dinsdag 25 februari 2020

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 9 “Het Nieuwe Begin” / geplaatst: 25 februari 2020


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 9 “Het Nieuwe Begin”
geplaatst: 25 februari 2020 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wetenschap

Nogmaals zeggen wij dat het moeilijk is om de zevende, achtste en negende dimensie uit te leggen aan een 4D publiek, nietwaar? Wij hebben jullie verteld dat deze dingen “op weg” waren, en nu zijn zij er. Wij hebben jullie over dimensionaliteit verteld – dat er veel meer dimensies zijn dan de vier waarin jullie leven, die aanwezig zijn in jullie realiteit.

Jaren geleden waren wij in een stad die jullie Sedona noemen en gaven wij jullie een channeling over wetenschap. Wij vertelden alles over het feit dat jullie in een multidimensionaal universum zijn dat zichzelf constant schept. Een paar jaar geleden hebben wij jullie verteld over het Kosmisch Raster – energie in de ruimte die jullie nog moeten ontdekken. Wij vertelden jullie over de manier waarop de dingen werken en over de snelheid van het bewustzijn die veel groter en grootser is dan de snelheid van het licht.

En opeens komt dit jaar de wetenschap met allerlei bevestigingen van dingen waarover wij al die jaren hebben gesproken!

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaalzondag 23 februari 2020

Live Kryon Channeling 207: Kryon in Boulder, Colorado. 3. / Lee Carroll / 4 januari 2020 / Geplaatst: 23 Februari 2020


Live Kryon Channeling 207:
Lee Carroll / 4 januari 2020
Geplaatst: 23 Februari 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Dualiteit. 3

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Boulder, Colorado.

Sommige mensen hebben in de gaten dat het channelen nogal snel gaat en dat dit juist een teken is dat het geen echt channelen is omdat iedereen weet dat je voor het channelen een tijdje diep adem moet halen, in een bepaalde richting moet kijken en steeds op een bepaalde manier. Dit is allemaal veranderd, lieve mensen, want elke hier aanwezige heeft dit vermogen en ik heb het nu niet over de man die hier met een microfoon voor het publiek zit en dingen vertelt die verder gaan dan wat jullie weten, maar om informatie te krijgen die verder gaat dan de lichamelijke hersenen. Wat er op deze planeet gebeurt….heel langzaam en met name met de oude zielen, heeft te maken met vrije keuze. Dit is de derde channeling in een serie van drie met betrekking tot dualiteit. Voor degenen die de eerste twee niet hebben gehoord of gelezen is er een manier om hen te vinden en dan hebben jullie het verhaal dat naar dit einde leidt. Dit is geen lange boodschap maar hij is wel diepgaand.


zaterdag 22 februari 2020

Live Kryon Channeling: Kryon in Boulder, Colorado. 2. / Lee Carroll / 4 januari 2020 / Geplaatst: 22 Februari 2020


Live Kryon Channeling:
Lee Carroll / 4 januari 2020
Geplaatst: 22 Februari 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Dualiteit. 2

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is deel twee van de boodschap waar wij vanmorgen mee zijn begonnen over vrije keuze en dualiteit. In de sessie van vanmorgen hebben wij dualiteit geherdefinieerd. In plaats van een worsteling waar zovele mensen in geloven, is het een keuze. Ik vertelde dat dualiteit een van de meest goddelijke dingen is die jullie hebben. Vrije keuze om beslissingen te nemen om jullie leven te veranderen, om jullie planeet te veranderen, al deze dingen. Het is niet iets dat jullie is gegeven en dat jullie is verteld, en er dan over jullie geoordeeld zal gaan worden zoals zij hebben beschreven….het hele concept van God met een stok, en wij hebben verteld dat dit een menselijk concept is dat niet goddelijk is.

Vrije keuze is de sleutel, toch verandert dit….en wat verandert er, lieve mensen? Het is zelfs in jullie cultuur van vandaag duidelijk sinds 2012. Voordat ik deze boodschap echt kan verhogen door te vertellen wat er werkelijk verandert, laat mij jullie dan eerst een eerder aangehaald voorbeeld geven: Als jullie kinderen de keuze geven tussen een salade en een chocoladereep zullen zij voor de reep kiezen en een deel daarvan is de onvolwassenheid en de onkunde hierover omdat zij geen enkele ervaring hebben van het een maand lang eten van chocolade. Dit is een herhaling want ik wil dat jullie dit in je opnemen. Vrije keuze wordt dus vaak getemperd. Het wordt vaak getemperd door de ervaringen die jullie hebben. Daarom zijn oude zielen vandaag dus zo belangrijk, lieve mensen. De cyclus die jullie claimen als je zielencyclus wordt reïncarnatie genoemd en is kritiek voor wat er op deze planeet gebeurt want als jullie verder gaan gaat de oude ziel een Akasha hebben die gaat ontwaken als de tijd daarvoor rijp is. Het ontwaken van de Akasha is een beïnvloedend gevoel, een intuïtief gevoel over wat wel en niet werkt. Er is meer, en nu gaan wij naar een plaats die jullie niet hadden verwacht. Jullie die in de zaal zitten hebben zojuist de leraar Gregg gehoord en dit past heel goed bij zijn wetenschappelijke boodschap over deze hele planeet en de vraag is: “Is het een Plan?”

vrijdag 21 februari 2020

Live Kryon Channeling: Kryon in Boulder, Colorado. 1./ Lee Carroll / 4 januari 2020 / Geplaatst: 21 Februari 2020


Live Kryon Channeling:
Lee Carroll / 4 januari 2020  

Geplaatst:  21 Februari 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Dualiteit. 1

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de eerste channeling van het jaar 2020. Ik wil beginnen met iets dat ik al vaak heb gezegd. Jullie zitten hier in dit publiek en luisteren of lezen waarschijnlijk later, en ik wil het hebben over de reden waarom mijn partner hier in de stoel zit. Waar gaat het allemaal om? De informatie van dit jaar is toegespitst en diepgaander dan normaal omdat jullie naar nieuwe energieën gaan die zich bij jullie deels al voordoen.

Er is een Schepper en het grootste deel van de wereld gelooft dit: Een God! Er is een Schepper en het verhaal is veel grootser dan wie van jullie zich kan voorstellen omdat er een sluier is, een sluier die jullie tegenhoudt om de majesteit van jullie ziel te zien. Elke mens, ook degene die dit vandaag ziet of later leest of hoort heeft een prachtig, geweldig deel van zichzelf dat de ziel wordt genoemd. Dit is ook iets dat door miljarden mensen op de planeet wordt geloofd….de ziel is het deel dat goddelijk is, het deel dat eeuwig leeft en dus heeft het grootste deel van de mensheid al het concept van een prachtige, liefhebbende, welwillende en glorieuze God.

dinsdag 18 februari 2020

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 11 “Het optillen van de sluier.” / geplaatst: 18 februari 2020

Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 11 “Het optillen van de sluier.”
geplaatst: 18 februari 2020 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Goede Dingen. Deel 2

“Kryon, ik wil alleen de goede dingen. Ik wil die andere delen niet. Is er geen proces waardoor wij alleen de goede dingen krijgen?”

Lieverd, het zijn allemaal goede dingen. Jullie hebben vooraf besloten dat er uitdagingen zullen verschijnen en in dit leven hebben jullie vooraf bepaald dat “uitdagingen” negatief zijn! Wat als de uitdagingen alleen maar stappen zijn om te leren? Jouw vraag is als een vrouw die zegt: “Ik houd niet van het zwangerschapsdeel en de geboorte. Het verhaal van de ooievaar bevalt mij veel beter!” Wel, dat is mythologie! Jullie dienen inderdaad alle groei te ervaren omdat dit iets is dat jullie alleen zelf kunnen doen.
Dit is wat de dualiteit jullie geeft!

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


zaterdag 15 februari 2020

Live Kryon Channeling: Kryon in Cancun, Mexico. 6. Lee Carroll / 12 december 2019 / Geplaatst: 15 Februari 2020


Live Kryon Channeling:
Kryon in Cancun, Mexico. 6. 
Lee Carroll
12 december 2019 / Geplaatst: 15 Februari 2020     
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Toekomst

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de laatste channeling van het jaar 2019. Op het schiereiland Yucatan, een plaats waar de Ouden hun energie en hun afdrukken hebben achtergelaten, hun wijsheid en kennis…een Piek op de planeet die is geactiveerd….samen met de anderen. Jullie zitten op en speciale plaats, lieve mensen, en ik wil jullie enkele dingen vertellen waarmee ik vorige week al ben begonnen in een plaats die Newport wordt genoemd. Het heeft te maken met het verschil tussen wat er voor het jaar 2012 in jullie leven was en nu.
Er zijn vele mensen die zeggen: “Beste Kryon, jij schept ons een beeld van verandering, jij brengt zoveel hoop. Wij hebben gehoord over de vele potentiëlen en wij weten van het Veld en wij hebben zelfs geleerd dat bewustzijn nu gemeten kan worden. Wat kan er nog meer zijn dat ons zoveel kan optillen uit een ouder menselijk bewustzijn waarin alles wat wij deden oorlog voeren was? Wat is het dat gezien de informatie over het activeren de Pieken en de Dalen, de duw- en trekbeweging, over de rasters van de planeet, zichtbaar en onzichtbaar, worden veranderd, inclusief het magnetisme?” Maar er is meer!

vrijdag 14 februari 2020

Live Kryon Channeling: Kryon in Cancun, Mexico. 5./ Lee Carroll / 12 december 2019 / Geplaatst: 14 Februari 2020


Live Kryon Channeling:
Kryon in Cancun, Mexico. 5. 
Lee Carroll
12 december 2019 / Geplaatst: 14 Februari 2020     
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Verbinding

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij zijn nog steeds op het schiereiland Yucatan en dit is channeling nummer vijf. Er zijn vele mensen geweest die hebben gevraagd wat het doel van channeling is. In deze sessie waren er drie mensen die voor jullie channelden – mensen, op een bepaalde manier vervuld met Spirit die jullie vele soorten energieën hebben gebracht die allemaal van de andere kant van de sluier komen en die vormen dus een verbinding, waar jullie ook zijn. Dit is een perceptie, een zienswijze. Lieve mensen, als jullie weten waar channelen ook over gaat is dit kennis, kernwaarheid die opgebouwd is met instructies die zeggen: Dit is gewoon….en de verbinding die jullie kunnen hebben is gelijk aan die van degenen die voor jullie zitten.

Wat er ook de planeet gebeurt is altijd het onderwerp van Kryon: Verandering, beweging, cycli en die gaan allemaal over een energie die bewustzijn is. Sommigen hebben gezegd dat zij niet begrijpen wat deze energie is en zij bezien dit vanuit drie dimensies….en zij hebben het mis. Bewustzijn is een van de grootste duw- en trekbewegingen van het Universum. Bewustzijn is niet alleen maar hetgeen jullie hebben gedefinieerd als energie. Het is iets dat natuurkunde kan bewegen omdat het een deel van de schepping is. Het bewustzijn dat jullie als mens hebben is iets waarvan ik jullie gisteren vertelde dat het variabel is en toch geloven de mensen die dit op de planeet bestuderen dat het statisch is. Zij zeggen: “Het is wat het is en het verandert niet!” en de tegenstelling is dit: Het verandert! Nu realiseren jullie je dat het niet alleen maar een energie is zoals jullie die op de planeet definiëren, het kan zelfs een dimensionale verandering zijn. Jullie zijn groter dan jullie denken. Maar het belangrijkste dat jullie nu dienen te begrijpen is dat veranderend bewustzijn maar één woord is: VERBINDING! Het gaat onthullen dat jullie een tweerichtingsstraat hebben van informatie, van liefde, van intellect….met het Beeld van God.

donderdag 13 februari 2020

Live Kryon Channeling: Kryon in Cancun, Mexico. 4./ Lee Carroll / 12 december 2019 / Geplaatst: 13 Februari 2020

Live Kryon Channeling:
Kryon in Cancun, Mexico. 4. 
Lee Carroll
12 december 2019 / Geplaatst: 13 Februari 2020      
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Inheemsen

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De sterren staan goed, lieve mensen, voor een goede verbinding met het land, is een van de leukste dingen die ik doe spreken over de Inheemsen van de planeet want zij hadden allen iets gemeen. Zij spraken in metaforen, in cycli en op manieren die vandaag misschien een mysterie zijn en toch deden zij enorm hun best om de wijsheid achter te laten en te bewaren zodat die op een dag ontdekt kon gaan worden. Wij bevinden op een plaats die Ec Valah heet en degenen die hier waren hebben veel berichten achtergelaten. Deze berichten gingen niet alleen over hun kosmologie maar ook over de basiswaarheden van het Universum. Waarheid die gekend is bij alle inheemsen op de hele planeet die elkaar helemaal niet kenden en jullie moeten je afvragen hoe dit mogelijk is.

Het antwoord, lieve mensen, is dit: Er zijn dingen die voor jullie en de Inheemsen intuïtief zijn en de dingen die het meest intuïtief zijn komen rechtstreeks uit de baarmoeder en het eerste wat jullie doen is….naar de hemel kijken en jullie voelen de Aarde en dat wat om jullie heen is. Ik wil dat jullie jezelf even hier plaatsen op een plaats en een tijd die jullie niet hadden verwacht.

woensdag 12 februari 2020

Live Kryon Channeling: Kryon in Cancun, Mexico. 3. / Lee Carroll / 12 december 2019 / Geplaatst: 12 februari 2020


Live Kryon Channeling:
Kryon in Cancun, Mexico. 3. 
Lee Carroll
12 december 2019 /  Geplaatst: 12 februari 2020     
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Muur van Bewustzijn

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik vraag mijn partner om jullie eraan te herinneren dat jullie je op een Piek bevinden tijdens de laatste bijeenkomsten van het jaar die vieren wat er dertig jaar geleden is gebeurd toen ik in het leven van mijn partner kwam en in deze channelings kijk ik terug naar enkele van de belangrijkste dingen die ik jullie heb getoond en dit doe ik nu ook weer. Er is zoveel gesproken, lieve mensen, over het menselijk bewustzijn…en ik wil het weer over een paar daarvan hebben.
Als jullie zijn geschapen naar beeld en gelijkenis van God, wat is dat beeld dan? Het is niet het gezicht, het is niet jullie lichaam, lieve mensen, het is liefde. Dit is het beeld van God, het is compassie en deze twee dingen zijn hoogstaande dingen en zij gaan veel verder dan het huidige bewustzijn van de planeet. Dat is het beeld van God en er zijn mensen die hieraan twijfelen en zeggen dat dit niet zo kan zijn omdat het gewoon niet kan, want als jullie naar het bewustzijn van de mensheid kijken is dit laag. Dit roept dus een vraag op: is het mogelijk dat bewustzijn op zichzelf, van de mensheid, variabel kan zijn? Is het mogelijk dat het omhoog kan gaan om te passen bij de pracht van de Schepper of dat het helemaal naar de diepte kan gaan? Het antwoord is dat dit de belofte is door vrije keuze en dit is altijd zo geweest. Altijd!

Als jullie de hoogst begaafde, intellectuele mens zou vragen: “Hoe hoog kan jij denken?” zal het antwoord zijn: “Wij als mensen kunnen ongelimiteerd en zo hoog denken als wij maar willen.” De intellectueel is er trots op te denken dat hij ver boven de mensheid kan denken in gebieden waar niemand kan denken. Dingen te overdenken die verder gaan dan het overdenken, zoals zij zeggen, maar toch zeg ik jullie dit: er is een plafond. Er is een plaats waar jullie niet verder kunnen dan jullie zijn, het volgende niveau waar jullie niet kunnen komen….het is de sluier waardoor jullie niet verder kunnen denken dan een bepaalde plaats. Ik wil jullie een voorbeeld geven….iets dat jullie allemaal begrijpen en kennen. Hebben jullie ooit eens nagedacht over die prachtige liefdespartner die jullie hond noemen? De hond kan zoveel emoties voelen, inclusief liefde, compassie, droefheid, woede, jaloezie. De hond lijkt heel veel intelligentie te hebben en de mens te begrijpen en hij lijkt zelfs te voelen wat een mens denkt. De hond kan dit oppikken. Dit is behoorlijk slim. Honden hebben intuïtie dat jullie thuiskomen of weggaan, en toch vraag ik jullie dit: Heeft de hond zich weleens dingen afgevraagd over zijn eigen bestaan? Het antwoord is nee. Wat denken jullie wat een hond van jullie vindt? Je zou kunnen zeggen: “Misschien zijn wij wel een soort god voor de honden” of zijn wij gewoon een ander dier met liefde, of die hen slaat? Het is een prachtige band, maar de hond overdenkt dit soort dingen niet….wie jullie zouden kunnen zijn. Een hond denkt niet na over de mensheid. Een hond denkt niet na over de liefde en over wat een hond kan denken. Ik heb jullie ooit iets gezegd dat misschien ongepast kon lijken, maar ik zeg het nogmaals: Als jullie allemaal honden zouden zijn zou God een hond zijn!

Jullie weten dat ik gelijk heb, en alle engelen zouden rondlopen en aan elkaar ruiken….jullie weten dat ik gelijk heb. Er is een limiet aan bewustzijn. Wij zeggen het nogmaals: Wat jullie hebben gedaan is God in een menselijke vorm plaatsen en jullie hebben God alle zaken van de dualiteit gegeven.

Als jullie honden waren geweest zou God een hond zijn en nu jullie mensen zijn is God een mens, omdat jullie niet hoger kunnen denken dan dat. Het volgende geef ik jullie dus weer: degenen die begrijpen wat ik zeg, wat ik jullie leer en luisteren en lezen naar deze boodschappen….”Wat zou er nog meer kunnen zijn dan jullie kunnen bedenken?

Er is een barrière, een muur, maar deze muur begint te bewegen, hij gaat omhoog bewegen als jullie hogere dingen willen bemeten….in opwaartse richting als wij zeggen dat het bewustzijn gaat uitbreiden en het hele idee van vibratie komt binnen in deze formule….vibraties die naar deze planeet beginnen te komen zijn nieuw. Zij zijn niet alleen nieuw maar ook hoger maar beginnen ook multidimensionaal te worden….meer dan jullie hebben. Jullie gaan concepten hebben die buiten de drie dimensies liggen….vier dimensies…vijf…vele mensen willen een cijfer hebben maar je kunt dimensies niet echt scheiden omdat het niet op die manier werkt, maar jullie doen dit wel graag.

Hoe ziet dit eruit? Ik zal het jullie vertellen. Het lijkt op een lichtwerker die naar een bijeenkomst als deze gaat en zich meer gaat afvragen over zijn bestaan en de samenwerking met de Schepper. Dit gaat buiten de box want niemand heeft jullie dit geleerd, lieve mensen….er is jullie geleerd om de Schepper te aanbidden…er zijn niet veel mensen die nadachten over een samenwerking met de Schepper….dat is de God in jullie, en sommigen hebben gezien wat ik de Vonk heb genoemd. De Vonk….dit is wat er gebeurt als jullie gaan zitten en nadenken over wat er meer kan zijn dan waar jullie aan kunnen denken. (Kryon lacht) En dit duwt jullie door die muur, soms maar heel even en soms voor de rest van je leven. Ik zal jullie vertellen over de meest voorkomende Vonk: spontane genezing. Wisten jullie dat dit een Vonk was bij een mens voor een of twee momenten om redenen die jullie niet zouden begrijpen? Gaan naar die plaats waar de vraag wordt gesteld: Wil je hier blijven of ga je weer? En de ziel die verder gaat, bewust of onbewust, heeft direct een antwoord klaar….en de ziekte vertrekt. Jullie noemen dit wonderen maar spontane genezing….weten jullie wat dit was? Dit gaat over een mens die even verder heeft kunnen denken dan hij ooit heeft gedacht en even een Vonk had en weer terug kwam en door de Vonk nog steeds leeft.

God binnenin, een systeem dat feitelijk vraagt: Wil je blijven of ga je weer weg? Wat als jullie dit zouden kunnen controleren? Wat als jullie met je eigen goddelijkheid zouden zeggen: “Ik wil daar naartoe, door de muur, die sluier, en ik wil die Vonk ervaren. Ik wil daar naartoe!” Zo vele mensen hebben dit gedaan, maar jullie begrijpen niet echt wat er gebeurt. Opeens zijn jullie vol vrede. Er is opeens iets gebeurd en jullie hebben een glimp van de realiteit die jullie nooit eerder hebben gehad. Welkom is een handelingsvolle, compassievolle dimensie! Jullie hebben de sluier even opzij geschoven om compassievoller te worden, meer leven, vrediger, en jullie zullen langer leven….jullie cellen weten het omdat jullie die plaats gaan benaderen waar de mensheid nog nooit eerder is geweest. Alleen de Sjamanen gingen daar naartoe. Alleen de priesters gingen er naartoe, degenen die ervoor gestudeerd hadden, maar niet de gewone man. Tot nu toe!

De Ouden, waar jullie nu zitten, hadden een kalender die cyclisch was en aangaf dat er vele kalenders konden zijn en zij vertelden ook in hun profetie dat er een einde zou kunnen komen, maar als jullie voorbij de precessie van de equinoxen zouden komen…als jullie dit deden, zou het bewustzijn waarvan jullie denken dat het gelijkmatig en stabiel is, gaan groeien. In hun profetie, van hieruit, vertelden de Ouden dat als jullie door de precessie zouden gaan, deze datum van 2012, de mensheid het hoogste bewustzijn zou gaan ervaren dat het ooit had gehad. Dit was het ijkpunt, en zij waren niet de enigen die dit zagen. Over de hele planeet zagen zij dit. De Ouden wisten dat er na 2012 iets was dat een promotiepunt was waarbij jullie jezelf konden vernietigen en dit deden jullie niet. Deze promotie zou jullie de mogelijkheid geven om verder te denken dan jullie tot dan toe konden, naar een bewustzijn dat zichzelf niet zou vernietigen Het weet nu beter…het weet nu beter! De kinderen hadden de planeet verlaten en de volwassenen waren gekomen! Zo is dit! Het gaat veel verder dan het plafond. De intellectuele dingen zijn daar niet omdat het niet op intellect is gebaseerd, het is harde basisrealiteit. Sommigen van jullie zitten nu in de stoelen en steken hun hand op en vieren het feit dat jullie daar zijn! Jullie gaan een licht zien dat er nooit eerder was en zeggen: “Dank je, Spirit, voor alles wat jij bent” in een tijd waarin jullie, oude zielen, zijn aangekomen! Daarom zijn jullie hier. Jullie willen weten wat jullie geacht worden te doen? Jullie willen weten wat jullie contract is dat niet echt bestaat? Jullie willen weten waarom jullie hier zijn: Om hier te zitten en je licht aan anderen om je heen te laten zien zodat velen van hen jullie op een dag zullen vragen: “Hoe doe jij dat? Hoe doe jij dat!!!” Daarom zijn jullie hier. Dit is het contract. Houd gewoon het licht vast en zeg dat jullie de vonk hebben ervaren….daarom ben ik hier!

De Vonk is dat waarvan jullie dachten dat het in de menselijke natuur nooit zou veranderen, veranderen in alles wat is…een plaats waar alleen God vanaf weet en die jullie nu gaan ervaren. Dat is de Opwaardering. Dertig jaar lang hebben wij jullie dit niet verteld omdat jullie daar eerst moesten komen voordat wij jullie konden vertellen dat er daar meer was. Toen jullie daaraan niet konden denken konden jullie het niet begrijpen, niet eens noemen.

Dit is nu alles waarover wij spreken omdat jullie daar nu zijn. Jullie eigen realiteit gaat omhoog en jullie manier van denken gaat omhoog. Het gaat omhoog naar een plaats waar jullie gaan herkennen dat jullie niet bang hoeven te zijn….waar jullie gaan herkennen dat jullie je geen zorgen hoeven te maken, waar de eerste opwelling die jullie bij problemen hebben, vrede is. Hmmm…moet ik dit nog een keer zeggen? Als jullie in problemen komen is jullie eerste reactie: Vrede! Jullie weten dat jullie boven het punt van de menselijke natuur zijn beland en dit gaat zich nu tonen. Dat is wie hier nu zijn! Dit zijn degenen die naar deze boodschappen luisteren, hen lezen en gaan zeggen: “Ik wist het, ik wist het….er is meer dan ik dacht. Er is iets aan de hand. Ja, zeker!” Dit brengt jullie buiten je eigen geschiedenis. Ik zeg het nogmaals: Laat dingen uit het verleden niet je toekomst bepalen. Dat is een oude energie van jullie, van de Aarde, van de wereld. Wat er voor jullie ligt hebben jullie nog nooit ervaren. De dappere zielen zullen daar naartoe gaan omdat zij herkennen dat het licht daar is. Geen duister….het licht is daar!

Ik kom terug.
Dit is jullie stamlijn….vier die! Geniet ervan! En vergeet niet waar de profetie over waar jullie nu zijn, vandaan kwam….het stof van de Aarde aan jullie voeten op deze heerlijke plaats die vervuld is van kernwaarheid.

En zo is het.

Kryondinsdag 11 februari 2020

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 11 “Het optillen van de sluier.” / geplaatst:11 februari 2020


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 11 “Het optillen van de sluier.”

geplaatst: 11 februari 2020 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Alleen de goede dingen, alsjeblieft

“Kryon, ik wil alleen de goede dingen. Er is mij verteld dat er enkele rotsen op de weg kunnen liggen.” 
Oh ja, laten wij hier duidelijk over zijn. Denk er eens over na. Wat zal er om jullie heen gebeuren als jullie met een spirituele verandering beginnen? Als jullie een licht gaan laten schijnen op een donkere plaats en jullie met anderen zijn die gewend zijn aan een donkere plaats? Het kan best zijn dat zij jullie niet mogen. Zij zijn van een energie die niet zal zijn waar jullie naartoe gaan en er kunnen dus meer inspanningen gedaan moeten worden. Dit is hun vrije keuze maar dat kan voor jullie ook een rotsige weg betekenen.

Zijn jullie daar klaar voor?

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


maandag 10 februari 2020

Live Kryon Channeling: Kryon in Cancun, Mexico. 2. / Lee Carroll /12 december 2019 / Geplaatst: 10 Februari 2020


Live Kryon Channeling:
Lee Carroll
12 december 2019 /  Geplaatst: 10 Februari 2020      
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Magnetisme

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de tweede channeling op het schiereiland Yucatan. Wij gaan door met het land te eren, de kennis die hier is, de codex van kennis die in diverse structuren wordt gepresenteerd.
Dit is de viering van dertig jaar, vanaf het moment waarop ik met mijn partner in de stoel zat, tot nu toe en ik wil hier terugkijken op sommige van de onderwerpen waarmee ik begon en die ik jullie oorspronkelijk gaf….al die jaren geleden. Vanavond hebben wij het over twee van hen. In het zeer kleine witte boek dat in 1993 werd geschreven staat informatie die nu werkelijkheid is. Velen van jullie weten dit niet hoewel het nu nog steeds verkrijgbaar en populair is, hoeft het niet zo te zijn dat jullie dit hebben gelezen. Jullie zullen hen horen en zien dat zij zeer gerelateerd zijn met de leringen van vandaag.

Ik begon het boek met een introductie over wie ik was en waarom ik de magnetische meester word genoemd. Mensen vragen weleens: “Wat heeft Kryon te maken met magnetisme. Wat is er zo speciaal aan dit wetenschappelijk attribuut?” Ga eens zoeken naar wat ik jullie toen gaf!

zondag 9 februari 2020

Live Kryon Channeling: Kryon in Cancun, Mexico. 1. / Lee Carroll / 12 december 2019 / Geplaatst: 9 Februari 2020


Live Kryon Channeling:
Lee Carroll
12 december 2019 /  Geplaatst: 9 Februari 2020      
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het stellen van de Vragen

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij bevinden ons op een Piek, een plaats van lering, een plaats van schoonheid en energie die anders is dan de meeste plaatsen. Zij hebben vaak een hoogte, dat wil zeggen, een berg of een gebied, maar dit is een grote: hij herbergt wijsheid van de Inheemsen die nog steeds hier is….leringen die tot op de dag van vandaag zijn gebleven….kernwaarheden en kosmologie die jullie hier op Aarde kunnen bestuderen. Sommige leringen van de Inheemsen zijn daar nog steeds door manieren die niet zijn veranderd. Door de vrije wil veranderden er vele dingen door de tijd heen door diverse invloeden, maar hier spreekt het land het luidst, lieve mensen. Het land kan jullie vertellen over de dingen die hier voor jullie zijn geweest, de kostbare dingen en het land verwelkomt jullie terug…degenen die hier in Yucatan voor mij zitten op dit schiereiland worden hierdoor vanwege vele redenen aangetrokken maar sommigen van jullie…..sommigen van jullie….hebben hier geleefd. Jullie kunnen dit voelen omdat het land jullie verwelkomt op een manier die anders is dan waar jullie leven. Het is niet alleen maar de schoonheid of het weer of de omgeving, de dieren….het is iets dat groter is dan dat. Dit is waar het land spreekt en zegt: “Jullie maakten hier deel van uit, lieve mensen, en dit is echt!

Dit is een viering van dertig jaar van mijn partner en mij. In deze dertig jaar is er bijna elk jaar een promotie van verschillende energieën…ik gaf hem dingen om te zeggen en hij is veranderd. Dit is normaal, lieve mensen, voor de hele mensheid. Als jullie op elke manier die jullie willen versmelten met Spirit groeit dit en het groeit binnenin jullie en het gaat zich manifesteren op een manier waarop jullie denken en handelen omdat jullie van vrede genieten en als jullie teruggaan naar dat moment waarin mijn partner in de stoel zat, zal hij jullie dingen vertellen die hij niet weet en ik wil dit in relatie brengen met jullie. Hij vertelt het verhaal eigenlijk als het opnemen van de handschoen, zoals men zegt, en dit deed hij ook….de mechanicus met een geest die zo anders was dan die van vandaag, was op alle manieren sceptisch maar hij had een puzzel op te lossen en inderdaad nam hij de stoel en sprak ertegen: “Ben jij echt?” Hij bedoelde daarmee: “Kryon, ben jij daar? Of ben jij iets waarover ik heb gehoord of iets uit de mythologie?” Hij kon het niet begrijpen, hij wist niets van onzichtbare dingen….hij was niet thuis in het bovennatuurlijke, hij wist niets van multidimensionale dingen. Hij had gewoon zijn realiteit en die sprak: “Ben jij echt of niet?”

zaterdag 8 februari 2020

Family Bulletin Februari 2020 / Lee Carroll / 8 februari 2020


Family Bulletin Februari 2020
Lee Carroll
8 februari 2020

Groetjes, Henk,

Als ik Kryon channel zijn er vele dingen die mij esoterisch worden gebracht en die niet woordelijk worden uitgesproken en soms maakt dit de boodschap incompleet.

Dit gebeurt met name als er details zijn die eerder gevoeld worden dan uitgesproken worden. Dit is vaak gebeurd als Kryon spreekt over de details van dingen “in het veld” en ook bij details over de komende uitvindingen.

De Kryon-channeling die onlangs in Phoenix werd gegeven: “De Opwaardering 2020, deel 2” sprak met name over het bereiken van bescherming van de gebieden in Australië waar de enorme branden jaar na jaar steeds weer blijven terugkomen. Vooral voor degenen die hun inkomen moeten halen uit veeteelt en schapenteelt (Kryon noemt hen “ranches” voor een beter begrip van de Amerikanen) en ook voor degenen die land- en tuinbouw bedrijven of pluimvee houden.

Kryon’s woorden waren voor degenen die terug zullen gaan en weer gaan opbouwen ondanks dat de branden een jaarlijks terugkerende gebeurtenis kunnen zijn. Het is zeer Australisch om tegen alle moeilijke situaties in te gaan en een puzzel uit te werken die zwaar is. 

vrijdag 7 februari 2020

Live Kryon Channeling: Kryon in Newport, Californië. 2. Lee Carroll 8 december 2019 / Geplaatst: 7 februari 2020


Live Kryon Channeling:
Lee Carroll
8 december 2019 / Geplaatst: 7 februari  2020         
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Het is een lange dag geweest….vol met leringen, ontdekkingen en onthullingen, instructies, compassie, welwillendheid, schoonheid, en ik wil dit afsluiten met informatie. Traditioneel vertel ik jullie in de Kryon-thuiszaal tijdens de laatste channeling van het jaar wat er in het Veld zit. Ik heb dit altijd gedaan.
Lieve mensen, dit zijn geen voorspellingen. Dit is wat er op de planeet gebeurt. Het Veld vertegenwoordigt alle potentiëlen samen. Het vertegenwoordigt ook een samenhang van uitlijning en van alle potentiëlen die er bestaan hebben sommige ook samenhang. Dit zijn degenen met de meeste kans om te gebeuren.

Het lezen van het Veld is altijd gebeurd door mensen die hier toegang toe hadden. Lezen van het Veld, maar pas onlangs realiseerden jullie je dat degenen die dit doen in het verleden naar potentiëlen keken maar nu kijken naar samenhangende potentiëlen. Er zijn daar heel veel potentiëlen die eenvoudigweg niet zullen gebeuren. In plaats van het meenemen van de angstaanjagende potentiëlen kijken jullie nu naar de samenhangende potentiëlen. Ik zal jullie er vanavond een paar geven. Eerst wil ik jullie een paar dingen vertellen over het komende jaar. Als je bovennatuurlijk, esoterisch, kijkt naar data, tijden, jaren, zijn er geen toevalligheden met betrekking tot hun cijfers en getallen. Zij zijn opeenvolgend genummerd omdat jullie dit nu eenmaal doen, maar de cijfers betekenen altijd iets….altijd! Dit is moeilijk voor degenen die hier niet in geloven en zeggen dat het allemaal maar toeval is….dat is het niet. De Oude Tibetanen, de Oude inheemsen van deze wereld hebben duizenden jaren lang naar de getallen gekeken waardoor zij konden zien wat er gebeurde of wat er zou gaan gebeuren. De beroemde wiskundige, Pythagoras, was geïntrigeerd door zijn wiskundige mogelijkheid en talent en de energie van cijfers.

donderdag 6 februari 2020

Live Kryon Channeling: Kryon in Newport, Californië. 1. / Lee Carroll / 8 december 2019 / Geplaatst: 6 Februari 2020


Live Kryon Channeling:
Kryon in Newport, Californië. 1. 
Lee Carroll
8 december 2019 / Geplaatst: 6 Februari 2020        
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Bewustzijns-Opwaardering - NU

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Oh, wij hebben hier zo vaak gezeten. Niet speciaal op deze plek maar in deze energie van wat wij de Kryon-thuiszaal willen noemen. Er is hier familie aanwezig. Degenen die naar mijn partner luisterden toen hij pas begon, zijn hier. Degenen die zich afvroegen waar dit allemaal over ging….zijn hier. Aldus is de Groep van de Mensheid bij mij bekend. Ik ken ze heel goed. Als jullie wisten dat dit de eerste keer was zouden jullie hier kunnen zitten en je afvragen wat dit allemaal is. “Wat gebeurt hier?” Ik ken jullie! Ik kan niet anders want jullie zielen zijn enorm en als oude zielen zitten jullie hier en dit is niet altijd het geval, lieve mensen. Een oude ziel wordt gedefinieerd als een wezen dat vele levens op deze planeet had, zoveel levens en sommigen van jullie zijn zelfs oorspronkelijk….vanaf het begin. Duizenden levens. En jullie vragen mij waarom….wat is het doel? Waarom steeds weer leven met worstelingen? Het antwoord is: Voor deze tijd…voor NU! Voor deze tijd!

Ik zat op vele plaatsen als deze en vertelde dat dit een paar jaar geleden niet het plan van de mensheid was. Er is geen plan of contract als de mensheid vrije keuze heeft. Spirit heeft jullie ultieme vrije keuze gegeven en een deel van wat jullie misschien is verteld is dat God jullie geen vrije keuze heeft gegeven en dat Hij jullie oordeelt over jullie vrije keuze. Jullie zijn vrij om het licht of het duister te nemen in welke richting dan ook en dit vormt iets waar wij het later over gaan hebben, de getallen voor het komende jaar, wat er zou kunnen gebeuren, wat er in het Veld zit, maar dit is niet waar wij het nu over hebben. Wij hebben het nu over jullie.