woensdag 28 augustus 2019

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 8 “Het IJkpunt voorbij” geplaatst: 28 augustus 2019

Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 8 “Het IJkpunt voorbij”
geplaatst: 28 augustus 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik ben hier gewoon met iemand mee


Jullie kunnen tegen jezelf zeggen: O, Ik zie mijzelf niet als een lichtwerker. Ik ben hier gewoon met iemand mee!” Sommigen van jullie zijn met iemand mee die jullie hoogachten en waar jullie van houden en jullie zijn niet echt geïnteresseerd in spirituele dingen.

Maar dit kan ook het openen van de deur zijn voor het ontwaken door eigen keuze. Wat wij willen zeggen is dit: Er is meer in het leven dan jullie kunnen denken. Jullie aanwezigheid wordt volledig geëerd of jullie dit nu geloven of niet. Wij herkennen jullie ondanks jullie houding van ontkennen.

Wij eren jullie leven op dezelfde manier als dat van degenen die naast jullie zitten. Lichtwerker? Misschien denken jullie van niet, maar er kan een dag komen waarop dit alles veel meer aanvaardbaar wordt dan nu, terwijl jullie doen alsof jullie geen interesse hebben!

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaaldinsdag 27 augustus 2019

Live Kryon Channeling: Kryon bij Mount Shasta 10 Lemurisch Wiel van Lering. / 25 juni 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 27 augustus 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta 10
Lemurisch Wiel van Lering.
  25 juni 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 27 augustus 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Nooit Alleen!

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst
De boodschap van vandaag is een afsluitende boodschap. Voor degenen die deze channeling pas hebben ontdekt: dit is de laatste van een tweedaagse bijeenkomst met de mensen die hier voor mij zitten…de toeschouwers die deel uitmaken van het Lemurisch Wiel van Lering. Deze boodschap wordt gehouden in de schaduw, zoals wij al hebben gezegd, van de berg Shasta. Er is op deze plek een geweldige energie beschikbaar en daar komen wij straks op. Dit wordt geen lange channeling. Misschien korter dan de meeste maar hij bevat informatie waar jullie mogelijk een tijdje over na zullen denken. Ik wil het even hebben over de studie die jullie hebben gedaan over het ene aspect van het Wiel. Nu ga ik iets onthullen en dat is het attribuut van de spiegel/spaak die Ik Ben Die Ik Ben is, en een beetje incorrect is. Dit was niet de taal van de leringen in Lemurie. De essentie was dezelfde. Toen ik mijn partner het attribuut van het Wiel gaf, deze volwassenen-lering van de spaak, was dit een wenk die ik jullie wilde geven….aan een groep die weet wat het is als ik zeg: Ik Ben Die Ik Ben! Dit is een lering met een ander aspect maar wel degene waarvan ik wil dat jullie die bestuderen voor deze tijd. Nogmaals lieve mensen die hier aanwezig zijn….op een bepaald niveau begrijpen jullie dit. Het is heel interessant om zoveel ideeën te horen. Wat als er meer zou zijn? Ik heb jullie channelings gegeven waarin in ik “Ik Ben Die Ik Ben” heb beschreven en ik zal dit nogmaals doen….jullie laten zien dat de betekenis groter is dan het begrip van de mens; hoewel jullie de resultaten misschien wel begrijpen en het idee misschien wel te pakken krijgen en naar adem snakken…”oh….wow! Dat is wat het betekent!” Jullie zijn er nog niet want ik wil dat jullie je bij deze spiegelspaak iets voorstellen. Doe even alles opzij, voor even maar, het zal niet lang duren. Jullie staan vlak voor een ovale spiegel en het is anders. Ik Ben Die Ik Ben is waarschijnlijk de meest multidimensionale zin die ik jullie ooit heb geprobeerd uit te leggen. Oorspronkelijk gegeven in een multidimensionale setting als de uitleg over God zelf….van de Wie van God die niet echt bestaat. Ik heb jullie al vaker gezegd dat een heel hoog bewustzijn naar beneden kan kijken naar een laag bewustzijn en dan kunnen jullie je realiseren waar jullie zijn geweest. Als jullie de berg beklimmen en het uitzicht zien en naar beneden kijken naar degenen die de trappen beklimmen , de rotsen, en jullie kunnen naar beneden kijken en zien hen en weten wat zij doormaken omdat jullie het al hebben gedaan. Zij kunnen omhoog naar jullie kijken maar hebben geen idee wat er voor hen ligt. Met deze spiegel is dit exact gelijk. Jullie gaan in de spiegel kijken en zien een samenstelling van jezelf. Jullie kunnen zien dat het er is maar weten niet hoe jullie daar zijn gekomen. Jullie begrijpen niet echt wat jullie zien maar weten dat jullie het zijn. Jullie zijn momenteel in een lagere vibratie en kijken naar jezelf in een hogere vibratie. Het is niet precies het Hoger Zelf….dat is een beetje anders.

maandag 26 augustus 2019

Live Kryon Channeling: Kryon bij Mount Shasta 9 Lemurisch Wiel van Lering. 3 / 25 juni 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 26 augustus 2019

Live Kryon Channeling:

Kryon bij Mount Shasta 9
Lemurisch Wiel van Lering. 3
  25 juni 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 26 augustus  2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Geheiligde Zienswijze 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst
Degenen in de zaal hebben zojuist een studie gedaan die over zienswijzen ging, over hoe oud jullie beschaving is, over wat er daarvoor is gebeurd en over de zienswijzen van engelwezens, wat jullie zien wat jullie niet kunnen zien, wat jullie geloven. Ik wil daar even mee doorgaan. Ik wil jullie van een paar dingen het begin laten zien. Jullie zijn dus niet alleen. Mijn partner zal niet lang geleden op een berg. Het was een bekende berg die Sinaï heet. Hij bracht daar een channeling die jullie makkelijk kunnen opzoeken, en hij sprak over Mozes. Hij sprak met name over wat Mozes zag en dat alles begon wat de stamlijn van Mozes is, en dat was het brandend braambos. Ik vertelde jullie toen dat je terug moest gaan naar een tijd in de geschiedenis waarin er geen uitvindingen waren die op welke manier dan ook licht zouden geven, behalve als het vlammen waren. Er was geen andere manier om licht op de grond te hebben als er geen vlammen waren. Het idee van verlichting of elektriciteit was gewoon niet in de geest van de mensen aanwezig. Het brandende braambos, lieve mensen, was dus een engel. Het was prachtig….op de grond….vlak voor hem en het sprak tegen hem en vervulde hem van licht en alles wat hij kon zien met het bewustzijn van die dag was een struik die brandde. Dit is de zienswijze en die is gebaseerd op wat mensen weten, geloven en zien en als dingen van een hogere vibratie zijn waarvan zij geen concept hebben zullen zij wat zij zien vaak niet goed beoordelen omdat zij het nooit eerder hebben gezien in zijn volledige vorm. Wij hebben ook verteld dat de mantel van Mozes zijn doel was voor wat hij verder moest gaan doen en hij had daar weinig zin in en dit was het begin van twijfel, zelfs bij Mozes. Hij twijfelde allereerst over zichzelf: “Kan ik dit wel? Het lijkt teveel dat ik een conversatie had met God!


zondag 25 augustus 2019

Live Kryon Channeling: Kryon bij Mount Shasta 8 Lemurisch Wiel van Lering. 2 / 25 juni 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 25 augustus 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta 8
Lemurisch Wiel van Lering. 2
  25 juni 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 25 augustus 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het Wiel identificeren

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst
Het is moeilijk voor degenen die deze boodschap zojuist hebben ontdekt, om te begrijpen wat er eerder in deze zaal is gebeurd en sommige dingen waarover ik spreek zullen voor hen nergens op slaan want de boodschappen die ik voor deze groep vandaag en ook morgen zal brengen zullen geschikt zijn voor het bewustzijn dat aanwezig is en voor de studies die jullie doen over het Lemurische Wiel van Lering. Ik zou willen dat ik jullie kon trainen…buiten de lineariteit….maar dat kan ik niet.

De sterrenmoeders die het Wiel van Lering hebben gebouwd, hebben hetzelfde gezegd…met name als het om het midden van het wiel gaat, de naaf want de naaf vertegenwoordigt de multidimensionaliteit van de Creatieve Bron, en de leringen voor volwassenen zijn bijna helemaal multidimensionaal. Ik wil jullie vertellen over de moeilijkheden van de lineaire geest. Vele jaren geleden, toen de wetenschapper Einstein nog leefde, was er het begin van de kwantumfysica. De mannen en vrouwen die de experimenten deden en de ideeën hadden waren anders dan Einstein. Je zou naar Einstein kunnen kijken als, letterlijk, de vader van het nieuwe denken over de relativiteit van dingen die multidimensionaal leken, zoals tijd, maar dat zijn zij niet echt. Tijd is een onderdeel van de atoomstructuur, tijd is variabel en Einstein heeft dit uitgezocht. Maar toen het op kwantumdingen aankwam vond hij die niet prettig. Wij hebben dit eerder gezegd. Maar specifiek gezien hield hij niet van een experiment dat werd gedaan, hij stelde de mogelijkheden ervan ter discussie, zelfs tot aan zijn dood toe. In dit experiment ontdekte men verstrengeling.

zaterdag 24 augustus 2019

Live Kryon Channeling: Kryon bij Mount Shasta 7 Lemurisch Wiel van Lering. 1 / 25 juni 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 24 augustus 2019


Live Kryon Channeling:

Kryon bij Mount Shasta 7
Lemurisch Wiel van Lering. 1
  25 juni 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 24 augustus 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Herinneren

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

De man in de stoel, mijn partner, heeft een serie ontmoetingen opgezet in wat de schaduw van de berg wordt genoemd. Voor mensen die deze boodschappen pas ontdekten: wij bevinden ons in de stad bij Mount Shasta. De schaduw van de berg is wat gezien wordt als het gebied waar de invloed van de berg aanwezig is. De invloed van degenen die in de berg zijn is er al duizenden jaren en is ook opgemerkt. Zo vele channelaars, zo vele intuïtieve mensen, hebben hier deel van uitgemaakt. Het gaat ook veel verder dan wat jullie een “eenvoudige schaduw” noemen. Hier zitten jullie dus en wat ik jullie wil vertellen is geen toevalligheid. De keren waarop mijn partner in de stoel heeft gezeten gebeurde er iets in deze zaal. Dit is boodschap nummer zeven. Cijfers betekenen dingen en soms als jullie door het leven gaan lijken cijfers die jullie tegenkomen toevalligheden, maar als je er op een esoterische manier naar gaan kijken, als jullie ernaar gaan kijk op de manier zoals enkele Ouden dit deden, zelfs zoals sommige meetkundigen deden, zullen jullie merken dat zij zich herhalen…zelfs de “gewone” getallen. En als zij dit doen is het een symbool, een teken….en zij betekenen dingen. Zij spreken tegen jullie en onthullen soms dingen. Dit is nummer zeven, lieve mensen, en dit is een eerbetoon aan de Zeven Zusters, een eerbetoon aan de Pleiadische energie….aan degenen die in Lemurie onderwezen en die hier kwamen. De stamlijn in de berg omvat ook Lemurie. Jullie zitten dus in de schaduw van het onderwerp waar wij het vandaag en morgen over hebben….informatie die aan Lemuriers werd gegeven….kostbare informatie. Kunnen jullie je dit in jullie maatschappij voorstellen? Misschien komen jullie van een geloofssysteem waar jullie een profeet hadden. In deze systemen zijn er mensen die zich verzamelen rondom de profeet en hij onderwijst dan…. of deze profeet dan Boeddha was of Christus of Mohammed of een van degenen die ongelooflijk wijs lijken te zijn, zelfs de huidige wijzen. Het scenario is hetzelfde: men zit aan hun voeten en luistert en er komen diepgaande dingen naar buiten….dingen die niet van de Aarde zijn maar dingen die tot de andere kant van de sluier behoren en door hen in jullie eigen taal worden weergegeven. Jullie merken dat zij reële dingen tegen jullie vertellen.

vrijdag 23 augustus 2019

Live Kryon Channeling: Kryon bij Mount Shasta, Californië. 5 / 20-23 juni 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 23 augustus 2019


Kryon bij Mount Shasta, Californië. 5
20-23 juni  2019 / Lee Carroll
Geplaatst:  23 augustus 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Bergbewustzijn

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Zo is dit nu de laatste channeling van de serie die jullie hebben bijgewoond. Sommigen van jullie zijn pas aangekomen en zijn niet bij alle bijeenkomsten geweest maar dit maakt niet uit. Er zijn meer “aanwezigen” bekend. Er zijn ook mensen die hier later naar luisteren en ik zeg tegen hen: Als jullie niet klaar zijn voor een paar “spookachtige” dingen dan kunnen jullie nu beter afhaken omdat wij heel esoterisch gaan zijn. Niet altijd ga ik naar die hoogte, maar de oude zielen in de zaal zijn er klaar voor om de realiteit te pakken van onzichtbare dingen en dit begon al lang, lang geleden. De mensen in de zaal en ook degenen die later luisteren en lezen kunnen verbonden zijn met een verhaal dat ik al vele malen heb verteld.

Over een paar dagen zal deze groep weer hier zijn en zal er een verhaal worden verteld en zal er een studie beginnen die valt onder de puurheid van het Wiel van Lering; een wiel dat uiteindelijk in een bepaalde vorm over de hele wereld, de tradities van de hele wereld in een bepaalde vorm, zelfs vandaag met de sjamane Michelle zal zijn. Zij vertelde jullie over de traditie van het Gouden Wiel dat op de een of andere manier eindigde op de bodem van het Titicacameer. Dit zijn de tradities…..soms metaforisch en soms echt, van een kern-lering die lang gleden is begonnen. Maar de meest diepgaande kern-lering zit in jullie Akashakronieken. Ik zal iets zeggen dat ik niet vaak vertel. Alle oude zielen die hier zijn – zelfs degenen die hiermee naartoe zijn genomen – merken dat jullie jezelf bevinden in een energie die uitbreidt en antwoordt….zeker antwoordt op een energie die jullie waarschijnlijk niet hadden verwacht. Het is geen energie die zegt dat jullie hier zijn….het is een energie die zegt dat jullie Lemuriers zijn.

donderdag 22 augustus 2019

Live Kryon Channeling: Kryon bij Mount Shasta, Californië. 4 / 20-23 juni 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 22 augustus 2019

Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta, Californië. 4
20-23 juni 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 22 augustus 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Puzzel. Deel 2

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Vandaag spreek ik niet alleen tegen de hier aanwezigen maar ook tegen degenen in de toekomst. Jullie hebben de toon gezet. Degenen die hier voor mij zitten zijn in de schaduw van de berg die Shasta wordt genoemd. Een berg die geheiligd is en dit al meer dan 11.000 jaar is voor mensen die hun oog erop lieten vallen en de energie ervan voelen en die dit soms helemaal niet plannen dat hij tegen hen spreekt en zij dit kunnen voelen. Wij komen daar nog op. Dit is boodschap nummer vier van de vijf die ik in deze ontmoeting breng waarvan een paar in de schaduw van de berg. Deze schaduw waarover wij spreken is heel, heel groot. Het is geen schaduw, lieve mensen, die lineair is. Het is er een die zichzelf uitdrukt in zo vele kilometers van de berg vandaan. Het is feitelijk een schaduw die mensen uitzoekt om te ontmoeten en jullie weten dat daar meer in zit dan jullie denken. Deze boodschap van vandaag is een voortzetting van de vorige. Als jullie de vorige niet hebben gehoord: wij gaan verder met de energie van de laatste boodschap en willen die uitbreiden en ermee doorgaan. Mijn partner heeft dit allemaal voor jullie bewaard op wat hij zijn web noemt. De boodschap voor deze noemden wij: “de Puzzel.” Wij gaan dit verhaal vervolgen omdat er zoveel meer is om over te praten. Maar voordat wij dit gaan doen….lieve mensen, deze channeling heeft ook vele andere boodschappen. 

Degenen die hun leven wijden aan het channelen zijn hier en drie daarvan zitten hier voor jullie. Er zijn mensen die de lineaire vraag stellen en die channeling in het algemeen niet begrijpen en vragen: “Kryon, ben jij niet een beetje bang dat de andere channels misschien tegengestelde informatie geven?” Dit komt van degenen die niet begrijpen wie hier zitten of die niet volledig het paradigma dat wij jullie leren, begrijpen. Hebben jullie gehoord hoe elke boodschap eindigt? Zelfs vandaag, bij alle boodschappen die zij brengen, zijn de gereedschappen die zij brengen, de concepten en de zienswijzen die zij jullie geven….bijna elke keer zullen zij afsluiten door jullie te vertellen over de liefde van God. Sommigen zullen ook feitelijk de woorden uitspreken: “Wij houden van jullie, wij houden van jullie!” Dit is de symbiose tussen alle channelings….zij hebben allemaal de liefde van Spirit die door henzelf en hun boodschappen heen gaat. Elk van hen geeft een andere smaak, een andere soort boodschap omdat ieder mens uniek is. Elk mens heeft zijn eigen smaak waarop hij reageert en wat de waarheid in hem wakker maakt en over de manier waarop hij wil zitten en luisteren en daarom zullen de verschillende channelings die jullie horen naar de smaak van vele mensen zijn.

Dit is de manier waarop het werkt, lieve mensen, en daarom zijn er dezer dagen zoveel mensen die channelen. Er zijn steeds mensen die vragen hoe je onderscheid kunt maken tussen echte channelaars en mensen die hun ego channelen. Het antwoord is altijd hetzelfde: gebruik je eigen onderscheidingsvermogen van liefde dat jullie hebben….ga naar binnen en luister of alles wat zij jullie vertellen gaat over jullie pracht en dat God van jullie houdt. Gebruik het woord God, Spirit, Creatieve Bron, zij hebben het allemaal over hetzelfde: een overkoepelende Bron die jullie schiep zoals jullie hier zitten. Die jullie schiep – wij hebben het eerder gezegd – naar zijn beeld en gelijkenis….een menselijk woord, een woord uit de schrift, als jullie willen….en dit beeld is liefde, en daar zijn wij dan terug bij de liefde! Wij hebben het al vaak gevraagd en wij blijven dit ook doen: “Hoe leg je liefde uit. Hoe is dit mogelijk?” Allereerst hebben wij gezegd dat liefde niet lineair is….jullie als mensen, weten dit als jullie voor de eerste keer in de ogen van een pasgeboren kind kijken….moeders, een kind dat uit jullie is voortgekomen….jullie weten hoe dit voelt. Ik zeg jullie dat dit gevoel dat jullie dan hebben niet opgeschreven en verklaard kan worden….het is te groot, de liefde van God is te groot voor jullie om op papier te zetten. Het is gek om eraan te denken dat twee mensen voor het eerst elkaar in het maanlicht aankijken, elkaar in de ogen kijken en zeggen: “Ik hou van jou!” Vragen jullie dan: “Wat bedoel je?” (gelach)  Toch zeggen wij tegen jullie dat God van jullie houdt, jullie namen kent en dat jullie naar zijn beeld zijn geschapen, en jullie zeggen: “Wat zijn de regels?” Dat is een voortzetting van de channeling die “Puzzel” wordt genoemd. Als je terugkijkt is het eenvoudig….wij spraken met jullie over deze puzzel dat de mensheid weet dat er een leven na de dood is, zelfs de statistieken na interviews wijzen uit dat meer dan 80% van de planeet gelooft in het leven na de dood en dit betekent dat zij begrijpen dat er meer is en daardoor worden zij dan aangetrokken door een plaats als deze omdat zij meer willen weten over wat dat dan wel kan zijn. 

Daarom heeft het grootste deel van de planeet bepaalde soorten geloofssystemen, en daar hadden wij het gisteren over. De puzzel wordt vaak benaderd met kleinigheden en lineariteit….Hier is God, hier zijn de regels, hier is wat jullie moeten doen, hier is hoe jullie met God moeten spreken door te bidden en vaak door een tussenpersoon die voor je spreekt , jullie mogen geen fouten maken en als jullie die hebben gemaakt moeten jullie die weer goedmaken, enzovoorts, enzovoorts. Dit voldoet in een lagere energie aan de puzzel. Maar gisteravond hadden wij het over wat er gebeurde sinds 2012 en een beetje daarvoor, dat gewone mensen, niet noodzakelijk degenen die in deze zaal zitten, zich de vraag gingen stellen: “Is er meer dan mij is verteld?” Wij eindigden die boodschap met het idee dat er is om naar die plaats te gaan en de vraag te stellen, maar degenen die de vraag stellen en antwoorden krijgen openen een deur naar een ander paradigma en soms voelen jullie je daarbij niet gemakkelijk….in feite zelfs vaak omdat jullie een lineaire parachute hebben waarvan jullie je niet bewust zijn. Dit is hoe het werkt: van jezelf hebben jullie het idee in deze nieuwe energie dat er meer is dan jullie is verteld en jullie willen het onderzoeken en in groepen als deze bijeen komen en het bestuderen. 

Bijna alle channelings vertelden jullie dat jullie dit zelf moeten doen. Zelf doen betekent dat vrije keuze van het bewustzijn hierbij betrokken is om jullie door die nieuwe deur van uitleg, van onderzoek van een nieuw paradigma te krijgen en als jullie daar zijn hebben wij jullie ook verteld dat jullie niet alleen zijn maar het lijkt daar wel op. De parachute zijn altijd de regels geweest, de doctrine, de profeten, de boeken….zij zijn daar allemaal om te bestuderen zodat jullie kunnen uitzoeken wat jullie moeten doen als….. Toch, als jullie naar die deur gaan is het net alsof jullie in het niets stappen.

Lieve mensen, ik weet dit, wij weten dit…..alle channelaars die hier voor jullie in de stoelen zitten weten dit. Daar is het steeds om gegaan….wat doen jullie als volgende stap, hoe gaan jullie ermee om? Hoe veranderen jullie paradigma’s? Wat doen jullie? Wij gaan hier dus mee door. Ik wil jullie graag vertellen hoezeer wij vanuit ons gezichtspunt van achter de sluier begrijpen hoe moeilijk dit is omdat wij hebben toegekeken wat er met mensen is gebeurd die uit het mens-zijn stappen.

Het is interessant om in jullie geschiedenis te zien wat er gebeurde – een metafoor – zo gauw jullie de kracht van het licht kregen….dit was niet zo lang geleden….zo gauw jullie vliegtuigen kregen – wat voor soort ook, hoe groot of klein of sterk, was er voor degenen die hen vlogen het idee dat er een ontsnapping zou moeten zijn als dit nodig was. Dit werd de parachute. In de vroege dagen was dit een compleet mysterie. Jullie konden niet vliegen, hoog in de lucht. Oh, jullie hadden hoge plekken zoals bergen, maar niet zoals de situatie vandaag is. Er was dus nooit de noodzaak geweest om te ontsnappen aan grote hoogte. Kunnen jullie je voorstellen waar zij doorheen gingen bij het testen hiervan….de lucht in gaan met een groot pakket van zijde en vele lijnen op de rug om uit te zoeken of het werkte? Wie zou het redden en wie niet? En hoe zou het zijn als een menselijk lichaam met grote snelheid de grond zou bereiken? Zij wisten niet precies wanneer zij de parachute op het juiste moment zouden moeten openen want je kon hem in het vliegtuig niet openen. Hij moest zich openen als er op de een of andere manier wind was anders zou hij niet open gaan. Steeds maar weer hebben de mensen experimenten gedaan om deze dingen uit te zoeken en uiteindelijk was het resultaat dat men iets had uitgevonden dat zich bijna altijd opende. Maar er was nog altijd dat “bijna!” Er moest een mens zijn, lieve mensen, die dit voor het eerst deed en uit een vliegtuig sprong met die bobbel en die lijnen op zijn rug. Hoe zou dit voelen? 

Zouden jullie het redden, of niet? Zouden jullie te snel naar beneden gaan? Zou er wind zijn of niet? Zouden jullie in een boom terecht komen? Wat zou er gebeuren? Dit gevoel op dat moment is wat vele lichtwerkers voelen als zij in het licht stappen en er geen parachute is – tenminste, voor zover zij weten – en er geen regels zijn. Er is geen profeet om je aan vast te houden als jullie falen en alles wat jullie hebben is dat er een liefhebbende God is die heel anders is dan alles wat jullie ooit is verteld. Wij hebben jullie gisteravond bij het sluiten verteld om je niet druk te maken over kleinigheden. Ik ga het hier over hebben zodat de mens, deze moedige mens, die in het vliegtuig stopt om te bezien of het experiment werkt, te helpen. Valt iemand te hard, dan heeft de volgende meer lijnen tot zijn beschikking en zo is er dan de ontwikkeling van de parachute. Men sprong weer, zelfs in de wetenschap dat het voorheen fout ging. Dit was allemaal onderdeel van de uitvindingen van vandaag maar toch zijn er nog steeds mensen die voor het eerst dingen doen die zij nooit eerder hebben gedaan….hetzelfde gevoel.

Wat ik jullie wil vertellen is interessant en ook een metafoor. Stel dat jullie dit tientallen jaren achter elkaar hebben gedaan en er nu iemand komt die zegt: “Wat jullie hebben gedaan is werken met luchtdruk en maar hopen of de parachute open zal gaan. Wat als jullie in plaats daarvan de lucht gebruiken als bij een vleugel zoals jullie dit doen bij het vliegen dat jullie wel begrijpen? Wat als jullie de touwen zo construeren dat jullie de parachute kunnen besturen zoals een glider? Het werkte! Nu zijn er ook mensen die niet alleen uit een vliegtuig willen springen maar dit ook vanaf bergtoppen doen. Nu hebben jullie mensen die gebruik makend van de thermiek urenlang in de lucht kunnen blijven. Er zijn mensen die op de vierkante centimeter kunnen landen, zoals zij zeggen. Zij kunnen in de lucht blijven omdat zij gebruik maken van de lucht die zij niet kunnen zien en nu zweven zij! Dit paradigma dat zo beangstigend voor hen was en waarvan zij hoopten dat het zou werken en hoopten dat zij niet in een boom zouden landen en hoopten dat de parachute zich zou openen is nu verfijnd zodat zij nu controle hebben over onzichtbare dingen die de lucht worden genoemd. Snappen jullie waar ik heen ga? Er was tijd voor nodig en experimenteren. Er was moed voor nodig. De metafoor die wij jullie geven is een beetje anders dan bij het stappen in de nieuwe energie, dit nieuwe gebied. Ik wil jullie vertellen dat alle boodschappen waarin wij hebben gesproken aan het spel gaan meedoen.

Heel belangrijk: God weet wanneer jullie de deur openen. Spirit, de Schepper, weet wanneer jullie de deur openen! Dit is moeilijk, want als jullie die deur openen kunnen jullie dit niet zien. Jullie hebben niet de parachute van de doctrine of de woorden. Alles wat jullie hebben is schijnbaar lege ruimte. Hier gaat het goed worden, want terwijl jullie leren houden wij jullie vast. Als jullie bang zijn houden wij jullie vast. Dan begint het experimenteren en leren jullie om te vliegen en dit betekent dat jullie de energie gaan begrijpen die vreemd lijkt te zijn omdat er geen steun lijkt te zijn van doctrines en regels. Maar jullie realiseren je ook nog iets anders. Jullie kijken terug – wij hebben het hier eerder over gehad, naar beneden kijken naar een oud bewustzijn is makkelijk maar omhoog kijken naar een bewustzijn dat jullie nooit hebben ervaren is niet mogelijk. Maar hier zijn jullie dan, boven alle dingen en gaan door die deur en experimenteren met onzichtbare dingen en hebben de koorden om te sturen en hier zitten jullie nu, en luisteren om iets te scheppen dat jullie niet hadden verwacht. Opeens kijken jullie achterom en zien dat de mensheid niet anders is dan een vermenselijkte God. God wordt de boze vader, degene die je moet behagen omdat je anders wordt gestraft en jullie realiseren hoe vreemd en gek dit is en uit wat voor kinderversie jullie vandaan komen en als jullie omhoog gaan kijken is alles wat jullie zien: liefde! Daar wil ik het over hebben!

Als God tegen jullie zegt: “Ik houd onmetelijk van jullie” wat doen jullie dan? Is jullie antwoord dan: “Wilt u dit even uitleggen?” Of nemen jullie gewoon aan dat er een liefhebbende Schepper is die met jullie wil samenwerken? Er zijn zoveel dingen die ik jullie nu zou kunnen vertellen over dit onderwerp. Er zijn veel mensen die zeggen dat zij uit het oude zijn gestapt maar hier moeite mee hebben. Lieve mensen, ik wil graag uitleggen wat er met deze generatie van lichtwerkers aan de hand is: JULLIE ZITTEN IN EEN TRANSITIE tussen lichamen die jarenlang zijn geprogrammeerd om zich op een bepaalde manier te gedragen en opeens zijn jullie op een plaats waar jullie met hen gaan spreken, wat jullie nooit eerder hebben gedaan….waar jullie op dagelijkse basis proberen om jezelf te helen en waar generaties lang zich altijd hebben bezig gehouden met instinct terwijl zij nooit van deze dingen hadden gehoord. Het is bijna alsof er een programma of een patroon binnenin de meesten van jullie is dat direct kan antwoorden. Ik heb dit eerder gezegd: Het lichaam wil luisteren. Daarom hebben wij jullie gezegd dat jullie dit het best dagelijks kunnen doen en omdat jullie daaraan niet gewend zijn. Sommigen van jullie zullen gedeeltelijke resultaten hebben en niet volledige omdat het moeilijk is om de lichamelijke geschiedenis van eeuwen te kennen in een oude energie en dit dan opeens te veranderen. Maar bewustzijn is nog steeds het antwoord en het lichaam zal reageren door zich constant te verjongen. Als de vernieuwde cellen er eenmaal zijn zullen zij jullie horen spreken. Hoelang heeft een mens ervoor nodig om zich te verjongen, inclusief de huid? Het kan langer duren dan jullie denken, en zelfs deze cellen moeten getraind worden. Dit is anders….jullie staan op de drempel naar nieuwe dingen, maar ik zeg jullie dit: Als jullie terug komen, en dat doen jullie, zullen jullie dit al in je hebben en zo gauw jullie ontwaken weten jullie hoe dit gedaan moet worden. Dit is het verschil tussen de oude ziel van vandaag en de nieuwe die jullie zullen worden. De oefeningen die jullie nu doen, het werk dat jullie nu doen, zijn opgeslagen in jullie Akashakroniek en als jullie de volgende keer wakker worden en er ontwikkeling is zullen jullie je dit herinneren en ermee doorgaan en niet weer dezelfde fouten maken als voorheen en fris zijn en langer leven dan nu. Dit is een onderdeel van het doorbreken van het oude naar het nieuwe.

“Kryon, ik heb nog steeds problemen!” Ja, dat weet ik. Het is moeilijk om uit dat vliegtuig te springen, dat is echt zo! Er zullen dus cirkels zijn waarin jullie teruggaan naar het oude en het nieuwe proberen. (Kryon lacht) Wij zien dit en wij begrijpen dit. Er is geen goed of fout op de manier waarop jullie hierover beslissen, over hoever jullie willen gaan en hoever niet, of misschien wel alles willen loslaten. Dit is wie jullie zijn want jullie zijn absoluut uniek. Ik zal jullie iets beloven: voor degenen van jullie die hier echt mee door willen gaan heb ik eerder een parabel gegeven die “De ontbrekende brug” heette. Als jullie dit in je hart voelen zullen jullie begrijpen dat het “erin springen” het beste is dat jullie kunnen doen. Dit is het moment waarop jullie tegen jezelf zeggen: “Alles wat ik ooit heb gehoord en begrepen over alles op deze planeet is zal ik opzij schuiven….alles! Wat mijn pastor zei, wat mijn ouders zeiden, wat mijn priester vertelde, mijn rabbi…..ik schuif het allemaal opzij. Ik kan daarnaar teruggaan als ik dat wil, maar nu schuif ik het opzij en zeg: “Lieve Spirit. Is het waar dat er meer is?” Ik zal jullie zeggen dat als jullie daarvoor moedig genoeg zijn en je hand opsteken dat die dan als een antenne is. Het is een antenne en deze antenne zal niet door de bliksem geraakt worden. Wat er gaat gebeuren is dat die hand een antenne gaat worden maar jullie hebben hiervoor ook nog een andere hand. Dit gaat jullie uit de oude energie van slachtofferschap trekken en het trekt jullie langzaam naar een gebied dat jullie niet begrijpen, maar die hand is er om jullie vast te houden totdat jullie eraan gewend zijn. Een paradigma dat jullie niet kennen en schijnbaar op ijle lucht lijkt. Maar deze hand houdt jullie vast tot op een moment waarop jullie als vogels uit het nest worden gegooid om zelf te kunnen vliegen, en dat is het moment waarop wonderen gaan gebeuren.

Zijn jullie in staat om te zeggen dat jullie weten dat er een probleem in de toekomst ligt….dat jullie weten dat er iets is? “Ik weet dat het op de een of andere manier opgelost moet worden en ik steek mijn hand uit. Ik ben echt nieuwsgierig, ik let op hoe ik slaap, hoe ik eet en ik vraag mij af of iemand in de zaal dit ook heeft meegemaakt of zelfs nu meemaakt.” Nieuwsgierigheid naar de toekomst….laat mij jou vragen:  Wat zou er gebeuren als je deze dingen ziet en zegt dat zij zichzelf zullen oplossen? Dit is het verhaal van de ontbrekende brug. Zoek het eens op en lees het of luister ernaar….het is beschikbaar. Dit gaat over degene die alles voor de toekomst opzij schuift omdat hij rekent op oplossingen die hij nog niet begrijpt en niet zelf kan uitvogelen en die gebeuren in een tijd die hij ook niet begrijpt. Daarom is het zo dat als jullie hetgeen jullie geloven aan iemand vertellen die lineair is en die jullie op straat tegenkomen: “Oh, die moeilijkheden….daar maak ik mij niet druk over, die lossen zich vanzelf wel op!” Zij plakken jullie direct een etiketje op als degenen die een beetje getikt zijn en geloven in ruimteschepen boven hun hoofden. (gelach) Dan lopen zij weg. Net as bij een channeling zijn zij te slim om te kijken. In hun lineariteit weten zij wel beter en als zij in die lineariteit blijven moeten zij wachten. Maar dat er meer dan dat is hebben jullie ontdekt. Er is meer.
Waar gaat deze boodschap nu echt over? Alweer: Wij houden van jullie. Daar gaat deze boodschap over! Wat zouden jullie zeggen over die eeuwige God waarin jullie geloven? Of over de puzzel die vertelt dat er iets meer moet zijn dan jullie kunnen zien? Wat kunnen jullie zeggen over de dingen die jullie wel weten? Het is interessant dat de meeste georganiseerde religies het met jullie eens zijn. Wat is dit? Wat is de algemene noemer waar iedereen over praat? Het antwoord is: de ongelooflijke liefde van God! De meeste doctrines nemen jullie dan mee naar andere plaatsen, maar ik heb het over de kern! Is het niet interessant dat de eerste geregistreerde religie op de planeet, de Hindoe, helemaal geen profeet heeft?

Eenheid met alles!

Eenheid…..waarschijnlijk heel dicht bij de waarheid. Vanaf dat punt deden mensen wat zij deden, en ik heb jullie dit verteld en jullie weten dit ook. Maar de liefde is de algemene noemer; iets dat niet uitgelegd kan worden en daarom bemoedig ik jullie om vertrouwen te hebben op elke manier die jullie willen en op welk punt ook dat jullie willen en gemakkelijk voelt. Open de deur langzaam als jullie dit willen of helemaal ineens als jullie dit willen. Maar weet dit: er is iets meer dan jullie is verteld. Dit is echt zo en de mensheid ontdekt dit langzaamaan. Jullie beginnen het te zien. Een van de grootste religies op de planeet sluit langzamerhand zijn deuren, kerken worden museums….er beginnen dingen te gebeuren die nooit werden verwacht omdat mensen zich afkeren van het lineaire idee van straf en naar hetgeen gaan dat pure liefde is als zij gaan zoeken naar wat zij zien en wat zij gaan doen en ik hoop dat jullie afstemmen op deze boodschap, lieve mensen, waarin alles wat ik heb te zeggen is dat er meer is om te begrijpen en dat God jullie namen kent.

Wij gaan nu sluiten en ik vraag jullie om iets te herhalen….iets wat ik zelden doe. Herhaal: “God kent mijn naam.” Wat betekent dit voor jullie? Wat kan het zijn? Ik vertelde jullie: alle energieën in de schaduw van de berg kennen jullie namen. Elk van degenen die toekijken naar deze bijeenkomst kent jullie namen. Dit is overduidelijk voor wat er verder gaat komen en dat is de onzichtbare hulp die jullie steunt en helpt met jullie parachute voor de oude zielen en de lichtwerkers die de volgende stap willen zetten.

Ik zal zeggen wat elke boodschap bij afscheid heeft gezegd.

Wij houden van jullie.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid. De reden waarom wij hier zijn is het doorgeven van deze modellen en de concepten van liefde over een liefhebbende God….meer dan jullie weten.

En zo is het.

Kryonwoensdag 21 augustus 2019

Live Kryon Channeling: Kryon bij Mount Shasta, Californië. 3 / 20-23 juni 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 21 augustus 2019


Kryon bij Mount Shasta, Californië. 3
20-23 juni 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 21 augustus 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Puzzel. Deel 1 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Er is een consensus tussen de mensen die eraan gewend zijn dat de mensheid in het algemeen gelooft in een leven na de dood. Statistisch gezien gaat het over meer dan 89%. Miljarden mensen die hier zijn en die dagelijks aankomen en vertrekken, geloven in een leven na de dood. Dit, lieve mensen, is intrinsiek, het is innerlijk aangeboren en dit nemen jullie met je mee als jullie hier komen. Er zijn mensen die vroegen wat channeling nu precies is. Hoe werkt dit in een mens? Op dit punt zeggen wij dat dit een stroom van intuïtie is. Om te kunnen channelen is het zo dat jullie  leren om intuïtie te herkennen en dit op een betere manier te laten werken om dingen te vormen die logisch voor jullie zijn. Dat is channeling. Deze speciale boodschap moet volgens mijn partner een titel hebben. Dit is niet iets dat wij normaal gesproken met intuïtie doen. Maar wij zullen het doen. Jullie zouden kunnen zeggen dat het goed is om een titel en een onderwerp te hebben voor al deze boodschappen zodat jullie een idee hebben waar zij over gaan. Zijn jullie je ervan bewust dat jullie elke intuïtieve gedachte die in jullie opkomt een titel geven? Op dit moment is de naam die ik eraan wil geven: Wat was dat? Maar ik geef hem toch een titel en die is: De Puzzel. Het is een groots verhaal en het is een verhaal over bewustzijn en de manier waarop jullie denken en handelen en over wat er is gebeurd.

Het is heel interessant, nietwaar, dat als jullie naar de mensheid kijken, naar wat zij geloven, dat er over het algemeen bij het grootste deel van de mensheid een consensus is dat er een leven na de dood moet zijn. Statistisch gezien gaat het om meer dan 80%....miljarden! 80% van degenen die dagelijks komen en gaan geloven in een leven na de dood. Dit is intrinsiek aangeboren als jullie hier komen, en dus is er het zaad voor het geloof dat er meer is. Dit brengt bij jullie dan vragen naar boven over wat daar is en wie het schiep, misschien de ziel….en ook daarover is er consensus. Bijna universeel op deze planeet, door alle geloofssystemen heen, is er een voertuig waarin jullie rijden….jullie zijn hier een tijdje en gaan verder. Dit is dus de stelling. Maar wat op dit punt in de tijd interessant is, is dat jullie op elk moment vrije keuze hebben om dat te onderzoeken, ernaar te kijken en de vragen te stellen. Uiteindelijk doen jullie dit. Jullie denken dat vrije keuze een zeer positief idee is. “Ik heb vrije keuze; ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik kan kiezen welke vibratie ik op de planeet wil. Ik wordt niet gedwongen naar welk geloofssysteem dan ook. Ik kan met mijn eigen bewustzijn scheppen wat ik wil. In mijn eigen tijd kan ik geloven wat ik wil” zeggen jullie. Dit klinkt allemaal heel positief, lieve mensen, en toch wordt het een frustratie….een puzzel! De reden hiervan is dat jullie hier in een laag bewustzijn zitten waarin hetgeen jullie niet begrijpen achter de sluier is en als jullie volwassen worden is er dus een puzzel. In een laag bewustzijn is de puzzel door vele mensen toch opgelost, maar daar ben ik nog niet.

dinsdag 20 augustus 2019

Marshmallow Boodschap: Uit Kryon Boek 13 “De herijking van de mensheid” / geplaatst: 20 augustus 2019

Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 13 “De herijking van de mensheid”
geplaatst: 20 augustus 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Dispensatie van Wijsheid
Er vindt een dispensatie van wijsheid op deze planeet plaats. Alle mensen die met zichzelf in de knoop zitten of over wat er vandaag is gebeurd (het Kryon-seminar) of zich afvragen of zij zijn gemanipuleerd met kennis of energie, zouden naar binnen moeten gaan en de rauwe, pure energie van de liefde van God voelen. Rauw wil zeggen dat het niet gefilterd is en jullie het kunnen zien zoals het is.

De gepastheid van alle dingen onthult zichzelf, inclusief jullie plaats op Aarde, het leven dat jullie leven met de mensen om je heen en met alles wat jullie hebben geleerd. Jullie wijsheid zal jullie vertellen dat het allemaal correct en helder is en dat jullie geen fouten hebben gemaakt.

Jullie zijn wijzer dan jullie denken!

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


maandag 19 augustus 2019

Live Kryon Channeling: Kryon bij Mount Shasta, Californië. 2 / 20-23 juni 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 19 augustus 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta, Californië. 2
20-23 juni  2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 19 augustus  2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Familiebewustzijn 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Er zijn mensen die jullie op de man af vragen wat jullie hier ervaren en zij willen dit hele proces lineariseren voor hun denkproces en hun intellect, met name de verschillen die zij zien bij deze channeling-retraite. Op deze tweede dag zullen er al vragen zijn. Met name een: “Kryon, welke relatie heb jij met Alcazar?” De echte vraag is natuurlijk: “Welke relatie heb jullie met de ander, de vrouw die naast jou zit en Adironnda heet? Welke relatie heb jij met alle anderen die naast jouw partner zitten die jullie de sterrenpoort noemen. Het antwoord is dat er een rode draad is, een draad die meer dan esoterisch is Wij zijn familie. WIJ ZIJN FAMILIE!! Het familiedeel hiervan, lieve mensen, is waarlijk is dat wat de sluier scheidt in jullie geest, in jullie lineariteit, jullie manier van denken. Jullie voelen de wijsheid van Alcazar in je door dringen. Jullie horen de gereedschappen, de liefde en de adviezen. Als hij naast de energie van de schoonheid, van de sterrenpoort staat, die hij channelt, en zich realiseert dat de uitbreiding een metafoor is die vertelt dat er een structuur vlak naast hem is die geheiligde geometrie in zich heeft, en elk deel van hem dat is getrouwd….getrouwd met de Creatieve Bron die energie naar jullie laat stromen…het is meer dan een gereedschap. Het heeft een leven en wij hebben hierover gesproken.

Is het mogelijk dat bewustzijn een leven van zichzelf heeft? Als dit mogelijk is kan het dan worden doorstroomd door energie van bepaalde vormen? Ja! Dit is op deze planeet altijd bekend geweest. Vier dit! Adironnda benadert dit op een andere manier. Zij maakt jullie aan het lachen en daardoor verzacht het hart zich….de schoonheid van de mens.

Wij zijn familie en jullie kunnen dit niet scheiden en dit is de manier waarop wij alles benaderen….er is geen scheiding terwijl wij doorgaan met het verhaal. De boodschap van vandaag bracht jullie een idee dat niet lineair is. Ik wil dat ieder van jullie zich realiseert dat jullie in een soep zitten die anders is dan jullie denken en dat God en de gidsen bij jullie zijn. Jullie kunnen hen geen naam geven en hen ook niet tellen. Zij zijn op een bepaalde manier een deel van jullie en zij zijn echt. Nu zijn wij aanbeland bij de sluier en de berg waar wij ons bevinden en hier ga ik zo over verder.

zondag 18 augustus 2019

Live Kryon Channeling: Kryon bij Mount Shasta, Californië. 1 / 20-23 juni 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 18 augustus 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta, Californië. 1
20-23 juni  2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 18 augustus 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

In de schaduw van de berg 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Degenen die hier luisteren bevinden zich in de schaduw van Mount Shasta. Voor sommigen is dit zomaar een zin en voor anderen is het letterlijk maar wij zijn hier dichtbij wat jullie Mount Shasta noemen. Niemand heeft ooit gevraagd wat zijn echte naam was en wij zullen die nog een tijdje voor ons houden.

Ariella Louise Jones is hier en zij is hier altijd en wij willen haar ziel, haar essentie en haar schoonheid groeten en ook haar boodschappen die zij jullie allen heeft gegeven over de stad in de berg. Ik wil het hebben over de berg, de stad, het fysieke en het esoterische en zeggen: Is het niet interessant dat iemand die allang is overgegaan nog steeds hier is? Interesseert het sommigen van jullie als ik vertel dat enkelen van jullie niet fysiek reïncarneren, dat er enkelen zijn die esoterisch reïncarneren maar op een plaats blijven om energie vast te houden? Daar hoort zij bij! Dus wil ik graag dat jullie, wanneer jullie hier ook komen, haar groeten want haar afdruk is overal….van het werk dat zij deed, van de woorden die zij sprak….zelfs in een wereld van oude energie waarin dingen metaforisch werden onthuld….een moeilijke tijd voor sommige mensen die channelden. Zij deed het. Je zou kunnen zeggen dat zij de voorloopster is van alles wat er vandaag bekend is en dat waar jullie nu aan werken - ook terwijl jullie hier zitten – om meer te begrijpen wat er op de berg is en in de berg en van hetgeen dit betekent.