar Kryon over spreekt aangaande het bewustzijn en de manier waarop de regeringen op een dag zullen veranderen. Ik respecteer echt de meningen van lichtwerkers ongeacht hun politieke inzichten.

Afgelopen maand hadden wij tijdens de weekend conferentie in North Carolina de normale zondagse “vraag-en-antwoord sessie met Lee.” Dit is een moment waarop toeschouwers mij alles kunnen vragen met betrekking tot wat Kryon heeft gezegd en ook om mijn persoonlijke ideeën te vertellen die zijn gebaseerd op de informatie van Kryon. Een van de dames in het publiek vroeg: “Denk jij dat Marianne Williamson tot president gekozen kan worden?” Mijn onmiddellijke en directe antwoord was: “Nee. Onmogelijk!”

Mijn snelle reactie had niets te maken met politiek maar was eerder gebaseerd op hetgeen wij allen al tientallen jaren ervaren op het slagveld tussen licht en donker en de manier waarop vele kiezers gewoonweg zeggen: “Weg met haar!” omdat zij een goeroe is van de Nieuwe Tijd vanwege haar vele boeken over liefde en wonderen en haar betrokkenheid bij een geloof waarvan vele mensen denken dat het gek is. Ik zag voor mijn geest direct iets waarvan ik mij nu realiseer dat het mijn eigen vooroordeel was. Ik was bang voor haar; zelfs met de hulp van Oprah!

zaterdag 6 april 2019

Live Kryon Channeling: Glass House Mountains, Australië. 2 / 18 november 2018/Lee Carroll / Geplaatst: 6 april 2019

Live Kryon Channeling:
Glass House Mountains, Australië. 2
18 november 2018/Lee Carroll
Geplaatst: 6 april  2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur


Gaia Polarisatie

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Mijn partner stapt opzij en alweer weet hij niet wat er komt en wat er komt is iets dat ik met jullie wil delen. Het heeft misschien niet de diepgang die andere boodschappen hebben maar er is informatie, misschien zelfs openbaring.

Over Gaia: Wij begonnen in de channeling van vanmorgen over Gaia te spreken. Deze groep kijkt uit over een uitzicht zoals er maar weinige op deze planeet zijn waarbij jullie verschillende bergen de lucht in kunnen zien steken, alleen of in groepen, in de majesteit van de mist. Sommigen van jullie hebben al ontdekt dat jullie er alleen maar naar willen staren alsof zij iets willen vertellen en zij daarop wachten. Er zijn mensen onder jullie die naar hen staren ….en zij zeggen ook iets tegen hen. Het hangt van jullie zienswijze af en van wat het betekent om zo’n uitzicht te hebben. Als jullie hiernaar kijken kunnen jullie je ervan bewust zijn dat jullie niet de eersten zijn. Kunnen jullie je degenen die dit zagen voorstellen; dit uitzicht waar jullie nu voor het eerst naar kijken? Kunnen jullie je voorstellen dat in die tijd waarin de planeet in communicatie was met de mensen wat die van deze bergen vonden? Is het mogelijk dat zij hen zelfs een naam hebben gegeven? Is het mogelijk dat zij een verhaal vertelden? Het antwoord is: JA! Mijn partner heeft mij gevraagd te vertellen over Macuah, en dit zal ik doen. Het is een verhaal dat niet op deze manier is verteld over de pure afstamming van de Lemurier Mapuah die een meester was; een moderne man die oorlog had gevoerd en toch sjamaan is. De sjamaan merkte dat zijn bloedlijn verzwakte. Hij realiseerde zich ook dat de verhalen van het verleden beperkt waren omdat er een tijd zou komen waarin niemand ernaar zou luisteren. Er was geen jonge inheemse, of krijger, die de verhalen van de afstamming zou kunnen vertellen, zoals het al generaties lang werd gedaan.